16.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Predovšetkým napodobňujem Magdalénino správanie. Fascinuje ma jej obdivuhodná alebo skôr milujúca odvaha, ktorá obšťastňuje Ježiša. Hej, cítim, že aj keby som mala na svedomí všetky hriechy, aké len možno spáchať, išla by som k Ježišovi so srdcom plným ľútosti a hodila by som sa mu do náručia, lebo viem, ako veľmi miluje márnotratného syna, ktorý sa k nemu vráti.

~sv. Terezka ~

18.10.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1060 reakcie0
(Share 241 0)


Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

Homília

      Príslovie hovorí: „Nie je dobré človeku vo svete samotnému.“
      Keď sme počúvali evanjelium, ktoré malo len tri veršíky, mali sme pocit, že aj Pán Ježiš o tom vedel. V evanjeliu sa spomína, že ho sprevádzali minimálne aspoň pätnásti; dvanásť apoštolov, ale aj niektoré ženy Mária, zvaná Magdaléna, Jana, žena Herodosovho správcu Chúzu, Zuzana a iné.
      Ježiša nazývali počas jeho účinkovania aj potulným učiteľom. Nemal svoje stále miesto ani v synagóge, ani v Jeruzalemskom chráme. Bol akýmsi pútnikom, ktorí ide z mesta do mesta, z dediny do dediny a prináša ľuďom svoje učenie, ktoré dostáva názov „radostná zvesť“, pretože hovorí o príchode Božieho kráľovstva.
      Ježiš po svojom nanebovstúpení uistil apoštolov: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19-20). Ježiš je zvlášť tam, kde sa ohlasuje radostná zvesť, teda sprevádza kňazov až do konca sveta všade.
      Pán Ježiš je doprevádzaný nielen apoštolmi, ale aj ženami, ktoré mu svojím majetkom a službou slúžia. Keď si uvedomíme dobu, v ktorej žil Ježiš, aké bolo vzťahy medzi ženami a cudzím mužom, bolo to teda čosi neslýchané, že si Pán Ježiš dovolí, aby ho sprevádzali na jeho učiteľskej ceste aj ženy.
      Tým chcel Pán Ježiš poukázať na dve veci:
      1. Žena je v Božom kráľovstve rovnoprávna s mužom.
      2. Žena nie je vylúčená zo služby v Cirkvi.
      Pán Ježiš sa nedržal ani v tejto veci Mojžišovho zákona. Preto na inom mieste povedal: „...neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).
      Svojím správaním robí priam revolučnú vec, keď ženu oslobodzuje od nezdravých zákonov, volí prvú emancipáciu, ktorú ešte i dnes mnohé náboženstvá a národy nedali svojim ženám. Kresťanstvo emancipovalo ženu zákonom nerozlučiteľnosti manželstva, keď učí, že pred Bohom sú si muž i žena rovnoprávnymi partnermi. Ďalej ženám sa umožňuje prístup ku charitatívnej činnosti. Ženy obsluhujú Krista. Neskoršie na Východe i Západe vznikajú zasvätenia žien a voláme ich rehoľnými sestrami. Kresťanské zrovnoprávnenie muža a ženy zachováva dôstojnosť panny, matky a svedkyne pre Krista.
      Cirkev tým, že umožnila žene zasvätiť svoj život Kristovi ako rehoľná sestra, nepopiera materstvo u veriacej ženy. Je potrebné pochopiť i duchovné materstvo žien, ktoré sú zasvätené Kristovi. Zriekajú sa toho najkrajšieho, čo môže žena na zemi poznať, a to je byť matkou a manželkou. Nezriekajú sa toho násilne, ale vedome a dobrovoľne pre veci ešte väčšieho zmyslu a významu pre Božie kráľovstvo. To je veľmi vážna vec, ktorú mnohí i v Cirkvi podceňujú a nevedia pochopiť.
      Na druhej strane v emancipácii sú snahy dať žene miesto, ktoré jej nedal Kristus. Pri Poslednej večeri sa spomínajú len apoštoli, a nie ženy, preto žena u nás v Cirkvi nemá a nemôže mať miesto ako kňaz. Preto aj keď v iných cirkvách už majú kazateľky, pastorky, vidíme, že v cirkvách, ktoré majú neprerušenú reťaz postupnosti, žena nie je pri oltári. Vidíme to nielen u veriacich katolíckej Cirkvi, ale ani gréckokatolíci, ani pravoslávni, či iné apoštolské cirkvi Východu nemajú ženy pri oltári.
      Žena sa tým neznižuje. Naopak, svoje schopnosti, nadanie, svoju lásku k Pánu Ježišovi môže prejaviť aj v iných a tiež dôležitých miestach v Cirkvi.
      Modlime sa dnes za ženské povolania, aby ako nositeľky života boli svojim deťom prvými svedkami viery v Ježiša Krista, aby boli svojim mužom najoddanejšími sprievodkyňami ich života.
      Modlime sa aj za tie ženy, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoje životy Bohu ako rehoľné sestry, alebo ženy v laickom apoštoláte, aby vytrvali vo svojich sľuboch a predsavzatiach, aby pamätali, že aj od nich záleží budúcnosť a večná spása mnohých duší.
      Je krásne, keď sa v Cirkvi nikto necíti osamotený, nepotrebný, či neužitočný. Amen.

      Inšpirácie: Lk 8, 1-3
      Kartotéka: Žena / Lk 8
25.06.2003 | Čítanosť(327)
Téma: Žena
25.06.2003 | Čítanosť(323)
Téma: Žena
25.06.2003 | Čítanosť(314)
Téma: Žena
12.06.2003 | Čítanosť(3309)
Lk 8, 26-39
18.01.2010 | Čítanosť(1073)
Cirkev


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet