22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek nie je hotová danosť, človek je poslanie, človek je úloha. Človek má úlohu spolupracovať so Svätým Duchom na svojom dokončení podľa Božieho plánu.

~Guevart~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť5591 reakcie0
(Share 660 0)


Téma: Smrťou život nekončí / Jn 11, 17-27

Pohrebná homília

Pohrebná homília Viktora Pardeľa.

Drahí bratia a sestry, zarmútení príbuzní! Všetci veľmi dobre poznáme pieseň, ktorú často počuť z úst mladých, najmä v období veľkonočného času. Je to pieseň Ježiš žije. Refrén znie takto: Ježiš žije, Ježiš žije, všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije.

V dnešnom evanjeliu sme počuli jeho vlastné slová, ktoré adresoval Marte. Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11, 25).

Vzkriesenie je život, nad ktorým už smrť nemá žiadnu moc. Lazár sa vrátil do života, ale musel ešte raz umrieť. Kristus však prešiel cez smrť do nového života. Pred ním už viac nestojí žiadna moc. Toto je obrovské tajomstvo, cez ktoré nedokážeme preniknúť.
Biológia je veda o biose, teda o živote. Avšak o živote, ktorý v sebe nosí smrť. Čo je náš život bez smrti, to prekračuje naše vedomie. Aj najjednoduchší človek vie, že život končí smrťou. To už ale neplatí o Kristovi. Čo my nazývame životom, to nie je skutočný život. Ľudia nad 50 rokov už nedokážu robiť to, čo dokázali v mladších rokoch a začínajú cítiť, že sa v ich tele postupne hlási o slovo smrť. A tá nakoniec aj zvíťazí. Zničí telo a napokon aj sám život. Všetci zomrieme. My to nazývame životom, ale smrť sa doň vplietla a začala mať nad ním moc. To je skutočný život. To je čistý život, život, ktorý uniká nášmu chápaniu.
Prvotná Cirkev vyznávala svoju vieru formulou, ktorá sa skladala z dvoch slov: Kyrios Jesu, Ježiš je Pán! Pre prvých kresťanov to znamenalo, že Ježiš je Pánom ich života. Znamená to aj, že Ježiš je Pánom nad každou mocou na tomto svete a bez akéhokoľvek obmedzenia Kristus prevyšuje každú vec na tomto svete. Teda aj smrť, ktorá je najvyššou mocou tu na zemi. Politik môže byť mocný, ale jedného dňa zomrie. Atlét môže byť silný, jedného dňa však smrť bude silnejšia.
Bol by to však smutný život, ak by mal končiť hrobom. Pre nás kresťanov je tu ešte tajomstvo vzkriesenia, ktoré je stredom našej viery. Ak Kristus nevstal, márna by bola naša viera. Vzkriesenie je jadrom, je životom celej radostnej zvesti, celého evanjelia. Ak by sme z neho vynechali vzkriesenie, z evanjelia by nezastalo nič.

Minimálne každú nedeľu a každú liturgickú slávnosť slovom alebo spevom vyznávame vieru Cirkvi. V tomto vyznaní je zahrnutý aj článok o vzkriesení.
To sú slová, ale ako je to s nami v skutočnosti? Čo nám hovorí naše srdce? Aký je náš postoj? Sme ľuďmi zmŕtvychvstania, alebo sú to iba slová, ktoré si vypočujeme na Veľkú noc?! Náš zosnulý brat už zakusuje, v čo my veríme a jeho nádej je splnená.
Dnes sme sa tu zišli zarmútení, no v žiadnom prípade nie bezradní. Strata blízkeho zanechá stopy. Pán Ježiš veľmi dobre pozná našu situáciu. Vie ako nám je, keď strácame najbližších. Veď aj Ježiš vyronil slzu pri Lazárovom hrobe (porov. Jn 11, 35).
V takejto chvíli máme preto možnosť modliť sa a volať k niekomu, kto vie, ako nám je. Voláme k ľudskému bratovi, ktorý tiež prežil čo my, ba viac. Je to krásne povedomie, ale samo by nám to pomohlo veľmi málo, možno vôbec. Lenže Ježiš je viac ako človek. Je aj Boží Syn a dokáže omnoho viac, ako iba stáť pri hrobe v kruhu priateľov v súcitnom postoji. Boží Syn vyslobodzuje zo smrti a zármutku, a stratu obracia na radosť. Rozprávanie evanjelia nie je iba opisom nejakej dávnej udalosti, záznamom kázania prvotnej Cirkvi. Je to znamenie pre nás: smrť veriaceho nie je koncom všetkého, ale prelomom k novému bytiu s Kristom v Otcovi. A preto aj takáto bolestná skúsenosť má ešte viac posilniť našu snahu a úsilie na ceste k večnosti. Putujeme v čase milosti a milosrdenstva, ktorý nám Boh dáva, aby sme žili svoj život podľa Božieho plánu a rozhodli o svojom konečnom osude.

Takáto viera je viera mnohých kresťanov, medzi nimi aj známeho Benjamína Franklina.
Ako mladý človek začínal s povolaním tlačiara, a tak si dal vyhotoviť na svoj hrob tento nápis: „Tu odpočíva ako pokrm pre červy telo tlačiara Benjamína Franklina, ako väzba starej knihy, ktorá stratila svoje stránky, zlatú oriezku a titul; dielo sa však nestratilo, pretože, ako celý život veril, vyjde v inom a vzácnejšom vydaní, ktoré Boh ako autor vylepší a znova vydá.“
Táto neotrasiteľná dôvera B. Franklina je veľkou silou pre každého, kto žije a vie, že musí zomrieť a je útechou pre toho, kto stratil milého človeka a musí tu žiť ďalej.

Bratia a sestry, drahá smútiaca rodina!
Všetci z mŕtvych vstaneme,
všetci z mŕtvych vstaneme jak On,
aleluja, bratia.
Nech sa každý pridá k nám,
nikto nemusí byť sám,
veď my z mŕtvych vstaneme jak On.

Takto znie prvá strofa už spomínanej veľkonočnej piesne. Môže a má byť pre nás nádejou a zároveň obrovskou výzvou.
Ostávame tu žiť ďalej. Máme možnosť nadväzovať kontakty s naším zosnulým bratom a rovnako aj s ostatnými zosnulými príbuznými a blízkymi. Modlime sa k nim a za nich a spoločne sa tešme na stretnutie s nimi.
Amen.12.06.2003 | Čítanosť(2190)
Jn 11, 45-57
12.06.2003 | Čítanosť(1999)
Jn 11, 1-44


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet