22.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Namiesto sťažovania sa, že Boh je skrytý, vzdávajte mu vďaku za to, že toľko zo seba odhalil.”

~Blaise Pascal~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť748 reakcie0
(Share 197 0)


Téma: Duše spravodlivých sú v Božích rukách / Múd 3, 1-3, 6

Pohrebná homília

Pohrebná homília Ľuboslava Hromjáka.

Milí bratia a sestry! Dnes keď stojíme nad rakvou nášho zosnulého brata a otca, určite sa nám v mysli vynára otázka: Aký zmysel má náš krátky život? Čo nastáva po smrti? Je to vari úplný koniec?
Sväté písmo nám na túto otázku dáva takúto odpoveď: „Duše spravodlivých sú v Božích rukách. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; za nešťastie pokladali ich smrť. Ale oni sú v pokoji. A hoci podľa mienky ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Boh ich vyskúšal ako zlato v peci a prijal ich celopalnú žertvu“ (Múd 3, 1-3,6).
Kľúčovým slovom k pochopeniu prečítaného starozákonného textu je slovo spravodlivý. Práve preto túto stať pochopíme až vtedy, keď si vysvetlíme obsah tohoto pojmu. Sväté písmo pod slovom "spravodlivý'" chápe takého človeka, ktorý celou svojou silou hľadá Boha s úprimným srdcom. Znamená to predovšetkým zveriť Bohu svoje plány a predsavzatia. Človek bez Boha ťažko nachádza zmysluplný cieľ života. Preto len ten, kto je podľa Starého zákona spravodlivý, kto nájde v svojom živote Boha a jeho pôsobenie vo svete, môže nájsť zmysel všetkého diania v človeku a jeho okolí. Každý človek, ktorý úprimne hľadá Boha, vie, že je vždy pod mocnou Božou ochranou. Aj autor Knihy múdrosti, z ktorej pochádza táto stať Svätého písma, vyslovuje presvedčenie, že duše tých, ktorí veria v Boha, sú v jeho rukách a Boh sa o nich postará. Ba dokonca čitateľa ubezpečuje o vlastnení odmeny pre tých, ktorí Bohu veria. Aj keď neveriaci, ktorých Sväté písmo nazýva "nemúdri", môžu chápať utrpenie a smrť spravodlivých ako zbytočnosť a koniec všetkých životných snáh, napriek tomu veriaci – spravodliví žijú v plnej nádeji na nesmrteľnosť. Preto ak by sme boli neveriaci, určite by pre nás ani táto smrť nemala žiaden zmysel. Znamenala by úplný koniec všetkého. Dnešný svet by rád vymazal smrť z povedomia ľudí. Boja sa smrti, pretože v človekovi nevidí nič iné, len akýsi zhluk rnolekul, ktorý raz vietor odveje. Pre nás kresťanov však smrť nie je koniec všetkého, ale iba začiatok. Viera nás učí, že človek má nesmrteľnú dušu. Táto duša v sebe skrýva záhadné tajomstvo života. Cirkev v jednej z pohrebných prefácií nám ponúka veľmi krásnu myšlienku: Veď tým, čo veria v teba, Pane, život sa neodníma, iba mení. Smrť v kresťanskom slova zmysle nemožno chápať ako zánik, ale ako prechod. Prechod do večného života s Bohom. Smrť je bránou k vzkrieseniu, smrť je vstupom do plného života.
Kniha múdrosti hovorí, že skúšky, ktoré Boh zosiela na spravodlivých, ich nikdy nezlomia, ale očistia. Keďže Boh je čistý, preto aj tí, ktorí chcú s ním žiť v blaženom živote, musia sa očistiť od všetkých falošných predstáv a zlých nezriadeností. Utrpenie pomáha spravodlivému poznať pravdu o sebe i o Bohu. Kto obstojí v skúškach, ten bude s Bohom naveky kraľovať. Toho Boh prijme ako celopalnú žertvu, ktorá je prijemná Bohu.
Milí bratia a sestry, pred sebou máme rakvu nášho zosnulého brata a otca, ktorý sa počas svojho života snažil vždy hľadať Boha a jeho vôľu. Všetci sme sa s ním pravidelne stretávali v tomto chráme. Poznali sme ho ako muža plného viery. Bol vzorom aj pre ostatných mužov.
Ľudia zvyknú medzi sebou hovoriť, že najväčším nešťastím pre rodinu je smrť matky. Nemusí to byť vždy pravda, pretože zodpovedný a dobrý otec je rovnakou stratou pre rodinu ako matka. Tak ako otec je pre rodinu symbolom rozvážnosti a pekných životných postojov. Keď si tak teraz v mysli prebehneme celý život nášho zosnulého brata, vidíme, že jeho život bol a je silným svedectvom viery a príkladného kresťanského života pre nás. Vo všetkom, čo ho v živote postretlo, sa snažil nájsť vždy nejaký zmysel, pretože dokázal z bežných vecí vyčítať Božie znamenie, ktoré nám Boh denne posiela. Vždy veril Bohu. Veril, že duše spravodlivých, ako hovorí Kniha múdrosti, sú v Božích rukách.
Ako je to s našou dôverou v Boha? Veríme, že všetko, čo nám Boh v živote posiela, má zmysel? Veríme, že Boh nás za náš život v spravodlivosti odmení nehynúcou slávou?

Veľmi živo si spomínam na smrť svojho otca. Aj keď som mal vtedy iba osem rokov, táto chvíľa sa mi natrvalo vryla do pamäti. Keď už otec po päťročnej chorobe, skleróze multiplex, tušil, že sa končí jeho život na tejto zemi, zavolal si ma do svojej izby a povedal: ,,Ľubo, pozri sa na tento kríž!“ Pre mňa to bolo veľmi zvláštne. Nechápavo som sa pozrel na kríž a čakal som, čo sa bude diať ďalej. Otec sa mlčky a s úctou mňa pozeral a vravel: „Dobre si sa zahľadel?“ „Áno, ale prečo mi to hovoríš?“ „Keď Kristus, ktorý bol nevinný, chcel pre nás z lásky trpieť, prečo by sme nemohli aj my pre neho znášať nejaké súženia?! Kríž je cestou k večnej radosti, ktorú Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú..." Vtedy som tieto slová nechápal, ale teraz znamenajú pre mňa nesmierne veľa.
Tak ako autor Knihy múdrosti veril, že duše spravodlivých, ktorí boli utrpením skúšaní ako zlato v peci, sú v pokoji a že je pre nich pripravená odmena, aj môj otec a aj váš otec veril, že Boh prijme ich celoživotnú obetu a odmení ich slávou, ktorú im nik nevezme a ktorá sa nikdy nepominie. Ich život mal zmysel, pretože nebol prázdny, ale stále viac sa naplňoval Bohom. Aj keď už obaja nie sú medzi nami telesne, žijú v našich mysliach a tiež v tom, čomu nás počas svojho života naučili.

Preto dnes, keď sa načas lúčime s naším otcom a bratom, ktorý veril, že Boh sa oňho postará, spomeňme si, ako je to s našou dôverou v Božiu pomoc. Nech jeho príkladný kresťanský život, zodpovedné plnenie svojich povinností a jeho viera, že smrťou sa nič nekončí, ale že duše spravodlivých sú v Božích rukách, je pre nás pohnútkou k presvedčeniu, že ak budeme spravodliví pred Bohom, budeme mať trvalé miesto v jeho Kráľovstve.
Amen.

31.01.2005 | Čítanosť(426)
Múd 03


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet