15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Peter a Judáš - obaja zlyhali a zradili. Obidvaja to oľutovali. Rozdiel bol len v tom, že Judáš ľutoval seba a pred sebou, kým Peter sa kajal pred Pánom.

~FULTON SHEEN ~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť832 reakcie0
(Share 227 0)


Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

Pohrebná homília

Pohrebná homília Martina Skladaného.

Do života každého jedného z nás prichádzajú situácie, keď musíme prijať aj utrpenie, bolesť a to stratou svojej milovanej osoby, s ktorou sme sa stretali, spolu sme prežíva1i príjemné chvíle doma, na pracovisku… Mnohokrát si myslíme, že sme v takých chvíľach sami, že už ani Boh nie je s nami, že na nás zabudol. Strácame už všetku nádej. Možno ste už počuli o tom, že Abrahám, muž viery, mal nádej proti nádeji. Uveril Bohu, ale ľudskými očami už nemal dôvod veriť a mať nádej.

Dnes sme v evanjeliu počuli o ceste dvoch Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy. Boli zronení a cestou sa zhovárali o tragických udalostiach posledných dní. „Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi“ (Lk 24,15-16).

Vieme, že po Ježišovej smrti sa jeho apoštoli a učeníci rozpŕchli a utiahli do úzadia. Nevedeli pochopiť, prečo musel Ježiš takto potupne zomrieť. Oni mysleli a dúfali, že Ježiš bude vladárom, kráľom, že vyslobodí ich ľud z jarma otroctva Ríma. Ježiš ich vyslobodil, ale nie z politického otroctva, ale z otroctva hriechu. Mali svoje plány, sny, predstavy a v jednej chvíli všetko pominulo.
Dvaja z nich odchádzajú z Jeruzalema. Chcú zabudnúť. Zabudnúť na toho, kto im to hovoril: „Ja som vzkriesenie a život.“ Zabudnúť možno na celý ten čas, celé tie tri roky, čo chodili s Ježišom, s tým "prorokom" z Nazareta. V tom sa k nim priblížil sám Ježiš. Nespoznajú ho a vyžalujú sa mu. My sme dúfali... Ježiš ich napomenie a vykladá im Písmo. Pritom im horeli srdcia. Oheň či plamene sú už od čias Starého zákona symbolom prítomnosti Boha. Napríklad poznáme príbeh o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v horiacom kre. Pri obrátení Šavla na ceste do Damasku čítame o svetle z neba, ktoré ho zalialo. Na apoštolov, ktorí dostali Ducha Svätého, zostúpili ohnivé jazyky. Emauzským učeníkom horeli srdcia, lebo bol s nimi Boh. Ten, z ktorého vnuknutia bolo napísané Sv. písmo, ten im ho teraz vysvetľuje. Kto im ho mohol lepšie vysvetliť? A kto môže nám lepšie odpovedať na ťažké životné otázky, ako pôvodca života? Pýtajme sa Ježiša.
Často konštatujeme, že život nám ubieha strašne rýchlo. Sme ponorení do svojej práce, starostí. Plánujeme si život, budúcnosť. A tu sa stane niečo, čo úplne zastaví náš beh, zmrazí nás a my akoby precitneme, preberieme sa z nášho sna. Prichádzajú rôzne ťažké životné skúšky, ktoré skúšajú našu vieru tak, ako sa skúša zlato v ohni. Takouto skutočnosťou bola pre apoštolov Ježišova poprava a smrť. Takouto skutočnosťou je pre nás smrť nášho brata, ktorému ukončila život choroba. Môžeme sa prirovnať k Ježišovým učeníkom, ktorí zronení a bez nádeje odchádzajú z Jeruzalema. Podobáme sa im v žiali, ale nie v beznádeji. Oni ešte nevedeli to, o čom vieme my: o Ježišovom víťazstve nad smrťou. O tom, že on vstal z mŕtvych. O tom, že hoci zomrel, žije! A v tom je medzi nami rozdiel! Napriek žiaľu je hlboko v nás viera, že smrťou život nekončí, ale naberá nový rozsah, nový spôsob, novú realizáciu. Ako Ježiš prišiel medzi učeníkov a nenechal ich samých v ich biede, tak prichádza aj k nám, aby nás poučil a povzbudil vo viere v neho a vo večný život. Prichádza k nám ako ten, čo s nami spolucíti. Ako ten, kto sám zaplakal nad hrobom priateľa Lazára. Ako ten, ktorý vždy vie, čo treba povedať, čím utešiť ... Vo svojom slove nás chce povzbudiť. A možno niekto z nás cíti, že mu horí srdce ako učeníkom na ceste do Emauz. V evanjeliu sa píše, že keď sa Ježiš priblížil k učeníkom, šiel s nimi. Ježiš je Emanuel - Boh s nami. Chce nás povzbudiť, poučiť, ale my sme ako emauzskí učeníci, ktorých oči boli zastreté. Aj naše oči bývajú často zastreté. Hľadáme ho tam, kde ho nemôžeme nájsť. Pýtame sa tam, kde nemôžeme dostať pravdivú odpoveď. Ježišovi nie je ľahostajný náš život. Kráča s nami naším životom, je pripravený dať nám odpoveď na každú našu životnú otázku.
Určite všetci poznáte tento príbeh. No nedá mi nespomenúť ho práve dnes, práve teraz, keď si so smútkom a zároveň s nádejou v srdci spomíname na nášho milovaného brata.
Starší muž mal takýto sen: Snívalo sa mu, že sa prechádza s Ježišom po pláži. Na nebi sa objavovali scény zo života starca, na piesku stopy nôh. Všimol si, že to neboli vždy stopy dvoch osôb. Zistil, že práve v najťažších časoch bolo vidieť v piesku len jeden pár stôp. Preto sa obrátil s výčitkou na Ježiša, prečo ho nechal samého, keď to najviac potreboval. Predsa mu sľúbil, že bude s ním po všetky dni jeho života. Ježiš mu odpovedal: „Priateľ môj, nikdy som ťa neopustil. Vtedy, keď ti bolo najťažšie a sú viditeľné len stopy jednej osoby, to boli časy, keď som ti bol najbližšie. Vtedy som ťa niesol na pleciach…“
Tento krátky príbeh nám ozrejmuje veľkú pravdu: Ježiš kráča životom s nami! Kráča s nami a je pripravený vysvetliť nám nielen slovo Písma, ale aj ťažké otázky nášho života. Najmä vtedy, kde je nám ťažko, je nám najbližšie. Je pri nás aj vtedy, kde prežívame duchovnú vyprahnutosť.
Drahá smútiaca rodina, drahí bratia a sestry! Aby sme nestratili v živote nádej, potrebujeme silnú vieru Abraháma. Potrebujeme uveriť, že Ježiš premohol smrť, a preto život smrťou nekončí. Uverme, že Ježiš kráča životom s nami, aby nám vysvetľoval, aby nám dodával síl. Keď Ježiš sedel s emauzskými učeníkmi „pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho.“ Spoznávajme ho aj my. Vždy pri lámaní chleba, ale aj v každej životnej situácii.
Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(2125)
Lk 24, 36-52
12.06.2003 | Čítanosť(1954)
Lk 24, 13-35
12.06.2003 | Čítanosť(1935)
Lk 24, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet