26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čo ti pomôže, že dávaš Bohu nejakú vec, keď on žiada od teba inú? Uvažuj, čo Boh od teba asi žiada, a urob to, lebo takto lepšie uspokojíš svoje srdce, ako keby si robil to, čo chceš iba ty.

~SV. JÁN Z KRÍŽA~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1286 reakcie0
(Share 299 0)


Téma: Presvätá Bohorodička / Zvestovanie presvätej Bohorodičky

Myšlienky... 99/2001

      Boh si zvolil za ľudskú matku svojho Syna skromné nazaretské dievča – Pannu Máriu. Prekvapená Mária pri tomto oznámení sa pýta anjela: „Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34) Anjel jej vysvetľuje, že sa to stane mocou Svätého Ducha, mocou Najvyššieho, u ktorého „nijaká vec nie je nemožná“ (Lk 1, 37).
      Panna Mária vie z Izaiášových predpovedí, že Mesiáš bude mužom bolestí. A kvôli nemu bude musieť výjsť z nazaretského domčeka, trápiť sa preňho a s ním. Vie, že toto povýšenie bude veľkým, ale pritom aj bolestným. No keď si to žiada Boh, bez váhania vypovie svoj súhlas. Som Pánovi k službám: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1, 38).
      Aké dôležité a významné sú tieto slová Panny Márie!
      Večným úradom Božej vôle bolo vykúpenie ľudského pokolenia z hriechu. Pre tento svoj úmysel si Boh vyvolil izraelský národ, z ktorého mal vyjsť Vykupiteľ. Posielal k nim prorokov, aby vo vyvolenom národe budili vieru v príchod Mesiáša, ktorý mal prísť „na osvietenie pohanov a slávu Izraela, svojho ľudu“(Lk 2, 32). A keď nadišla plnosť času, poslal Boh anjela Gabriela k Márii, aby jej zvestoval vtelenie Vykupiteľa sveta. A Panna Mária kladie do popredia správny postoj tvora: Som služobnica Pána, staň sa podľa tvojho slova!
      Staň sa, nech to bude podľa tvojho slova!
      Tieto jej slová, vyslovené v tichom nazaretskom domčeku, boli plnením Božej vôle po celý život. Verná svojmu slovu prijme bez výhrady nielen každý zjavný prejav Božej vôle, ale aj všetky okolnosti, ktoré Boh dopustí. Od narodenia Spasiteľa – až po kríž na Kalvárii. Pán jej zveril úlohu a preto jej dal aj silu a schopnosti, koľko na to potrebovala. Preto ústami anjela vyslovuje ubezpečenie: „Neboj sa, Mária... Pán s tebou!“
      Každý z nás má svoje perspektívy, svoje plány a sny. Ale má aj svoje zvestovania, ktorými Boh z času na čas siahne do nášho života a núti nás prispôsobiť sa jeho zámeru. Neužíva k tomu svojho anjela. Je to často naše svedomie, kniha, priateľ, nejaká udalosť. Oznámi a čaká. Môžeme sa rozhodnúť. Môžeme aj odmietnuť. Pán Boh si pre splnenie svojho zámeru nájde iného človeka, ale my si pre svoju spásu nenájdeme iného Boha... A preto v plnení Božej vôle je nám Panna Mária veľkým príkladom.
      V starých čítankách bola zaznamenaná stará legenda o tom, ako Boh chcel pomôcť človeku, ktorý sa živil lovom a preto často hladoval. Nasypal mu z neba pšenicu. Ale prv než človek mohol pochopiť Boží dar, vrhol sa na to diabol. Zúrivo rozomlel zrno medzi kameňmi a čo nerozdrvil, zahrabal do zeme a všetko polial vodou. Nech sa to zničí a v zemi zhnije. Lenže človek začal sušiť bielu masu – cesto – na horúcom kameni a tak upiekol prvý chlieb. Zahrabaná pšenica vzišla a človek sa naučil siať a žať. A tak diabol, ktorý chcel Boží dar zničiť, Božiemu zámeru pomohol.
      Legenda vyjadruje, čo chýba dnešným ľuďom a čo vedeli naši predkovia: vieru v Božiu prozreteľnosť. Nikto nezničí alebo neprekazí Božie zámery.
      Staň sa mi podľa tvojho slova!
      To je sila, odvaha, ktorá vnáša pokoj do nášho života a v každom našom rozhodovaní. Najmä vtedy, ak zámery Božej vôle nie sú nám hneď jasné a zrozumiteľné. Ak si však uvedomíme, že Boh je vždy s nami a pri nás, že je neviditeľným, ale účinným pomocníkom pri každej úlohe, ku ktorej nás volá poslušnosťou, potom naše rozhodnutie bude ľahké. A aby sme nestrácali odvahu, kňaz nám pri každej sv. Liturgii pripomína túto Pánovu blízkosť slovami: „Pán s vami!“
20.09.2005 | Čítanosť(1591)
Téma: Presvätá Bohorodička
20.09.2005 | Čítanosť(1317)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet