17.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tvoja sloboda siaha tak ďaleko, ako hranice tvojho sebaovládania.

~Mária von Ebnereschembach ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1595 reakcie0
(Share 397 0)


Téma: Diabol / Pokušenie / Mk 9, 17-31

Myšlienky... 98/2001

      Svojho času zaznamenal veľký divácky ohlas film Exorcista. Kňaz bol privolaný k dievčaťu, ktoré bolo posadnuté zlým duchom. Pôsobenie tohto zlého ducha bolo vykreslené v mnohých hrôzostrašných scénach. Tým, ktorým sa to zdalo prehnané, muselo vyraziť dych svedectvo talianskeho exorcistu, ktorý povedal, že so všetkými podobnými prejavmi pôsobenia zlého ducha sa už pri svojej práci stretol.
      Posadnutia takého stupňa priam nútia človeka, aby hľadal pomoc. Azda podobne to bolo s otcom posadnutého chlapca. Jeho chlapec trpel nemým a hluchým duchom. Príznaky posadnutia opisuje takto: „Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne.“(Mk 9, 18) A na otázku, odkedy sa mu to stáva, odpovedá: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil.“ (Mk 9, 21-22)
      Svätí otcovia vysvetľovali toto posadnutie takto. Pomenovanie zlého ducha „nemý a hluchý“ má svoj dôvod. Hluchým preto, lebo nedovoľoval chlapcovi počuť Božie slovo a nemým preto, lebo mu znemožňoval vzdávať Bohu chválu. V prípade ohňa, do ktorého zlý duch chlapca vrhal, išlo nielen o materiálny oheň, ale aj o oheň hnevu, závisti, žiarlivosti, nenávisti. Voda predstavuje tento svet. Topí sa v nej každý, kto sa dá pohltiť vecami tohto sveta.
      Chlapec bol teda úplne posadnutý. Nebol schopný slobodne uvažovať. Nebol schopný slobodne konať. Zlý duch mal nad ním kontrolu. Viedol ho kde chcel, ubližoval mu kedy chcel. Chlapec celkom jednoznačne potreboval pomoc.
      Na prvý pohľad sa nám možno zdá, že táto udalosť z evanjelia je príliš vzdialená nášmu životu. No i keď sa nestretávame s tak zreteľnými znakmi pôsobenia zlého ducha, to ešte neznamená, že „nemý a hluchý“ duch nepracuje i v tejto dobe. Zamyslime sa len, koľkokrát sme hluchí pri počúvaní Božieho slova a nemí v čase, keď máme vzdávať chválu Bohu? Koľkokrát nás zlý duch vrhne do ohňa hnevu, závisti, žiarlivosti, nenávisti? Koľkokrát nás vrhne do „vody“ – teda nás utápa vo veciach tohto sveta?
      Pozrite sa. Človek, ktorý podľahne alkoholu, urobí všetko, skutočne všetko, len aby sa k nemu dostal. Človek, ktorý podľahne lakomstvu, urobí všetko, skutočne všetko, len aby získal viac majetku. Človek, ktorý podľahne... tento výpočet by bol veľmi dlhý. Azda nie je dôležité, aby sme ho úplne uviedli. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa zastavili pri svojom živote, preskúmali ho, a doplnili v tej nedokončenej vete to pôsobenie zlého ducha, ktoré sa prejavuje v nás. Nech by išlo i čo len náznak takéhoto pôsobenia, i tak si potrebujeme uvedomiť, že potrebujeme Božiu pomoc a Božie oslobodenie.
20.06.2003 | Čítanosť(1833)
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20
20.04.2004 | Čítanosť(2287)
Téma: Diabol / Zlo
25.06.2003 | Čítanosť(1057)
Téma: Diabol
12.06.2003 | Čítanosť(3174)
Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2669)
Mk 9, 38-50
12.06.2003 | Čítanosť(2479)
Mk 9, 2-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet