24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď máš niekomu niečo dať, mal by si povedať: Pochválený buď Boh, ktorý si mi dal možnosť pomôcť človekovi.”

~SV. IZÁK CTIHODNÝ ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1340 reakcie0
(Share 282 0)


Téma: Božie milosrdenstvo / Mt 14, 13-21

Myšlienky... 97/2001

AI        Správa o smrti človeka vždy vyvolá potrebu akéhosi stíšenia. O to viac, keď ide o blízku osobu. Vnútorný smútok priam ženie človeka do samoty, k zamysleniu i k vyrovnaniu sa so smrťou.
      Niečo podobné cítil aj náš Spasiteľ, keď sa dozvedel o zavraždení sv. Jána Krstiteľa. Ak ľudia zabili Predchodcu, tak to urobia neskôr aj s Mesiášom. To bol ďalší dôvod, prečo sa Ježiš Kristus rozhodol na chvíľu utiahnuť do samoty. No ľudia sa dozvedeli o cieli jeho cesty a išli za ním. Na druhom brehu Ježiša Krista čakal veľký zástup. Ako zareagoval?
KE        „Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.“ (Mt 14, 14)
DI       Jediné, čo Boh nedokáže, je pre naše šťastie to, že nevie nemilovať. Zástup vlastne premohol Boha skrze jeho „slabosť“ – lásku. Milosrdné Božie srdce vycítilo túžbu týchto ľudí po poučení a láske. Ježiš Kristus prišiel na zem v podstate kvôli dvom veciam: aby priniesol Božie kráľovstvo a evanjelium a aby uzdravoval ľudí. Na prvom mieste je ohlasovanie evanjelia. Uzdravovanie je akoby pečaťou, potvrdením ohlasovaného evanjelia. Najdôležitejšie je zvestovanie radostnej zvesti, aby Božím slovom boli uzdravené zlomené srdcia pre večný život.
      Ježiš vyučuje až do večera. Ľudia ho napäto počúvajú. Nepozerajú na zapadajúce slnko, necítia hlad, nemyslia na telesné potreby. Ježiš Kristus však pozná ich potreby. Opäť zasahuje jeho milosrdenstvo a zázračne nasycuje veľký zástup. Božie milosrdenstvo nepozná hraníc pre tých, ktorí sa mu otvárajú.
PAR       Pozrite, čo hovorí kňaz John Wimber.
      Išiel som autom, keď mi Boh dal neuveriteľné videnie. Pred duchovným zrakom sa mi objavilo niečo ako breh z oblakov, zavesených šikmo cez oblohu. Nikdy som nevidel také zoskupenie mračien. Pribrzdil som auto, zastavil som na kraji cesty a díval sa uprene na ten obraz. Ale neboli to mračná, ale obrovský plást medu, z ktorého kvapkal med na zástup ľudí pod ním. Niektorí z nich plakali a dvíhali ruky, aby med zachytili a ochutnali. Pozývali ďalších, aby si tiež vzali. Iní zase stáli pokojne a dôstojne sa prizerali. A ďalší si tiež brali. No boli medzi nimi i takí, čo si hnevlivo stierali med z rúk a nadávali, že sa lepí. Prekvapene som sa na to pozeral a ani som nevedel, že niečo hovorím. Modlil som sa: „Pane, čo je to?“
      A počul som: „To je moje milosrdenstvo. Niektorým je požehnaním, iným prekážkou. Mám ho dosť pre každého. Problém však nie je u mňa, ale tam dole.“
      Obrazom medového plástu mi Pán jasne ukázal, že je omnoho silnejší, väčší, než som si ho vedel predtým predstaviť, že i najmenším prejavom viery môžem zakúsiť jeho zľutovanie a milosrdenstvo. (Nová zvesť 3/1992, s. 11)
MY       V Žalme 145, 9 sa hovorí: „Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku všetkým svojim stvoreniam.“ Uznávame túto Božiu dobrotu, ale predsa možno v kútiku srdca si hovoríme, že sme ešte nezakúsili toto veľké Božie milosrdenstvo. No problém nie je u mňa – hovorí Pán – problém je u Vás. Božej súcitnej láske nekladie medze Boh, ale naša nevera.
ADE       Kiež by sme sa naučili horlivosti od zástupu z dnešného evanjelia. Kiež by sme rovnako vyhľadávali Pána a túžili nasýtiť sa jeho slovom. Toto by otvorilo priehrady Božieho milosrdenstva a zľutovania, ktoré uzdravuje ľudskú dušu i telo. Amen.
25.06.2003 | Čítanosť(1147)
Téma: Milosrdenstvo
20.10.2004 | Čítanosť(1017)
Téma: Milosrdenstvo / Odpustenie
25.06.2003 | Čítanosť(896)
Téma: Milosrdenstvo
12.06.2003 | Čítanosť(4072)
Mt 14, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(2954)
Mt 14, 22-36
12.06.2003 | Čítanosť(2818)
Mt 14, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet