20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Moja jedenásťročná skúsenosť z internátu strednej školy a štvorročná zo základnej školy mi dokázala, že v najväčšom počte prípadov mladý človek prestane byť katolíkom nie tak z rozumových dôvodov, ako z dôvodov mravných. Pretože nemá viac čisté srdce, odvracia sa od Boha, bráni sa predpisom vyúčtovania, ktorými sú spoveď a predovšetkým "veľkonočné" prijímanie.

~Jean Guirauld~

28.06.2004 - Miron
čítanosť3062 reakcie0
(Share 534 2)


Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

Myšlienky... 74/2004

AI      Zaiste poznáme mnohé sláve osobnosti ľudských dejín. Niektorí obohatili svet svojimi vynálezmi, iní svojim umením, ďalší svojou službou v sociálnych oblastiach života. Dnes oslavujeme dve slávne osobnosti cirkvi - sv. apoštolov, mučeníkov, Petra a Pavla. Keď si uvedomíme ten veľký časový úsek, ktorý nás delí od ich života, môžeme si dať otázku: „Môže príklad tejto dvojice ešte nejako obohatiť život dnešného človeka?“
      Odpoveď: „Áno!“ Ak by nám svätý Peter a svätý Pavol zanechali nejaký vynález, ten by už bol dnešnou technikou dávno prekonaný a zabudnutý. Keby nám zanechali nejaké umelecké dielo, dnes by bolo azda vystavené v nejakom múzeu, ale nijako by neovplyvňovalo život ľudí. Ale apoštoli nám zanechali príklad viery, ktorý je živý a aktuálny i pre človeka súčasnosti.
KE      Pozerajme sa teda na svätých apoštolov Petra a Pavla s túžbou nakaziť sa ich vierou, láskou a vernosťou Kristovi.
DI      Toto uvažovanie nad príkladom ich života je veľmi prospešné. V súčasnosti je totiž veľmi ľahké podľahnúť pokušeniu prijímať davové riešenia, nechať sa strhnúť a niesť davom. Je to jednoduchšie, než namáhavo hľadať pravdu, nájsť ju a verne sa jej pridržať. Kristus však nedáva prednosť davu pred samotným človekom. Jeho náuka neoslovuje davy, ale každého jednotlivca zvlášť. Ku každému prichádza s ponukou spásy, od každého očakáva osobné rozhodnutie.
      Keby sv. Peter na túto ponuku odpovedal: „Ja si myslím, že na tom niečo je,“ a neišiel by za tým, možno by svoj život dožil v pokoji ako skúsený rybár. Ale nikdy by sa nestal Petrom - Skalou. Peter sa však rozhodol pre Krista. Keď sa Ježiš Kristus po svojej reči o eucharistickom chlebe pýta Dvanástich: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter za všetkých: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“(Jn 6,67-69)
      Keby si svätý Pavol pri Damašku povedal - to, čo som zažil, je proti zdravému rozumu i proti všetkým doterajším názorom, to sa nikdy nemôže presadiť - mohol to azda v budúcnosti dotiahnuť až na člena veľrady, ale nikdy by nemohol povedať: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ (Flp 1,21)
      Obidvaja si zvolili Krista a ostali mu verní vo viere a láske i napriek mnohým ťažkostiam a skúškam. Túto vernosť potvrdili svojou mučeníckou smrťou v Ríme.
PAR      Kristova ponuka spásy je dnes adresovaná nám. Každému jednému celkom osobitne. Je to rysom Božej lásky. Boh sa celkom osobitne približuje ku každému z nás a hovorí: „Chceš ísť za mnou?“ Zaiste sa nás už táto otázka dotkla či už pri čítaní Svätého písma alebo pri počúvaní homílie. Možno, že sme si ju nevšimli, možno, že sme odložili odpoveď do neurčitej budúcnosti, možno, že sme sa aj báli povedať rozhodné „áno“. Ale dnes, posilnení príkladom svätých apoštolov Petra a Pavla, môžeme dať jasnú odpoveď: „Áno, Pane, chcem ísť za tebou!“ A to takú rozhodnú, ako keď niekto za sebou spáli všetky mosty, aby sa nemohol vrátiť.
      Zaiste takéto rozhodnutie prináša so sebou nejaké straty. Zmaria sa azda naše plány a zámery do budúcnosti, ak sa nezhodovali s Božou vôľou. Stratí sa však i neistota, stratí sa strach a váhavosť. Stratíme svoju identitu s davom a jeho myslením. To azda môže viesť k nepríjemným stretom, ale tí, ktorí stoja na strane Pravdy, budú nakoniec víťazi.
MY      Pozrite sa. Za kňazom prišla žena v stredných rokoch. Bola to vzorná matka troch dospievajúcich detí. Bola znovu tehotná. Problém bol v tom, že v prvých týždňoch tehotenstva, nevediac o ňom, užívala v chorobe silné lieky. Lekár jej s istotou tvrdil, že to bude mať vplyv na dieťa, že sa narodí s nejakou vadou. Priam na ňu tlačil, aby dala súhlas k prerušeniu tehotenstva.
      Doma tiež nenašla podporu. Manžel síce nič nepovedal, ale z jeho správania usúdila, že zrejme súhlasí s lekárom. Jej matka ju na prerušenie tehotenstva priamo navádzala tvrdiac, že je to hanba, aby teraz v rokoch mala ešte dieťa a k tomu ešte keď bude postihnuté. Na faru zašla poradiť sa, čo má robiť. Rozhovor bol dlhý. Kňaz ju povzbudil k dôvere a k viere. Vysvetlil jaj vážnosť situácie. No žena sa akosi nemohla rozhodnúť. Preto jej kňaz povedal: „Choďte domov a všetko si ešte raz uvážte. Modlite sa, i ja sa budem za vás modliť, a potom sa rozhodnite.“
      Po dvoch dňoch ju kňaz stretol na ceste do chrámu. Už nebola zarmútená ani utrápená. Bola šťastná. Povedala: „Rozhodla som sa. Chcem ostať verná Kristovi. To dieťa si nechám! Je zvláštne akú radosť prežívam po tomto rozhodnutí.“
Keď prišiel čas, porodila zdravého, krásneho chlapca, napriek „istote“ lekára, že bude postihnuté.
ADE      Nuž, nechajme sa nakaziť vierou, láskou a vernosťou svätých apoštolov Petra a Pavla, aby sme sa rozhodli pre Krista a vytrvali v tomto rozhodnutí až do smrti. Amen.
10.02.2010 | Čítanosť(2208)
Téma: Sv. Petra a Pavla /
12.06.2003 | Čítanosť(2968)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2898)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2890)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet