15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Myslím si, že Boh dal žene veľké povolanie, dal matke väčšiu moc ako všetky moci. Žena nemusí byť kňazom, ona už má kňazstvo zo svojej vlastnej prirodzenosti.”

~CARLO CARRETTO ~

16.06.2004 - Miron
čítanosť457 reakcie0
(Share 139 0)


Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí – Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

Myšlienky... 64/2004

AI      Pred nejakým časom som v televízií sledoval jednu diskusnú reláciu. Medzi diskutujúcimi boli lekári, psychológovia, odborníci na sociológiu. Téma bola veľmi aktuálna. Hovorili o rôznych negatívnych javoch v spoločnosti. I keď hovorili dlho a odborne, predsa ostali len pri konštatovaní prítomného zla. Nedokázali ponúknuť jasné riešenie tohto problému. Je to prirodzené, pretože riešenie tohto problému je nemožné, ak človek odmietne spoluprácu s Bohom a spolieha sa iba na svoj rozum a silu.
KE      Dnešný sviatok v nás chce oživiť pravú lásku a úctu k Ježišovmu Srdcu, aby sme sami sebe i svetu dali správnu orientáciu, ktorá vedie k uzdraveniu mnohých boľavých rán súčasnosti.
DI      Úcta k Ježišovmu Srdcu vyviera zo súkromného zjavenia. Avšak všetky súkromné zjavenia, či už Ježiša Krista alebo jeho Matky, naväzujú na slová Svätého písma. Ak chceme nájsť kľúč k dnešnému sviatku, musíme si vo Svätom písme nájsť všetko, čo sa skrýva pod heslom láska. Veď prebodnuté Srdce nášho Spasiteľa hovorí o láske, ktorá sa v ňom skrýva.
Spomeňme si aspoň na podobenstvo o márnotratnom synovi. Ťažko urazil otca, pretože nebol doma spokojný. Premárnil celý svoj majetok a skončil ako pastier svíň. Zradený priateľmi, opustený, hladný a špinavý sa vracia domov, kde nachádza otcovo odpustenie a lásku. Alebo si spomeňte na podobenstvo o dobrom pastierovi, ktorý hľadá stratenú ovečku. Keď ju nájde, s láskou ju vedie k stádu.
      Pekne to povedal pápež Ján Pavol II. pri generálnej audiencií 8.6.1994: „Z tejto liturgickej slávnosti vyžaruje zvláštne svetlo. Je dôležité, aby veriaci si uchovali citlivosť pre posolstvo, ktoré z nej vychádza: V Ježišovom Srdci vyšla Božia láska v ústrety celému svetu.“
PAR      Prijatie tohoto posolstva je dôležité v súčastnej dobe. Veď len pozrite na svet okolo nás. Odtrhnutie od Boha, prudký rast konzumizmu vo všetkých svojich prejavoch vytvára obrovskú prázdnotu ducha. Nech sa už človek akokoľvek usiluje obklopiť všetkými materiálnymi dobrami, napriek tomu cíti túto prázdnotu. Keďže ju nedokáže naplniť Bohom, napĺňa ju vlastným egoizmom, sebeláskou. Sám seba stavia na úroveň Boha, klania sa sám sebe.
      Ovocie tejto lásky je zreteľné. Egoista nemá cit pre obetu, nevie spoznať hodnotu odriekania. Odstraňuje preto všetko, čo mu stojí v ceste a chce ho obrať o osobné pohodlie.
      Pozrite len na dva príklady. Prvým je neochota prijať dieťa. Jedno alebo dve deti - to áno. Veď sa rodič potrebuje z niečoho tešiť. Ale prijať ďalšie dieťa - to už nie, to by už ohrozovalo pohodlie. A tak sa vraždí nenarodené dieťa ako obeť egoizmu rodičov.
      Druhý príklad nájdeme v boji o uzákonenie eutanázie. Egoizmu sú na ťarchu nevyliečiteľne chorí a starobou zoslabnutí ľudia. Egoizmus si síce dáva masku súcitu pre ktorý chce ponúknuť „sladkú smrť“, ale v skutočnosti tým len chce odstrániť ťažkosti, ktoré by mal pri starostlivosti o týchto ľudí.
      Človek dneška buduje civilizáciu smrti a dúfa, že mu to prinesie šťastie. No veľmi sa mýli.
      Cesta k životnému šťastiu nevedie cez mŕtvoly. Vedie zo srdca, ktoré sa nebojí trpieť, obetovať pre druhého. A paradoxne z tohto utrpenia sa rodí šťastie, ktoré napĺňa prázdnotu života.
MY      Človek, ktorý stojí na prahu tretieho tisícročia, potrebuje Kristovo Srdce, aby spoznal Boha i seba samého. Len tak bude môcť vytvárať civilizáciu lásky. V tejto civilizácií sa vytratia negatíva súčasnosti.
      K tomu nás dnešný sviatok povoláva. Neznamená to nič iné, iba spoznávať Ježiša a žiť v súlade s jeho Srdcom - čiže milovať Boha a blížneho tak ako On.
ADE      Prijať posolstvo dnešného sviatku a napĺňať ho znamená premôcť v sebe egoizmus, ktorý rodí civilizáciu smrti a dať priestor Božiemu Srdcu, ktoré dáva zrod civilizácii lásky. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet