24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Hodina prebývania v Božej prítomnosti každé ráno — dennodenne, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac — v podmienkach večne trvajúcej vravy života a večného rozptyľovania radikálne mení náš život. Boh, ktorý nás miluje, nenechá nás dlho čakať v temnotách. Mohli by sme síce každú takúto hodinu považovať za stratený čas, ale po tridsiatich, šesťdesiatich či deväťdesiatich takýchto príležitostiach si postupne uvedomíme, že nie sme tu sami, ako by sme si mysleli. Prihovára sa nám veľmi tichý, prívetivý hlas, ktorý pramení mimo tohto hlučného miesta.”

~HENRI NOUWEN~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1031 reakcie0
(Share 242 1)


Téma: Kríž

Myšlienky... 93/2001

      Kríž nás sprevádza celý náš život. V znamení kríža sme pokrstení, v jeho znamení umierame v nádeji na večný život. Stretávame sa s ním na každom kroku – v chráme, v domácnostiach, pri cestách. Každý kríž je pre nás svedectvom nekonečnej Božej lásky k nám, lásky vedúcej k potupnej smrti kríža. Kríž je znamením nášho vykúpenia a spásy.
      Svet nevykúpili Kristove ruky pozdvihnuté k žehnaniu alebo hnevu, ale ruky pribité a kŕčovite sa zvierajúce na kríži. Svet nepresvedčili o Božej láske Kristove ruky, keď nimi žehnal, utišoval búrku alebo keď nimi vyháňal zlých duchov, ale keď boli prerazené klincami a poznačené krvou.
      Akú cenu má človek, keď Boh umiera za neho?
      Prvú smutnú správu o pribíjaní na kríž máme v dejinách Perzie. Obyvatelia tejto krajiny uctievali boha Ormuzda. Tomu bola zasvätená zem a aby nebol znečistená telami popravených, boli previnilci pribíjaní na dve brvná, cez seba preložené a zdvihnuté do výšky. Stadiaľto prenikol tento krutý spôsob popravy na Západ. Rimania ho prijali od Kartágincov a popravovali tak otrokov a najväčších zločincov. V provinciách, zvlášť v Judsku, často pribíjali na kríž rebelov, a to i vo veľkom množstve.
      Odsúdený si niesol sám nástroj svojej smrti na popravisko. Obyčajne to bol iba priečny trám, ktorý mu bol položený na ramená, ku ktorému mu priviazali ruky. Zvislý trám bol už na mieste popravy zarazený do zeme.
      Spasiteľ si podľa svedectva evanjelia niesol celý kríž, narýchlo okresaný, pretože mali byť popravení iba dvaja previnilci., keďže Ježišovo odsúdenie bolo neočakávané a až do poslednej chvíle neisté.
      Cicero nazýva kríž morom, smrť na ňom najkrutejšou a najhroznejšou. Seneka uvádza, že život na ňom unikal dva-tri dni po kvapkách.
      Čo teda znamená kríž pre kresťana?
      Malý hlúčik kresťanov kľačal uprostred Kolosea. Ustrašené pohľady smerovali k mrežiam, za ktorými revali divé krvilačné šelmy. Tu zrazu vstal starec, prelomil prútik, ktorý našiel niekde na ceste, zložil ho do podoby kríža a vyzdvihol nad hlavy. A hľa, zázrak! Prestal strach a do hrozného revu šeliem vmiešali sa tiché tóny krásnej piesne o nebeskom Baránkovi. Pohľady sa dvíhali neohrozene na kríž z prútika a z toho čerpali neoblomnú silu k mučeníckej smrti.
      V živote každého človeka nastávajú ťažké a kritické situácie, keď človek je už na pokraji svojich fyzických i duševných síl. Zúfa a nevie nájsť východisko zo svojho neutešeného stavu. A práve v tejto chvíli si môžeme uvedomiť silu kríža. Pohľad na utrpenie Ježiša Krista, uvedomenie si pokory a odovzdanosti, s akou znášal svoje umučenie, vlieva novú silu do zápasu s ťažkosťami, s vlastným krížom.
      Prví kresťania prijímali svoju mučenícku smrť s úsmevom. Každý človek, ktorý vie, za čo umiera, neumiera ako zbabelec. Jeho smrť nie je prehra, ale víťazstvo.
      Ježiš Kristus zomrel na kríži. Kríž – znamenie potupnej smrti tým povýšil na znamenie víťazstva.
      Umelci - kresťania rozjímali o Kristovi, znášajúcom ukrutné muky na kríži. Nedopúšťali sa žiadnej nevernosti ohľadom zjavenia. Dokonca je to v súlade s bolestnou skutočnosťou. No napriek tomu všetkému to nepredstavuje celé tajomstvo ukrižovania.
      Byzantskému náboženskému umeniu sa lepšie podarilo vyjadriť túto jedinečnú a neporovnateľnú veľkosť tohto tajomstva než západnému. Kristus na kríži v byzantskom umení sa nám vôbec nezdá ponížený a porazený, ale skôr ako Pantokrator, t. j. v celej svojej božskej majestátnosti. Zdá sa, že byzantský umelec nikdy nestratil zo zreteľa, že Ukrižovaný už zvíťazil nad zlom a smrťou. Široko otvára svoju náruč, aby objal celý vesmír a celé stvorenie priviedol k svojmu nebeskému Otcovi.
      Kristus ako víťaz lepšie zodpovedá hlbokej skutočnosti tajomstva vykúpenia ako zmrzačený Kristus západného náboženského umenia. Kristus z lásky k nám prijal utrpenie. Jeho utrpenie sa skončilo, keď odovzdal svoju dušu Otcovi. Čiže to, čo pokračovalo, je účinok jeho utrpenia – vykúpenie. Preto dokonca ani na Veľký piatok kresťan by nemal byť smutný. Ježiš Kristus nám hovorí: „Nech sa vám srdce nestrachuje!“ (Jn 14, 1) Pravda treba, ba vlastne je to aj prirodzenou potrebou, rozjímať o jeho ukrutnom umučení. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že vo chvíli svojej smrti dokončil svoje vykupiteľské dielo na zemi a otvoril nám cestu k našej spáse.
20.09.2005 | Čítanosť(2665)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1793)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14894)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet