26.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Naša láska samozrejme nie je láskou pozemskou, obmedzenou. Je to láska evanjeliová, univerzálna, ako je láska nebeského Otca, ktorý zosiela dážď na dobrých aj na zlých, vrátane nepriateľov.

~Chiara Lubichová~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1130 reakcie0
(Share 250 0)


Téma: Viera

Myšlienky... 89/2001

      Prvé Božie prikázanie nás napomína, aby sme v Boha verili a vyznávali ho. Je akýmsi strážcom na našou vierou. Začína sa slovami: „Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov, okrem mňa.“ To je výsostný Boží nárok na celý náš život. Hovorí to, že Boh chce byť pri nás: tvoj Boh. Tým je daný pomer, ktorý určuje prítomnosť i budúcnosť. Prikazuje nám, aby sme v Boha verili, dúfali, milovali ho a klaňali sa mu.
      Starý pohanský kult boha Slnka často ovplyvňoval vieru v pravého Boha. V 3. Knihe kráľov, hl. 18, verš 21 čítame, že za takých okolností prehovoril prorok Eliáš na hore Karmel k zhromaždenému ľudu a jeho predstaviteľom: „Dokedyže budete pokuľhávať na dve strany? Ak Pán je Boh, choďte za ním, a ak Baal, choďte za tým!“
       „Ja som Pán, Boh tvoj...!“(Ex 20, 2) Boh oznamuje svoje prikázania skrz Mojžiša na hore Sinaj. Hrmenie a blesky pri zjavení prezrádzajú, že Boh je pánom prírody a označujú aj Božiu velebu.
      Od tohto úvodného a základného prikázania musíme pozerať na celé Desatoro. Boh sa nám v ňom zjavuje a predstavuje. Boh, ktorý sa v minulosti dokázal ako nám pomáhajúci, ako s nami verne kráčajúci, sa zaručuje, že bude s nami aj v budúcnosti. „Milosrdenstvo však prejavuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú, a príkazy moje zachovávajú“(Ex 20, 6).
       „Večný život je v tom, že poznali teba, jediného pravého Boha...“(Jn 17, 3).
      Vo Verdiho opere Nabucco zlomyseľná dáma Abigail, keď sa odhalili jej zločiny a keď nemala silu znášať zodpovednosť za ne, ide spáchať samovraždu, pretože nemala vieru v Boha. No predtým vyhlasuje táto neveriaca žena nádhernú pravdu: „Šťastný je človek, čo má vieru!“
      Je preto pochopiteľné, prečo Spasiteľ pripisoval viere takú moc, ktorá veriaceho činila schopného konať zázraky.
      Pápež Ján XXIII. povedal: „Kto verí, ten sa netrasie. Kto verí, ten nestráca nervy. Kto verí, ten nie je pesimista. Viera – to je radosť, ktorá pochádza z Boha.“
      Pre veriaceho človeka je preto viera najväčším svetlom a silou (Ž 90, 2).
      Keď pred rokmi zomrela slávna herečka Eleonora Duseová, mala ťažký život, ale ujal sa jej básnik Paul Claudel. Keď trpela, básnik jej riekol: „Modlite sa!“ Na to ona odpovedala: „Aká hlboká musí byť vaša viera, keď mi hovoríte: modlite sa.“ Toto slovo jej vrátilo vieru a s vierou aj šťastie.
      Hľa, to je sila viery v Boha, od ktorého očakávame každú pomoc a požehnanie.
      Spisovateľka Žofia Kossaková zachycuje vo svojej knihe spomienok na pobyt v Osvienčime výrok jednej doktorky filozofie: „Pre mňa na slobode náboženstvo neexistovalo. Tu sa však začínam o náboženstvo zaujímať, lebo pri všetkej negácií prichádzam k záveru, že musí existovať absolútne Dobro – Boh!“
      V utrpení začínala poznávať Boha, jeho existenciu. Potrebovala svetlo viery, aby mohla ľahšie trpieť. Nuž, a veď „naša viera je tým víťazstvom, ktoré premohlo svet“ (1 Jn 5, 5).
      Viera v Boha je veľký dar (Ef 2, 8), ktorý vlial Svätý Duch do našej duše s posväcujúcou milosťou. Za tento dar preto často ďakujme Pánu Bohu a prosme o jeho zachovanie a rozmnoženie.
29.11.2010 | Čítanosť(3598)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2467)
Téma: Viera


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet