18.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Všetky zložky života - veci, skutky, vzťahy, poriadky - nadobudnú svoj plný zmysel až vtedy, keď ponad svoj bezprostredný vecný obsah získajú náboženskú dimenziu.”


~ROMANO GUARDINI~

20.06.2003 - Miron
čítanosť678 reakcie0
(Share 201 0)


Téma: Pôstny príhovor / Zlo / Gn 5,32 – 6,8

Myšlienky... 84/2001

      Človek sa neraz pýta pri pohľade na zlo okolo seba či v sebe: „Odkiaľ pramení zlo? Ako sa mu postaviť?“
      Kniha Genezis nám dáva na tieto otázky odpoveď. Od okamihu hriechu prarodičov plasticky vykresľuje šírenie zla. Keď čítame o príčinách potopy, nachádzame ľudstvo akoby rozdelené: ľudské dcéry – ide o potomstvo Kaina a Boží synovia – kmeň Setitov, v ktorom sa zbožnosť udržala dlhšie než u iných potomkov Adama. Títo „Boží synovia“ však podľahli mravnej skazenosti doby. „A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo.“ (Gn 6, 3) Príčinou potopy bolo, že „Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé“(Gn 6, 5).
      Duchovný spisovateľ A. D. Sertillanges hovorí: „Celý paradox človeka je v troch nasledujúcich zisteniach: hmota preniknutá duchom; pozemský život, už odteraz povolaný stať sa nebeským; časný údel spojený s večným povolaním. A paradox našej doby spočíva v tom, že má na zreteli len jednu časť človeka, tú najnižšiu. Zameriava ho totiž k hmote na úkor ducha. Organizuje mu život čisto pozemsky, ba popiera alebo celkom zanedbáva jeho povolanie k večnosti.“
      Zlo sa rodí v srdci človeka, ktorý odvráti svoj pohľad od neba a zameria ho k zemi. Maliar namaľuje peknú krajinku, len ak si vyjde do prírody, ak ju študuje a vníma. Muzikant zahrá dobre dielo klasikov, len ak sa naučí noty a ostatné hudobné znaky v partitúre. Podobne aj človek žije pekne svoj život pred Božou tvárou, len ak Boha vníma, adoruje ho, spoznáva a miluje. Takto opätovne kopíruje do svojho vnútra Boží obraz – šablónu, podľa ktorej bol stvorený. Na život sa pozerá z inej perspektívy. Dokáže spoznať a pomenovať pokušenie. A dokáže mu aj odolať. A takýto človek nachádza milosť u Pána (porov. Gn 6, 8).
      Uvažovanie nad príčinou potopy v tomto pôstnom čase vyúsťuje do otázky: „Na čo ty upieraš svoj zrak? Je to nebo alebo zem?“ Nechať túto otázku bez odpovede by bolo veľmi nerozumné.
20.04.2004 | Čítanosť(2132)
Téma: Diabol / Zlo
21.08.2003 | Čítanosť(988)
Téma: Hriech / Zlo
31.07.2004 | Čítanosť(1591)
Gn 6
31.07.2004 | Čítanosť(1135)
Gn 5


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet