23.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keby si bol študentom a náhodou by si sa dozvedel otázky, čo dostaneš na záverečnej skúške, určite by si sa považoval za šťastného človeka a dôkladne by si sa naučil odpovede. Život je skúšobnou dobou, na jeho konci sa budeme musieť podrobiť skúške. Nekonečná Božia láska však človeku zjavila, aké budú otázky. Predmetom skúšky budú skutky milosrdenstva. Podľa nich Boh pozná, či sme ho naozaj milovali a slúžili mu v bratoch.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

28.01.2004 - Miron
čítanosť1368 reakcie0
(Share 286 0)


Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

Myšlienky... 10/2004

AI      V dnešnej dobe sa veľmi hodnotia kontakty. Či už na medzištátnej úrovni alebo medzi podnikateľmi alebo jednoducho medzi ľuďmi. Je to normálne a správne. Lebo vo všeobecnosti platí, že čím viac má niekto kontaktov, tým skôr a ľahšie dosiahne svoj cieľ.
KE      No tým najdôležitejším kontaktom človeka je kontakt s Bohom.
DI      Sväté písmo nám za príklad, ako sa máme kontaktovať s Bohom, dáva sv. proroka Eliáša. Hovorí, že Eliáš bol krehký človek, ako my a veľmi sa modlil, aby nepršalo. A nepršalo. Eliáš sa nemodlil pre vlastný prospech, ale z túžby, aby sa ľud obrátil k pravému Bohu. Jeho modlitby bola vypočuté. Niet divu, veď Sväté písmo nám dosvedčuje, že mnoho zmôže a veľmi je účinná modlitba spravodlivého (porov. Jak 5, 16).
      Modlitba je veľmi mocná zbraň, ktorú má človek. Pravda len vtedy, keď je skutočná a úprimná. Vo Svätom písme sa totiž v súvislosti s modlitbou používa viac výrazov: duša sa modlí, duch sa modlí. Najviac však sa objavuje výraz: srdce sa modlí, srdce prosí Pána. Katechizmus k tomu dodáva známu myšlienku: „ Keby modlitba nebola úkonom srdca, tak je prázdna.“ Keby v nás nebolo lásky a keby sme srdcom neprežívali to, čo veríme, to, čo oslavujeme a to, podľa čoho žijeme, potom by náš život bol prázdny, suchý, bezfarebný. Nebol by to život, ale živorenie. Až v úkonoch a slovách, ktoré vychádzajú zo srdca, dochádza človek k dokonalosti.
      Inými slovami povedané, ak človek miluje Boha tak silno, že je ochotný nasledovať každé jeho slovo, potom možno predpokladať, že sa dokáže modliť srdcom. Bolo by dobré, keby každý z nás si obľúbil takúto modlitbu. Modlitbou, ktorá vychádza zo srdca, môžeme zmeniť svet. Zdá sa vám to prehnané? Ale je to pravda.
PAR      Dosvedčuje nám to aj známa skutočnosť. Presvätá Bohorodička vo svojich fatimských posolstvách vyzývala k modlitbám a obetám za obrátenie Ruska. Tisíce a tisíce ľudí uposlúchli túto výzvu. Výsledok dobre poznáme. Kolos, ktorý sa zdal nezničiteľný, sa zrútil. K tomu píše ešte Taťána Goričeva: „Veľká sila modlitby a pôstu sa prejavila práve počas puču komunistov v roku 1991. Pučisti začali svoju akciu práve na sviatok Premenenia Pána. Pre týmto sviatkom sa u nás ľudia veľmi prísne postia a veľa sa modlia. Keby pučisti verili v Boha, nikdy by nezačali v tento deň svoju akciu, lebo by vedeli, že nebo v taký čas je veľmi naklonené prosbám ľudí. Dvesto vojakov, ktorí strážili B. Jeľcina, sa v prvý deň revolúcie dalo pokrstiť a prvýkrát prijali Eucharistiu. Žiadnemu z nich sa nič nestalo. V dňoch revolúcie sme všetci cítili moc modlitby, ktorá bola akoby mocným štítom, chrániacim nás od všetkého zlého.“
MY      Je dobré, ak sa v nás v tejto chvíli rodí rozhodnutie modliť sa tak, ako nám to ukázal sv. Eliáš. Veď nás obklopuje more zla. Okrem tyranov, ktorí tvrdo potláčajú svoje národy, sa máme modliť aj za tyranov vo svojom okolí, ktorí nám či iným znepríjemňujú život. Pre jedného môže byť takýmto tyranom sused, vyvolávajúci zbytočné škriepky. Pre iného otec - alkoholik, ktorý ničí svoju rodinu. Pre ďalšieho to môže byť šéf v práci. Vždy sa nájde niekto, za koho sa máme modliť. Koniec koncov, máme sa modliť aj za seba samých, veď aj v nás sa skrýva tyran, ktorý chce spútať našu dušu, aby nevzlietla k Bohu.
      Modlitba je veľmi potrebná. Nech nás k nej povzbudia i slová sv. Jakuba: „Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti, a zakryje množstvo hriechov“ (Jak 5, 19-20).
ADE      Prijmime teda príklad sv. proroka Eliáša a snažme sa, aby naša modlitba vychádzala zo srdca naplneného vierou. Modlime sa a žime spravodlivo.
11.07.2003 | Čítanosť(3515)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2754)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2684)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2651)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2492)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet