26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nikdy neustupuj od cirkevného učenia. Pri každom zlievaní vzniká strata na ušľachtilom kove. Okrem toho tento poklad nie je tvoj. Pán môže od teba vyžadovať vyúčtovanie, keď to budeš najmenej čakať.

~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

04.01.2004 - Miron
čítanosť2851 reakcie0
(Share 493 0)


Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

Myšlienky... 3/2004

AI      Dnes oslavujeme veľký sviatok. Tento sviatok je starší než Vianoce. Pochádza z apoštolských čias. Pri krste Ježiša Krista sa zjavila celá Najsvätejšia Trojica, preto sa niekedy pre tento sviatok používa názov epifania - zjavenie sa Boha.
      Boli tu odkryté tri božské Osoby: Spasiteľ pri narodení sa zjavil podľa ľudskej prirodzenosti ako človek, pri sviatku Zjavenia Pána sám Boh Otec zjavil v Ježišovi božskú prirodzenosť slovami: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ A Svätý Duch sa zjavil nad Ježišovou hlavou v podobe holubice.
      Skôr tušíme než poznáme hĺbku posolstva tohto sviatku. Skúsme sa na neho pozrieť len jednej strany, aby sme dosiahli osoh pre duchovný život.
KE      Musíme sa skloniť pred poslušnosťou Ježiša Krista a pokúsiť sa ju napodobniť.
DI      Keď sa sv. Ján Krstiteľ zdráhal pokrstiť Ježiša Krista, dostal takéto napomenutie: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15).
      Príčinou Jánovho zdráhania sa bolo, že krst, ktorý udeľoval bol krstom na odpustenie hriechov. Každý, kto sa dával krstiť, zároveň vyznával, že je hriešnik a že potrebuje obrátenie. Azda sa Ježiš Kristus považoval za hriešnika? To isto nie. On je „bez hriechu“ (1 Jn 3, 5). Ale to, že sa na začiatku svojho verejného účinkovania postavil celkom vedome na stranu hriešnikov, ľudí slabých a chudobných, je veľkým znamením. Ježiš Kristus je tak živou Božou výzvou a konečnou ponukou spásy.
      Ježišovým krstom sa začalo nové a rozhodujúce obdobie dejín spásy. Boh volá každého jednotlivca k obráteniu: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
      Znakom Božej lásky je, že nikto nie je oslobodený od tohto Božieho volania. Ku každému prichádza Boh s touto výzvou. Možno, že nás táto výzva zasiahne práve teraz, ak mu dovolíme na seba pôsobiť. To naše dovolenie bude tak prvým krokom k poslušnosti voči Božiemu volaniu, ktoré sa dnes nanovo ozýva. Veľmi sa mýli ten, kto si azda myslí, že nepotrebuje tento krok poslušnosti urobiť. Možno, že si myslí, že je dobrým kresťanom, možno že si myslí, že je s jeho vierou všetko v poriadku. V takom prípade je potrebné znovu pozrieť na Ježiša a na jeho poslušnosť: dáva sa spolu s inými Jánom pokrstiť, i keď bol bez hriechu a nepotreboval obrátenie.
      Existuje ešte jedno nebezpečenstvo prepočutia Božieho volania. Tým je vedomie vlastných hriechov. Toto pokušenie nám nahovára: „Ako sa odvažuješ predstúpiť pred Pána, keď si tak a tak zhrešil?“ Aj na toto pokušenie môžeme nájsť riešenie. Izaiáš, keď hovorí o Pánovom služobníkovi, hovorí o Kristovi toto: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil,... bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme boli uzdravení,... Obetoval sa, lebo sám chcel... dá svoj život na obetu za hriech, ...ospravedlní mnohých a ponesie ich hriechy.“ (Iz 53, 4-11)
      A tak každý k nemu môže a má predstúpiť, aby bol jeho ranami uzdravený.
MY      V životopise sv. Gertrúdy čítame, že bola obdarovaná mnohými nadprirodzenými videniami. V jednom videla Pána, ako visí na kríži. Svätica sa zahľadela na krvácajúce Kristove ruky a zrazu zbadala, že z kríža sú vystreté nie len jedny, ale tisíce rúk. Vo svojom srdci cítila, že Pán chce dosiahnuť srdcia všetkých ľudí, ale najmä tých, čo neveria.
Pán jej povedal, že jej modlitby za neveriacich priam liečia jeho rany jednu za druhou, a že postupne môže svoje ruky vztiahnuť späť. Vtedy vraj svätica povedala:
      „Pane, prečo vystieraš svoje ruky k tým, čo o teba nestoja?“
      Pán jej povedal: „Nevercov ti zvlášť kladiem na srdce. Modli sa za nich, sebazapieraj sa za nich, lebo aj za nich tiekla moja krv, aj oni majú nesmrteľné duše. Chcem, aby aj oni sa vrátili a tvorili so mnou jedno spoločenstvo vo viere...“ (František Dancák, Dal nám príklad, 7. dodatok, Kružlov 1979, s. 49.)
AI      Ak dnes urobíme krok v poslušnosti Božiemu volaniu, možno pocítime Pánove ruky, ktoré nás chcú objať, chytiť a nepustiť, kým sa s Ním nestretneme v nebeskom kráľovstve. Amen.

      Inšpirácie – Mt 3, 13-17
12.06.2003 | Čítanosť(2901)
Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2658)
Mt 3, 13-17


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet