21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Všetko je mi jedno, telesné námahy, duševné utrpenia, všetko: milujem len Ježiša a jeho matku a chcem mu dať svoj život ako pokánie za svoje hriechy... Som šťastná, nie však preto, že nedbám na svoje utrpenia, ale práve pre ne.

~Eve Lavalliére~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1741 reakcie0
(Share 281 1)


Téma: Kríž / Premenenie Pána / Lk 9, 28-36

Myšlienky... 81/2001

      V druhej knihe kráľov máme zaznamenanú zaujímavú epizódu zo života proroka Elizea. Armáda aramejského kráľa obkľúčila mesto, kde bol prorok Elizeus. Ich cieľom bolo zajatie proroka, pretože pomocou svojho prorockého daru upozorňoval izraelského kráľa na ich zámery. Keď prorokov sluha vstal skoro ráno a zbadal, že mesto je obkľúčené vojskom, zmocnil sa ho strach a pochybnosti. Ako si len jeho Pán, Boží muž, s týmto poradí? Keď Elizeus videl jeho paniku a malovernosť, pokúsil sa ho upokojiť. - „Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.“ A Elizeus sa modlil: „Pane, otvor mu oči, nech vidí!“ (2 Kr 6, 16-17) Pán otvoril sluhove oči a sluha videl, že vrch okolo Elizea je plný ohnivých koni a vozov, ktoré ho ochraňovali. Jeho strach a pochybnosti sa vytratili. V ten deň Elizeus dosiahol ľahké víťazstvo nad svojimi nepriateľmi.
      Apoštoli sa ocitli v podobnej situácií ako tento Elizeov sluha. Vypočuli si totiž proroctvo Ježiša Krista o dňoch, ktoré ho očakávali: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Lk 9, 22) Toto nebola dobrá správa pre apoštolov, ktorí od Ježiša, ako od Mesiáša, očakávali, že vyslobodí národ z rúk okupačnej moci Ríma a obnoví kráľovstvo Izraela (porov. Sk 1, 6). Zaiste sa mnohých z nich zmocnili myšlienky tohto druhu: Je Ježiš skutočne očakávaný Mesiáš? Je skutočne Boží Pomazaný, ktorý má prísť? Mali by sme s ním ísť do Jeruzalema, alebo sa vrátiť domov kým je ešte čas? Ježiš Kristus sa ocitol v podobnej situácií, ako Elizeus. Bolo potrebné urobiť niečo, aby upokojil nepokojné srdcia apoštolov a rozohnal ich pochybnosti.
      A tak jedného rána o pár dní neskôr, Ježiš vzal troch apoštolov – Petra, Jakuba a Jána na horu. Hora je miesto stretnutia sa s Bohom. Mojžiš sa na hore stretol s Bohom, podobne aj prorok Eliáš. Počas Ježišovej modlitby sa otvorili oči apoštolov – ich duchovné oči – a uvideli Ježiša v jeho sláve tak, ako to telesnými očami nikdy nevideli. Potom uvideli Mojžiša a Eliáša, ktorý sa rozprávali s Ježišom. A nakoniec začuli hlas neviditeľného Boha: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ (Lk 9, 35) Toto všetko rozohnalo ich strach a pochybnosti. Ježiš Kristus bol skutočne tým, ktorého očakávali. Samotné nebo im vydalo svedectvo. Teraz ho môžu nasledovať na ceste potupného utrpenia a smrti v Jeruzaleme. Teraz už si boli istí: Boh je na strane Ježiša Krista a preto konečné víťazstvo bude jeho.
      Ako často sa stretávame s absurditami života, ktoré naše mysli naplňujú pochybnosťami a pýtame sa: „Kde je Boh?“ Koľko ľudí, ktorí majú skúsenosť nepekného života, hlboko zakoreneného individualizmu a necitlivosti kresťanov, sa pýta: „Ako môže byť Boh na tomto mieste?“ A mnohí z nich sa opúšťajú vieru. Koľko ľudí postihnutých sociálnou nespravodlivosťou, diskrimináciou, odmietaním sa pýta: „Kde je Boh?“ Koľkokrát táto otázka zazneje pri rôznych krízach vo vzťahoch medzi manželmi, v rodine, medzi priateľmi a na pracovisku?
      Necítime niekedy, akoby celý svet sa rútil do chaosu a sťahoval nás so sebou?
      V takýchto chvíľach potrebujeme vystúpiť na horu a v modlitbe prosiť Boha, aby otvoril naše oči. Aby sme mohli vidieť... A Boh nás vypočuje. V darovanom záblesku večnosti si potom uvedomíme, že všetky tieto naše ťažkosti a problémy sú krátkodobé. Boh nám daruje odvahu prijať všetky tie bezvýznamné ťažkosti tohto života tým, že nás ubezpečí, že je na našej strane. A toto všetko nás uschopní bez pochybností a strachu brať svoje každodenné kríže a nasledovať Ježiša Krista. Lebo za krížom dneška už vnímame veľkonočnú radosť zajtrajška. (Podľa: Fr Munachi Ezeogu, C.S.Sp., Lord, That We May See!)
20.09.2005 | Čítanosť(2552)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1706)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14753)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža
12.06.2003 | Čítanosť(2934)
Lk 9, 37-50
12.06.2003 | Čítanosť(2715)
Lk 9, 1-9


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet