25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Náboženstvo bez zázrakov a tajomstiev by bolo vedou. Pán od nás nechce, aby sme všetkému rozumeli. Je ľahké telesne zohnúť koleno, veľmi ťažké však je v duchu pokľaknúť pred Bohom a povedať: „Pane, nerozumiem tomu, ale prijímam to.’”

~ALBINO LUCIANI~

29.10.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1869 reakcie0
(Share 463 0)


Svetlá cintorínov – svetlá nádeje na vzkriesenie

Myšlienky... 230/2003

      V prísľube praotcovi všetkých veriacich – Abrahámovi – nachádzame Boží výrok: „Pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš“ (Gn 15, 5). „Rozmnožím tvoje potomstvo, bude ho ako hviezd na nebi...“ (Gn 22, 17).
      Pohľad zo zeme na nebo aj nás privádza do úžasu, keď na nočnej oblohe vidíme nespočitateľné množstvo hviezd, ktoré je obrazom nespočetných svetiel na hroboch všetkých Abrahámových potomkov svietiacich v týchto dňoch na cintorínoch sveta. Aká úžasná a pravdivá paralela. Aj my dnes prichádzame k hrobom našich drahých a pridávame k množstvu svetiel aj tie naše.
      Zapálime sviecu, či kahanec, položíme kyticu kvetov na hrob a v spomienkach často ešte aj so slzami v očiach sa vraciame do minulosti. Lenže iba pohľad do minulosti by nebol tou pravou komunikáciou s tými, ktorí nás opustili na tomto svete a nechali nás v smútku a žiali. To by nebol vôbec kresťanský spôsob komunikácie a nesvedčilo by to, že sme potomkovia s Abrahámovou vierou. Bolo by tragédiou pre nás zapaľovať svetlá na hroboch a mať tmu nevery vo svojich srdciach. Bolo by tragédiou zapaľovať svetlá na hroboch s nostalgickým pohľadom do minulosti a mať tmu v pohľade do budúcnosti. Pre nás veriacich práve pohľad do budúcnosti je prameňom skutočnej radosti a šťastia, ktoré nám zaistil Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Cintorín nech je pre nás predovšetkým miestom nádeje na vzkriesenie a večný život s Kristom, nech je pre nás miestom, kde ku svetlám na hroboch pridávame naše svetlo viery v Kristovo a aj naše vzkriesenie, lebo všetky naše hroby raz budú tak prázdne, ako je prázdny Ježišov hrob. Cintorín má byť ďalej miestom, kde sa našimi modlitbami pripravuje a vyprosuje opäť veľká Božia amnestia pre tých, ktorým ešte niečo chýba k plnosti blaženosti neba. Putujúca Cirkev pomáha trpiacej, aby táto dosiahla svojho oslávenia a oslávená zase prosí a prihovára sa za putujúcu. Takto potom celá Cirkev je vo vzájomnej službe lásky podľa Ježišových slov – „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“
      Preto využime aj tieto novembrové dni predovšetkým na vrúcne modlitby za našich zomrelých a keď im pomôžeme k plnosti oslávenia, budú to spred Božej tváre vracať nám, lebo to isté aj my mnohí budeme raz potrebovať.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet