23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Byť vďačný znamená priznať, že sme získali dobrodenie, pamätať naň, vyjadriť slová uznania, a pokiaľ možno, odvďačiť sa skutkom.”

~SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ ~

16.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1688 reakcie0
(Share 334 0)


Téma: Lk 15, 4-10 / Mt 18, 12-14

Myšlienky... 218/2003

       Boží Syn prišiel na zem ako Vykupiteľ ľudstva a chcel, aby všetci boli spasení. Osobitnou láskou zahrňoval hriešnikov. Z tejto príčiny „približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho“ (Lk 15, 2). Keď to videli farizeji a zákonníci, šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi“ (Lk 15, 2). Im adresoval dve krátke podobenstvá, ktorými chcel vyjadriť, ako Bohu záleží na každom človekovi a s akou láskou hľadá každého strateného hriešnika.
       Na príklade dobrého pastiera, ktorý zanechá deväťdesiat deväť a hľadá jednu stratenú, ktorý nemá pokoja, kým ju nenájde, hovorí, že i v nebi je taká radosť, ba dokonca je „väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7).
       Podobne aj žena, ktorá má desať drachiem a jednu drachmu stratí, zažne lampu, vymetie dom a starostlivo ju hľadá. Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky, aby sa radovali spolu s ňou. „Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie“ (Lk 15, 10).
       Ježiš Kristus často prichádzal medzi hriešnikov, sedel s nimi a hovoril, aby ich uistil v presvedčení, že Boh sa pred nimi neuzatvára. Je vždy hotový ukázať im svoje milosrdenstvo a odpustenie. Má radosť nad každým obrátením hriešnika, čo neskoršie vyjadril aj v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32).
       Zbožná legenda hovorí o tom, ako jedného dňa zaklopala na nebeskú bránu istá rehoľná sestra. Brána sa otvorila a sv. Peter ju uvítal so všetkou úctivosťou. Po osobnom súde bola jej pridelená pekná cela, primeraná jej zásluhám. Sestra sa cítila veľmi dobre.
       Jedného dňa ju však čosi vyviedlo z miery. Zbadala, že v nebi je neobyčajný ruch. Anjeli lietajú, čistia všetko a pripravujú sa na príchod akéhosi vzácneho hosťa. Koho len čakajú? Tu naraz sa otvoria brány neba a prichádza známa herečka a speváčka z Kalifornie. Sestrička sa zhrozila. Také niečo! To je škandál, keď sa v nebi našlo miesto pre takú ľahkú ženu. V tom okamihu sa výraz jej tváre zmenil a zaliali ju slzy. Prišiel k nej sv. Peter a prísnym pohľadom ju karhá: „Čo plačeš? Nie je ti tu dobre? Robí sa ti krivda? Pamätaj, že táto herečka má väčšie zásluhy pred Bohom ako ty. Ty si žila medzi múrmi kláštora v tichosti a jeho disciplína ťa chránila od hriechu. Život si prežila bez väčších pokušení a starostí. Svoje povinnosti si konala svedomito a Boh ti dal hojné milosti a ešte hojnejšiu odmenu. Táto ale bola vystavená všetkým búrkam tohto sveta. Stála ako osamotený dub na otvorenom poli. Neraz klesla, ale vstala, pretože sa držala svojho Spasiteľa. Dnes ju preto vítame s najväčšou radosťou, lebo v nebi je veľká radosť nad každým hriešnikom, ktorý sa obráti a robí úprimné pokánie...“ Tvár sestričky sa vyjasnila a išla ju aj ona privítať ako svoju novú priateľku.
       Kto vybájil túto povesť nie je potrebné vedieť. Ale kto ju vybájil, ten dobre pochopil význam Kristových slov o radosti nad obrátením každého hriešnika, ako je to vyjadrené aj v týchto dvoch krátkych podobenstvách. Práve z nich môžeme pochopiť, prečo Ježiš sedával a hovoril s hriešnikmi. Boh je skutočne nielen dobrým pastierom, ale aj lekárom ľudských duší. A títo mu boli vďační za jeho milosrdenstvo, ktoré im preukazoval (porov. Podobenstvo o dvoch dlžníkoch - Lk 7, 36-50).
       Ježiš chce aj týmito krátkymi podobenstvami naznačiť, že aj najväčší hriešnik je predmetom jeho spásonosného záujmu. Pokáním sa každý môže stať jeho priateľom. Preto radikálne vykročme za Kristom.

      Inšpirácie – Lk 15, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(3424)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2463)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(1969)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet