23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak si človek pri modlitbe nespomína na svoje konanie, namáha sa so svojou modlitbou zbytočne.

~opát Nilos ~

04.10.2003 - Miron
čítanosť1284 reakcie0
(Share 253 0)


Téma: Lk 7, 11-17

Myšlienky... 202/2003

AI      Sväté písmo nám zjavuje Boha. Až vo večnosti ho úplne spoznáme, ale rozjímaním nad Svätým písmom sa môžeme k tomuto poznaniu dostať natoľko, nakoľko je nám potrebné pre spásu.
KE      Evanjelium nám zvestuje, že Boh má srdce preplnené milosrdenstvom. Nie je to vlastnosť vyvolaná momentálnym súcitom, ale patrí k centrálnemu učeniu o Bohu a spáse.
DI      Na Ježišovom konaní môžeme vidieť toto milosrdenstvo. Pozrime sa len na situáciu, keď v meste Naim stretol pohrebný sprievod, ktorý išiel pochovať mŕtveho mladíka (porov. Lk 7, 11-17). Bolesť matky, ktorá vyprevádzala svojho mŕtveho syna, zasiahla Ježiša priamo do srdca a prebudila v ňom hlboké pohnutie lásky, z ktorej ihneď vzišla pomoc. Pristúpil k máram a vzkriesil mŕtveho mládenca.
      Iné vzkriesenie, ktoré vzišlo z Ježišovho súcitu, nám rozpráva sv. Ján. Keď Ježiš stál pred hrobom priateľa Lazára, rozplakal sa. Vzkriesenia Lazára vyviera z Ježišovho súcitu.
      Boh má milosrdné srdce, plné súcitu k tým najbiednejším. Boh je Otec, ktorý čaká svojho strateného syna, a keď ho z diaľky vidí prichádzať, ponáhľa sa mu oproti, objíma ho a bozkáva. Boh je ako ten vinohradník, ktorý dáva i neplodnému figovníku čas a trpezlivo čaká, že nakoniec prinesie ovocie.
      Vrchol Božieho milosrdenstva je v obete vlastného Syna Ježiša Krista. Boh neváha obetovať svojho Syna... tak je pohnutý súcitom voči nám všetkým, ktorí sme chorí na duši, k hriešnikom.
      Tento milosrdný Boh od nás, svojich stúpencov požaduje: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Boh nás chce mať na svoj obraz, rovnako milosrdných a plných súcitu.
PAR      Počas vojny Nemci obsadili istú nórsku dedinu. Zdemolovali ju, lebo obyvatelia sa bránili. Keď odchádzali, z ruín sa ozvali výstrely. Po krátkom hľadaní zistili, že strieľa maloletý chlapec. Chceli ho zastreliť, ale veliteľ mal doma práve takého chlapca, preto sa ho zmocnil súcit a so zastrelením nesúhlasil.
      Veliteľ mal jedno oko zdravé, jedno sklenené. Obrátil sa na chlapca a hovorí mu: „Keď uhádneš, ktoré oko je sklenené a ktoré je zdravé, budeš slobodný.“
      Chlapec uhádol. „Ako si to rozoznal?“ spýtal sa veliteľ.
      „V živom oku bol súcit, sklenné oko nemalo súcit,“ znela odpoveď. Hmota nemá súcit. Beda ľudstvu, ak ľudia nebudú mať súciť jeden k druhému. (DANCÁK, F., Dal nám príklad, 5544.)
MY      Ak budeme napodobňovať Boží súcit a milosrdenstvo, urobíme pre Božiu slávu a vlastnú spásu viac, než keby sme postavili tisícky chrámov.
Nesmieme dovoliť, aby sa náš život rozdelil akoby na dva svety, ktoré by spolu nemali nič spoločné: priestor zbožnosti a ostatný životný priestor. Boh je Duch, ktorý napĺňa všetko, preto by sme sa dopustili veľkého omylu, keby sme chceli pestovať zbožnosť len medzi múrmi chrámu.
      Boh nám daroval život, ktorý vložil do konkrétneho času i miesta, a v tomto čase i mieste ho máme neustále oslavovať tým, že budeme svetu dávať súcit a milosrdenstvo. To sa odohrá vtedy, keď pohnutí súcitom podáme pomocnú ruku tomu, kto to potrebuje. Takto nádherne oslávime Boha a priblížime sa k vlastnej spáse.
ADE      Každá informácia slúži na obohatenie ľudského života. Prijmime teda aj túto informáciu o Bohu, ktorý má súcitne a milosrdné srdce, na obohatenie i povzbudenie osobného duchovného života.

      Inšpirácie – Lk 7, 11-17
28.07.2004 | Čítanosť(3945)
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(4376)
Lk 7, 18-35
12.06.2003 | Čítanosť(3097)
Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(2337)
Lk 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet