16.august 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keby kresťania už začali brať vážne svoju vieru, vyvolalo by to vo svete revolúciu takých rozmerov, akú dejiny doteraz nezažili. Ale potom by sa už ani neoplatilo pokúsiť sa o inú revolúciu.

~G.B. Clementceau ~

26.09.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1215 reakcie0
(Share 296 0)


Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

Myšlienky... 198/2003

       Ježiš Kristus vo svojich podobenstvách a prirovnaniach často zdôrazňoval nutnosť spolupráce človeka s Božím volaním. Je to napr. v podobenstve o rozsievačovi (Mt 13, 24-30); o kúkoli medzi pšenicou (Mt 13, 24-30); o rybárskej sieti (Mt 13, 47-5O) a i. Hovoril, že človek má povinnosť otvoriť sa Božiemu zrnu a podľa možností má zveľaďovať pole svojej duše, aby prinieslo dobrú úrodu (Mt 13, l9-23).
       Človek dostal túto úlohu od Boha a nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli dosiahnuť tento cieľ. Toto nám chcel Ježiš povedať v podobenstve o talentoch.
       S nebeským kráľovstvom je to teda tak, „ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa schopností a odcestoval...“ (Mt 25, 14-15).
       A ako to dopadlo? Pán tých sluhov sa po dlhom čase vrátil a začal s nimi účtovať. Ten, čo dostal päť talentov, získal ďalších päť. I ten druhý, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten tretí zakopal svoj talent a pri jeho príchode mu ho vrátil. Prvého i druhého sluhu pán pochválil za ich usilovnosť. Toto tretieho označil za lenivého a nebol hodný zúčastniť sa na radosti svojho pána.
       Podobenstvo o talentoch dáva nám široké pole zamyslieť sa nad Božou štedrosťou a dôverou voči ľuďom. Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu. Slobodne sa môžu rozhodnúť, ako naložia so zverenými darmi. Nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli dosiahnuť tento cieľ. To je pre nás šťastím a nádejou - ale i hrozbou: hrozbou, ak neukážeme dobrú vôľu; nádejou, pretože pre každého človeka je možné, aby ukázal dobrú vôľu voči Božiemu poriadku tak, ako ho poznáva vo vlastnom svedomí, nech sú predpoklady a okolnosti nášho života akékoľvek. Takto podnecuje ľudskú iniciatívu podľa známeho ľudového príslovia: Pričiň sa človeče a Boh ti pomôže.
       Matka sv. Klementa z Ancyry synovi ešte v mladosti často pripomínala: „Syn môj, to, o čo tu ide, je večný život!“
       V tomto zmysle máme chápať i Kristovo zverenie darov, talentov, aby sme s nimi hospodárili podľa svojich schopností a získali si tak najlepšiu odmenu u nebeského Hospodára. Raz sa nás opýta, ako sme tieto dary využili pre seba, ale hlavne pre našich blížnych. Ide tu vlastne o večný život, život bez konca, život s Bohom a boli by sme naozaj naničhodníci, keby sme sa nepričinili o jeho dosiahnutie.
       Sv. Gvantenius (+ 1160), škótsky mních, si často pripomínal: „Aký úžitok mi to prinesie pre večný život?“ Toto nech je i meradlom všetkých našich skutkov.
       Z tejto príčiny nás nabáda Božský Spasiteľ k horlivému hospodáreniu s Božími darmi, ktoré sme prijali od rodičov narodením a od Krista znovuzrodením. Pred nami sa otvára radosť večného života; či ju dosiahneme, záleží od nás. Vernosť v málom nám pripraví „nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ (2 Kor 4, 17) pripravenú od stvorenia sveta, ak sme v hospodárení so zverenými darmi nesklamali.

      Inšpirácie – Mt 25, 14-30
      Inšpirácie – Lk 19, 11-27
12.06.2003 | Čítanosť(2815)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2703)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2601)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet