25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak preťažený človek, ktorý má migrénu alebo duševne trpí, vykoná čo len polovicu svojej práce, urobí viac ako iný, zdravý na tele a na duši, ktorý ju vykoná úplne. Preto musí byť náš posudok o blížnom vždy priaznivý. Musíme vždy prijímať dobro, musíme vždy odpúšťať. A keby sme dokonca nemali ani jediný platný dôvod, ešte nám ostáva možnosť povedať si: ,Táto osoba zjavne nemá pravdu, ale neuvedomuje si to.’”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

17.09.2003 - Miron
čítanosť1185 reakcie0
(Share 293 0)


Téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna / Mt 22, 2-14

Myšlienky... 188/2003

AI      Ešte za totality sa mal jeden vysoký vládny činiteľ počas svojej cesty zastaviť v istom mestečku na krátke stretnutie. Bol z toho samozrejme poplach na národnom výbore. Námestie, veľmi ošarpané, sa muselo dať rýchlo do poriadku. Na opravu fasád domov nebolo času a tak ich iba prestriekali. Zanedbaný park sa pokosil a do bývalých záhonov sa vysadili kvety.
      Takéto vynovené námestie urobilo dobrý dojem na vládnu návštevu. Čo na tom, že narýchlo nastriekaná farba z fasád domov čoskoro opadla, park znovu zarástol a kvety vyschli. Išlo predsa iba o jedno: urobiť dobrý dojem.
      Mnohokrát aj my, kresťania, sme v podobnom pokušení. Je ľahké vytvoriť dobrý dojem kresťanského života. Koho však tým chceme oklamať? Je pravda, že ľudia nás súdia podľa vonkajších prejavov, ale Boh pozná naše vnútro, pozná naše zmýšľanie.
KE      Podobenstvo dnešného evanjelia nás preto povzbudzuje, ale aj napomína k dobrému a kvalitnému životu.
DI      Podobenstvo o svadbe kráľovského syna znovu pripomína vinu Židov, ktorej sa dopustili odmietnutím ponúkanej spásy. Vyvolený národ bol prvý pozvaný k spáse. Keďže toto pozvanie odmietol, Boh sa obrátil na pohanov a pozval ich do Božieho kráľovstva.
      Týmto odmietnutím stráca Izrael výsadu Božieho ľudu, pretože Boh si povolal svoj nový ľud - Cirkev. Zaiste sme šťastní, že sa nám dostalo takého veľkého daru, akým je pozvanie do Božieho kráľovstva, ale musíme si byť vedomí, že sa od nás aj niečo očakáva.
PAR      Očakáva sa od nás, že naše skutky budú v súlade s našim zmýšľaním a naše zmýšľanie bude v súlade s Božou vôľou. Ježiš vyjadril túto našu úlohu takto: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do Nebeského kráľovstva.“ Túto „väčšiu spravodlivosť“ vysvetľuje na troch príkladoch z Desatora.
      Ako prvý príklad používa prikázanie: „Nezabiješ!“ Pôvodné chápanie rozširuje o vnútorný rozmer. Nepreviňuje sa teda len ten, kto by vraždil, ale aj ten, kto v srdci nosí hnev, kto praje druhému zle. Svätý apoštol Ján toto poučenie zhrnul do vety: „Kto nenávidí brata, je vrah.“ (1 Jn 3,13)
      Ďalej vysvetľuje „väčšiu spravodlivosť“ na šiestom prikázaní: „Nezosmilníš!“ Za hriech prehlasuje už len žiadostivý pohľad na ženu. Znovu ide o korekciu do vnútra človeka.
Tretíkrát ukazuje na dôležitosť vnútorného zmýšľania, keď vysvetľuje prikázanie: „Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“ Úlohou slov je teda verne vyjadriť iným, čo cítime, myslíme a chceme. Dôvodom je ochrana dôvery človeka k človeku ako aj napodobňujúca láska ku Kristovi.
      Ak nedokážeme prijať a uskutočňovať Božie požiadavky, budeme sa podobať človeku, ktorý prišiel na svadobnú hostinu bez svadobného odevu. A vieme, čo v jeho prípade rozkázal kráľ: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami.“
MY Istý muž si najal dvoch brigádnikoch, aby mu v sade vysadili nové stromčeky. Keď sa večer išiel pozrieť koľko toho urobili, zistil, že jeden zasadil sto stromčekov a ten druhý iba dvadsať. Spýtal sa teda toho druhého: „Ako to, že ste vysadili len tak málo?“
      Brigádnik mu povedal: „Možno, že sa vám to zdá málo. No ja som vykopal dostatočne hlbokú jamu, dobre som pohnojil, správne pristrihol korene i korunu stromčeka a nakoniec som zasadený stromček aj dobre polial. Môj kolega sa s tým nezdržiaval. Teraz sú síce všetky stromčeky rovnako pekné, ale už o rok dva uvidíte rozdiel medzi mojou prácou a jeho prácou.“
ADE      Ježiš Kristus nám dnes vyrozprával podobenstvo o svadbe kráľovského syna, aby sme odolali pokušeniu urobiť dobrý dojem len vonkajšou fasádou, ale aby sme sa dobre pripravili na vstup do Božieho kráľovstva dôsledným napĺňaním Božieho slova. Amen.

      Inšpirácie – Mt 22, 1-14
28.09.2010 | Čítanosť(2578)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3078)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(2913)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2739)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet