11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Naučte sa, jedno kde, ozajstne slúžiť, opravdivo sa odovzdať, ozajstne myslieť na vec namiesto na seba. To je jediná cesta von z vašej samoty.

~Hermann Hesse~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť979 reakcie0
(Share 344 0)


Téma: Odpustenie

Myšlienky... 69/2001

      Vedieť odpustiť vždy a k tomu aj veľké veci, je naozaj veľká vec... Spisovateľka Gertrud von le Ford pripomína: „Ak je niekto pripravený odpúšťať aj neodpustiteľné, vtedy je najbližšie k Božej láske.“
      Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý bol 13. mája 1981 pri atentáte ťažko ranený, svojmu vrahovi veľkodušne odpustil. Vo svojom pozdrave z nemocničného lôžka, ktorý nahovoril na magnetofónovej páske, o. i. povedal: „Modlím sa za brata, ktorý na mňa vystrelil a ktorému som odpustil...“ Naozaj, vtedy bol najbližšie Božej láske.
      K takej odpúšťajúcej láske nás nabáda podobenstvo o nemilosrdnom synovi. Hovorí nám, že len ak my odpustíme, aj nám Boh odpustí. Stalo sa to na otázku apoštola Petra, ktorý sa takto pýtal: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18, 21) A Spasiteľ mu odpovedá, že tu netreba počítať, koľko ráz, ale že odpúšťať treba stále, bez toho, aby sme to evidovali. Láska sa má prejaviť v odpúšťaní. A na poučenie povedal podobenstvo o kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. „Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami...“ (Mt 18, 23) Sluha, ktorému bolo mnoho odpustené, ale sám nebol ochotný ani trochu odpustiť, si nezaslúžil kráľovu milosť. Preto bol daný mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. A Spasiteľ k tomu podobenstvu dodáva: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ (Mt 18, 35). Naozaj, kto nevie odpustiť, nie je hodný, aby mu bolo odpustené.
      Božský Spasiteľ pri mnohých príležitostiach jasne zdôrazňoval, že to, že si navzájom odpustíme, že je podmienkou nášho odpustenia u nášho nebeského Otca... Spasiteľ dobre vedel, ako ťažko príde človeku, aby sa pokoril a odpustil... Kain, ako nám o tom hovoria prvé stránky Svätého písma, radšej zabil svojho brata, ako by mu bol odpustil (Gn 4, 3-15).
      Podľa indickej rozprávky, spýtal sa istý muž mudrca: „Čo si mám zapamätať a na čo mám zabudnúť?“
      Mudrc odpovedal: „Ak ti ľudia urobili dobre, zapamätaj si to; ak si však ty sám urobil dobre ľuďom, zabudni na to.“
      V tom je pravá veľkosť človeka, že vie odpustiť a zabudnúť... Kristus Pán nám zanecháva najväčší príklad, keď sa voči apoštolovi Petrovi zachoval tak, že mu jeho zradu nikdy nespomenul. Ba urobil ho viditeľnou hlavou svojej cirkvi, dal mu kľúče od nebeského kráľovstva. Úplne mu odpustil a plne mu dôveroval. A preto jedine on mohol vyhlásiť: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“(Jn 13, 15)
      Keď pri sv. liturgii prijímame Telo a Krv nášho Pána, živo si uvedomme, že jeho telo je živým dôkazom jeho odpustenia, lebo sa obetoval za naše hriechy. Je to tiež výzva, aby sme aj my odpúšťali našim vinníkom, ako to vyznávame v Otčenáši. Pretože ak nie, stihne nás podobný osud, ako tohto nemilosrdného sluhu z podobenstva... Tak, ako to povedal náš Spasiteľ: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ (Mt 18, 35)
24.04.2004 | Čítanosť(2442)
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11
23.08.2003 | Čítanosť(2175)
Odpustenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet