23.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dve veci si pripomínaj: Odkiaľ? Kam? Potom má tvoj život správny zmysel.

~M. Seeman ~

16.09.2003 - Miron
čítanosť1067 reakcie0
(Share 189 1)


Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

Myšlienky... 187/2003

AI      Zaiste mi dáte za pravdu, že človek veľmi dbá na svoj výzor. Kozmetické firmy a salóny ponúkajú najrozličnejšie prípravky na udržiavanie a pestovanie krásnej pleti a je nemálo tých, ktorí využívajú ich služby. Takisto každý, kto je postihnutý nejakou kožnou chorobou, rýchlo hľadá lekársku pomoc, pretože ošklivá tvár je nevábna.
      Na tvári Cirkvi je v poslednom čase vidieť mnohé škaredé škvrny, ktoré spôsobujú tí, ktorí hoci do Cirkvi patria, svojím správaním, postojmi a konaním robia ju v očiach sveta ošklivou a nepríťažlivou.
KE      Cirkev pozoruje tento úpadok viery v každej spoločenskej vrstve a preto sa dôverou obracia k Ježišovi, ktorý má moc očistiť a uzdraviť každého človeka.
DI      Zameranie sa na Ježiša Krista je dôležitou úlohou dneška. Nová evanjelizácia, o ktorej Svätý Otec tak často hovorí, hľadá a ponúka modernému človeku cestu, na ktorej sa môže stretnú s Kristom.
      Je to potrebné. Každá doba hľadala nejaký účinný spôsob, ako osloviť posolstvom Kristovej radostnej zvesti svojich súčasníkov. Vo všetkých dobách sa kresťania snažili získať pozornosť tých okolo a nejako im priblížiť a odovzdať svoju vieru. A tak raz misie začínali zavádzaním nových hospodárskych metód, inokedy budovaním nemocníc či škôl. Ale za všetkým stálo to podstatné: hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu.
      Dnes cítime, že modely evanjelizácie, ktoré sme zdedili z minulosti už strácajú účinnosť a tak sa hľadajú nové, účinné pre túto dobu. Nech sa však núka akákoľvek nová metóda, za každou stojí osobné prijatie Ježiša a prehĺbenie osobnej viery. Každý pokrstený takto môže a má vydávať svedectvo viery tým, ktorí sú okolo.
PAR      Nová evanjelizácia kladie každému z nás dôležitú úlohu: obnoviť svoju vieru. Zároveň nám chce pomôcť tým, že nám ponúka posolstvo troch osobností súčasnosti, ktoré symbolizujú požiadavky novej evanjelizácie.
      Chiara Lubichová, zakladateľka hnutia Focoláre, položila dôraz na lásku človeka k človeku, na to, aby si kresťan živo uvedomoval Kristovu prítomnosť v bratskom a láskyplnom spoločenstve minimálne dvoch osôb.
      Charles de Foucauld, pustovník modernej doby, nám hovorí, že bez intenzívnej modlitby a hlbokého duchovného života, bez osobného, vnútorného vzťahu k Bohu to nepôjde.
      A jeden u najväčších teológov tohto storočia Hans Urs von Balthasar nám zasa pripomína, že k tomu všetkému, aby sme nezišli zo správnej cesty, je potrebné solídne náboženské vzdelanie. Treba vedieť, aká je správna náuka Cirkvi.
      Našou snahou má byť naplniť a prijať všetky tieto komponenty, bez ktorých by nová evanjelizácia vyšla nazmar. (Podľa: Světlo č. 36/1994, s. 13.)
MY      Znie to síce na prvý pohľad zložito, ale zodpovedné prijatie týchto predpokladov nás privedie k viere prvých kresťanov, ktorí nemuseli riešiť problém evanjelizácie. Oni jednoducho evanjelium žili.
      Potom nám už nebude ťažko prijať evanjelizačnú metódu sv. apoštola Pavla, ktorá je veľmi prostá a pritom geniálna: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista! To je tá najideálnejšia forma ohlasovania evanjelia. I keď azda nedosiahneme dokonalosť sv. Pavla, nesmieme zabúdať, že aj on rástol vo svojej dokonalosti a presvedčivosti. Aj nám je potrebné začať. Nebojme sa! Veď ide o večný cieľ – o našu spásu i spásu našich blížnych.
ADE      Nuž nech nikomu z nás nechýba ochota k uskutočňovaniu vzájomnej lásky, k hlbokej modlitbe a túžbe po náboženskom vzdelávaní. Čím viac pokročíme v napĺňaní týchto troch podmienok novej evanjelizácie, tým bude tvár Cirkvi dnešnej doby krajšia a čistejšia.
09.06.2007 | Čítanosť(4515)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2362)
Téma: Evanjelizácia
27.06.2003 | Čítanosť(2016)
Apoštolát


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet