21.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nechápem tvoju nerozhodnosť. Keď narazíš na skupinu priateľov, s ktorými sa ťažšie zbližuješ, pretože si ich dlhší čas zanedbával, hneď im uhneš z cesty a myslíš si, že sú mŕtvou záťažou, balastom, ktorý sa prieči tvojim apoštolským predstavám, že ti nemôžu porozumieť.
Ako ti majú rozumieť, keď okrem toho, že ich nemáš rád, že im neslúžiš svojou modlitbou a umŕtvovaním, nikdy sa nesnažíš s nimi rozprávať?

~bl. Josemaría Escrivá~

16.09.2003 - Miron
čítanosť994 reakcie0
(Share 171 1)


Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

Myšlienky... 187/2003

AI      Zaiste mi dáte za pravdu, že človek veľmi dbá na svoj výzor. Kozmetické firmy a salóny ponúkajú najrozličnejšie prípravky na udržiavanie a pestovanie krásnej pleti a je nemálo tých, ktorí využívajú ich služby. Takisto každý, kto je postihnutý nejakou kožnou chorobou, rýchlo hľadá lekársku pomoc, pretože ošklivá tvár je nevábna.
      Na tvári Cirkvi je v poslednom čase vidieť mnohé škaredé škvrny, ktoré spôsobujú tí, ktorí hoci do Cirkvi patria, svojím správaním, postojmi a konaním robia ju v očiach sveta ošklivou a nepríťažlivou.
KE      Cirkev pozoruje tento úpadok viery v každej spoločenskej vrstve a preto sa dôverou obracia k Ježišovi, ktorý má moc očistiť a uzdraviť každého človeka.
DI      Zameranie sa na Ježiša Krista je dôležitou úlohou dneška. Nová evanjelizácia, o ktorej Svätý Otec tak často hovorí, hľadá a ponúka modernému človeku cestu, na ktorej sa môže stretnú s Kristom.
      Je to potrebné. Každá doba hľadala nejaký účinný spôsob, ako osloviť posolstvom Kristovej radostnej zvesti svojich súčasníkov. Vo všetkých dobách sa kresťania snažili získať pozornosť tých okolo a nejako im priblížiť a odovzdať svoju vieru. A tak raz misie začínali zavádzaním nových hospodárskych metód, inokedy budovaním nemocníc či škôl. Ale za všetkým stálo to podstatné: hlásanie evanjelia všetkému stvoreniu.
      Dnes cítime, že modely evanjelizácie, ktoré sme zdedili z minulosti už strácajú účinnosť a tak sa hľadajú nové, účinné pre túto dobu. Nech sa však núka akákoľvek nová metóda, za každou stojí osobné prijatie Ježiša a prehĺbenie osobnej viery. Každý pokrstený takto môže a má vydávať svedectvo viery tým, ktorí sú okolo.
PAR      Nová evanjelizácia kladie každému z nás dôležitú úlohu: obnoviť svoju vieru. Zároveň nám chce pomôcť tým, že nám ponúka posolstvo troch osobností súčasnosti, ktoré symbolizujú požiadavky novej evanjelizácie.
      Chiara Lubichová, zakladateľka hnutia Focoláre, položila dôraz na lásku človeka k človeku, na to, aby si kresťan živo uvedomoval Kristovu prítomnosť v bratskom a láskyplnom spoločenstve minimálne dvoch osôb.
      Charles de Foucauld, pustovník modernej doby, nám hovorí, že bez intenzívnej modlitby a hlbokého duchovného života, bez osobného, vnútorného vzťahu k Bohu to nepôjde.
      A jeden u najväčších teológov tohto storočia Hans Urs von Balthasar nám zasa pripomína, že k tomu všetkému, aby sme nezišli zo správnej cesty, je potrebné solídne náboženské vzdelanie. Treba vedieť, aká je správna náuka Cirkvi.
      Našou snahou má byť naplniť a prijať všetky tieto komponenty, bez ktorých by nová evanjelizácia vyšla nazmar. (Podľa: Světlo č. 36/1994, s. 13.)
MY      Znie to síce na prvý pohľad zložito, ale zodpovedné prijatie týchto predpokladov nás privedie k viere prvých kresťanov, ktorí nemuseli riešiť problém evanjelizácie. Oni jednoducho evanjelium žili.
      Potom nám už nebude ťažko prijať evanjelizačnú metódu sv. apoštola Pavla, ktorá je veľmi prostá a pritom geniálna: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista! To je tá najideálnejšia forma ohlasovania evanjelia. I keď azda nedosiahneme dokonalosť sv. Pavla, nesmieme zabúdať, že aj on rástol vo svojej dokonalosti a presvedčivosti. Aj nám je potrebné začať. Nebojme sa! Veď ide o večný cieľ – o našu spásu i spásu našich blížnych.
ADE      Nuž nech nikomu z nás nechýba ochota k uskutočňovaniu vzájomnej lásky, k hlbokej modlitbe a túžbe po náboženskom vzdelávaní. Čím viac pokročíme v napĺňaní týchto troch podmienok novej evanjelizácie, tým bude tvár Cirkvi dnešnej doby krajšia a čistejšia.
09.06.2007 | Čítanosť(4444)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2309)
Téma: Evanjelizácia
27.06.2003 | Čítanosť(1975)
Apoštolát


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet