25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vaša minulosť spočíva v lone Božieho milosrdenstva, vaša budúcnosť v lone otcovskej prozreteľnosti. Prítomnosť vám predostiera jeho najsvätejšia vôľa, a to vo vašom dennom programe, vo vašom úrade, v tom, čo teraz treba robiť. Do toho sa musíte vložiť a vždy ostanete spojení s Bohom.”

~P. EBERSCHMEILER SJ~

09.09.2003 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1615 reakcie0
(Share 330 0)


Téma: Rozhodnutie / Prijmime vôľu Božiu a zrieknime sa svojej vôle. / Lk 1, 26-38

Homília

      K adventu veriaceho kresťana katolíka patrí aj sviatosť zmierenia. Niekomu nerobí problém pristúpiť k sviatosti. Pre iného už nie je to tak jednoduché, ľahké a vôbec už nie príjemné. Pri rozhodovaní prevláda ľudský faktor. Zvažuje, ktorému sa vyzná, kde a ako to povie. Aj to je dôležité, ale oveľa dôležitejšie pre každého bez rozdielu je rozhodnúť sa zmeniť svoj život, svoj vzťah, postoj, životný štýl… Jednoducho začať žiť tak, ako mám, ako to právom čaká Boh, moje okolie i ja sám.
      Povzbudením pre nás je Panna Mária svojím rozhodnutím: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)
      Táto Máriina kladná odpoveď anjelovi pri zvestovaní je aktuálna. Cirkev najmä v adventnom čase nám ukazuje správanie Panny Márie ako vzor. Mária ako Židovka verila v prisľúbeného Mesiáša. Keď si vypočuje posolstvo o Mesiášovom narodení: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1,30-33), Mária premýšľa a pýta si vysvetlenie. Prijať posolstvo a zrealizovať ho, bolo zo strany Márie ťažké. Mária bola mladá žena. Nič mimoriadne vo svojom živote nezažívala. V tom čase je zasnúbená s Jozefom a chce si založiť rodinu. Posolstvo je ťažké. Akú veľkú vieru má Mária, keď po vysvetlení od anjela dáva súhlas! Mária nevie, čo ju očakáva. Z Písma vieme o postoji Jozefa voči nej, keď mu oznámila, že v jej lone sa počal Boží Syn. Nevedela a nikto jej nepovedal, nedal inštrukcie, informácie, čo sa bude ďalej diať, ako sa budú udalosti uberať, nevedela nič o ceste do Betlehema, ani ako príde dieťa na svet. V posolstve sa nehovorí o úteku do Egypta, čase a okolnostiach návratu a že to bude do Nazareta. V udalostiach, ktoré prežíva Mária s Jozefom, vidieť ich dôveru v Boha, vieru, ale i lásku.
      Udalosť zvestovania nadchla mnohých umelcov. Oveľa viac oslovila v konkrétnom živote ľudí. Správanie Márie, jej dôvera v Boha i pokorný súhlas sú výzvou pre každého, kto uveril v Boha. Mária dozrela k prijatiu tohoto daru. Posledné anjelove slová sa hlboko vryli do duše Panny Márie: „Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1,37) Mária im uverila, a preto mohla s radosťou povedať: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)
      Boh sa prihovára aj k nám. Nie priamo, ale posiela svojich poslov, ako poslal Gabriela k Panne Márii. Najčastejšie sú to najbližší, ale najmä Cirkev. V Božom slove, sviatostiach, rôznych udalostiach i slávnostiach právom od nás Boh žiada nepríjemné, ťažké, ba neraz priamo nemožné veci. Medzi ne patrí aj sviatosť zmierenia. Čo máme robiť? Nasledovať Pannu Máriu. Prosme si vysvetlenie, snažme sa porozumieť a uvedomme si, že „Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1,37) Aj my dokážeme v pokore povedať, že chceme splniť to, čo od nás žiada Boh. Kto z nás vie, čo nám pripravil Boh? Kto plní vôľu Boha, tomu dá dostatok sily, milostí a darov Ducha Svätého, aby splnil vôľu Božiu.
      Vieme, že dej rozprávky je vymyslený. Keď hovoríme o tom, čo sa udialo v minulosti, vieme, že to bolo aspoň trocha zidealizované. Život, ktorý žijeme, nie je ani rozprávka a nie je ani ideálny. Príklad Panny Márie je realita. Ťažko je človeku v určitých chvíľach povedať: to je vôľa Božia.
      Je ťažko uveriť dvadsaťročnému mužovi, ktorý chce žiť, niečo dokázať, keď už lekári nemôžu pomôcť, že to je vôľa Božia. Ťažko je deťom veriť a dôverovať Bohu, keď oni najviac potrebujú matku, dospievajú, a ona zomrela pod kolesami auta, ktoré riadil opitý vodič. Ťažko je veriť a dôverovať v Boha žene, keď jej muž všetko prepije, keď ju bije, keď ničí to, čo ona nadobudne. Ťažko je človeku veriť a dôverovať v Boha, keď stráca zamestnanie. A takýchto rôznych prípadov je mnoho.
      Aj keď je to ťažké pochopiť, v takýchto chvíľach nám prichádza na pomoc Panna Mária. Ona, ktorá musela prejsť podobnými situáciami - ako vysvetliť Jozefovi, že počala dieťa, prečo svoje dieťa má porodiť v maštali, prečo na život jej dieťaťa siaha kráľ, prečo žiť v exile, prečo jej syn je nenávidený, musí trpieť, musí zomrieť… Mária je nám posilou. K Márii sa utiekajme v ťažkostiach svojho života. Mária sa nepýta prečo. Ona dala súhlas a ďalej dôveruje. Boh vie, čo robí, vie, prečo to dopúšťa. A práve pred sviatkami Narodenia Pána Ježiša mali by sme si dať do poriadku tie veci, ktoré nás kdesi vo vnútri zožierajú, trápia, ktoré sme si spôsobili nerozumnosťou, neverou voči Bohu, blížnym i sebe. Boh má pre nás pripravený dar pokoja a radosti. Hriech nevyznaný, neoľutovaný, zamlčaný nás neurobí šťastnými. Čistý život Márie nás vyzýva nasledovať ju a dôverovať v Boha.
      Dnes, v poslednú nedeľu pred sviatkami, je správne, že sme sa dali preniknúť príkladom Panny Márie a jej súhlasom, že meníme svoj doterajší spôsob života. Radosť a vďačnosť sú iba dve veci, ktorými nás Boh obdarúva. Okrem toho si uvedomujeme, že Boh vo svojej spravodlivosti aj od nás právom niečo žiada. Keď Boh dáva, právom aj žiada. Mária je toho dôkazom. Je správne, keď naše srdce vie nielen prijímať dary, ale ich aj dávať. Dávať hojne, veľkodušne, ako to robila Panna Mária.
      Jej príklad pochopil a prijal za svoj, a tak splnil svoje poslanie jeden z najväčších skladateľov všetkých čias, Beethoven. Prijal svoju hluchotu. Čo všetko musela znamenať pre skladateľa?! Roky trpí, nepočuje. Dvanásť dní pred smrťou píše: „Je pravda, že ma stihol ťažký kríž. Prosím však Boha, aby si poslúžil mojím životom. Chcem však svoj kríž niesť tak, ako je jeho vôľa.“
      Máme mnoho príkladov z nášho okolia, ako máme nasledovať Pannu Máriu. Aj my nech sme jedným príkladom svojmu okoliu. „Pane, buď tvoja vôľa.“ Sv. František si často vzbudzoval úmysel: „Boh môj a moje všetko.“ Je to krásne, ale aj pre neho to bolo ťažké. Ani my nie sme o nič horší, slabší, neochotnejší a je správne, že i napriek všetkému, čo nás ťaží, tlačí, že chceme, že máme chuť a odvahu plniť vôľu Božiu. Takto prežitý záver adventu je vhodnou prípravou na sviatky Narodenia Pána Ježiša. Takto posiela veľký Boh svojho anjela aj ku nám. Keď veríme, ako verila Mária, sme Bohu milí a odmena, ktorú nám Boh prisľúbil, nás neminie.
      Sviatosť zmierenia vykonaná jasne, úprimne, zreteľne, zo všetkých svojich hriechov, chýb, zanedbaní dobra nám umožňuje prežiť sviatky podľa vôle Božej, ako ju prijala a prežila Panna Mária. Vyprosme si, aby sme nasledovali jej príklad. Amen.

      Inšpirácie – Lk 1, 26-38
20.06.2003 | Čítanosť(1185)
Téma: Rozhodnutie
27.03.2004 | Čítanosť(849)
Téma: Hopko / Rozhodnutie
30.12.2004 | Čítanosť(597)
Téma: Božia vôľa
12.06.2003 | Čítanosť(2927)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2697)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2678)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet