16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Každé ráno prinieslo nové sklamanie, ale mojou vierou to neotriaslo... Prosila som Ježiša, aby roztrhal moje putá. Roztrhal ich, ale úplne inak, ako som očakávala.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1222 reakcie0
(Share 301 0)


Téma: Utrpenie / Jn 9, 1-7

Myšlienky... 140/2003

      V roku invalidov (1980) zistila reprezentatívna anketa medzi nemeckými Švajčiarmi, že asi pre 15 percent opýtaných je invalidita Božím trestom za spáchané hriechy. Nie je to nič zarážajúce, pretože aj medzi nami je mnoho tých, ktorí sa na problém utrpenia pozerajú z rovnakého uhla.
      Takto zmýšľali aj apoštoli, celkom v súlade s myslením svojej doby. Pri stretnutí so slepcom sa zreteľne prejavilo ich zmýšľanie, podľa ktorého ťažký údel slepoty bol trestom za nejaký hriech. Pýtali sa Ježiša: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ (Jn 9, 2). Spasiteľ však odmietol tento pohľad na utrpenie. Povedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3).
      Aj keď utrpenie nie je príjemným stavom človeka, predsa môžeme nájsť veľké množstvo svedectiev ľudí, ktorých utrpenie priviedlo k viere, posilnilo ich dôveru v Boha a dalo vzrast láske.
      Ak chceme zaujať správny postoj voči utrpeniu, potrebujeme si uvedomiť, že jestvujú utrpenia, ktoré nemôžeme odstrániť. Pokročilá staroba a s ňou spojené choroby, rôzne obmedzenia našich telesných funkcií, ale aj utrpenia v duševnej rovine, ktoré prichádzajú ako reakcia na zlé a nešľachetné jednanie našich blížnych.
      Sú však aj utrpenia, ktoré sa dajú odstrániť. Ba dokonca máme povinnosť usilovne napomáhať pri odstraňovaní ich prameňov. To znamená niekedy podrobenie sa nepríjemnej liečbe, dodržiavanie zdravej životnej životosprávy, ale aj mať charitatívneho ducha, ktorý nás poháňa pomáhať druhým v ich biede. Odstrániť pramene utrpenia môžeme aj tým, že budeme spravodliví a šľachetní voči druhým a ochotní zastať sa ich v čase, keď sa im deje krivda.
      Tento správny postoj voči utrpeniu charakterizuje pekná modlitba Paula Claudela: „Bože, daj mi odvahu zmeniť to, čo sa zmeniť dá, daj mi silu prijať to, čo sa zmeniť nedá, a daj mi múdrosť, aby som jedno rozoznal od druhého.“
      Skvelý príklad nám dáva náš Spasiteľ. Na jednej strane bojuje proti ľudskému utrpeniu – uzdravuje chorých, sýti hladných, dodáva bezradným nádej, stáva sa priateľom tých, ktorých spoločnosť odvrhla... Na druhej strane prijíma utrpenie, ktoré na neho dolieha. Prijíma bolesť z odmietnutia, výsmechu, neochoty pochopiť a prijať veľké Božie dary. Prijíma aj spôsob popravy, ktorá bola v tom čase tou najpotupnejšou. Nakoniec prijíma i smrť. A prijatím tohto utrpenia otvára pre všetkých ľudí bránu do večného života. Tým dáva návod aj nám, ako máme reagovať pri stretnutí s utrpením. Máme bojovať s utrpením, ktoré sa dá odstrániť a zároveň prijímať utrpenie, ktoré sa nedá odstrániť. Máme ho prijať a toto prijatie sa môže pre nás alebo našich blížnych stať bránou, ktorá vedie k užšiemu a vrúcnejšiemu vzťahu s Bohom. Nebudeme šťastní, ak hľadáme iba šťastie...
      V roku 1917 sa v nemeckých zákopoch niektorí vojaci pýtali, či Boh stojí na ich strane. Veľa sa okolo toho nahovorilo, až nakoniec jeden z nich povedal: „Ja si myslím, že nezáleží na tom, aby Boh stal na našej strane. Skôr záleží na tom, aby sme my stáli na jeho strane.“
      Boh neprejde na našu stranu, to my musíme prejsť na jeho stranu, musíme sa vysťahovať zo svojej vôle a vojsť do jeho vôle. Potom sme na jeho strane a môžeme všetko utrpenie premôcť Pán sa tak stene naším Šimonom Cyrenejským – pomôže nám niesť náš kríž.
12.06.2003 | Čítanosť(2180)
Jn 9, 1-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet