27.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Otvorte oči a hľadajte, či niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti, starostlivosti. Možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný. Pre každého môžete niečím byť - pre starca i pre dieťa. Nenechajte sa zastrašiť, keď musíte čakať alebo experimentovať. Buďte pripravení aj na sklamania. Ukážte sa ľuďom ako človek.”

~ALBERT SCHWEITZER~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1493 reakcie0
(Share 269 0)


Téma: Svätý Duch / Zostúpenie Svätého Ducha

Myšlienky... 129/2003

Otvorme sa Svätému Duchu, aby sme dozrievali v láske

      Keď sa pozorne zahľadíme do prírody okolo nás – zvlášť teraz na jar – vidíme, že sa akoby veľkým zázrakom po dlhej tuhej zime opäť všetko dostáva do pohybu, do rastu, do vývinu. Všetko sa pod vplyvom teplého slniečka a dažďa rozvíja, ozelenie, aby v pravý čas zasa všetko dozrelo a prinieslo svoju úrodu a dospelo do svojho zmysluplného zavŕšenia. V takejto skratke života ročného cyklu na našej zemi sa odráža aj celá existencia vesmíru, keď „dychom Božím“ sa tiež všetko dostalo do pohybu, do nepretržitého vývinu, aby sa tak podľa poriadku Bohom stanovených prírodných i kozmických zákonov vytvorili podmienky pre život len na jedinej planéte v slnečnej sústave, na Zemi. A práve tu sa odohráva i to najväčšie tajomstvo života na zemi, tajomstvo Božieho života v jeho vrcholnom stvorení – v človekovi. Aj tento bol stvorený pre svoj vývoj, pre svoj rast, pre svoje zdokonaľovanie a pre svoje definitívne zavŕšenie nie v prirodzenosti tohto sveta „prachu zeme“, ale v prekročení jej hraníc do vrcholu večnosti, do vrcholu života v Bohu, v jeho láske.
      A čo nám Boh dáva na to, aby sa tento proces rastu u človeka nezastavil, aby človek nezakrpatel, aby dozrieval v láske? Potrebuje mať Svätého Ducha!
      V živote človeka sú významné chvíle, významné okamžiky, keď Svätý Duch najprv svojím účinkom pri krste dáva ľudskému dieťaťu pečať Božieho dieťaťa a pokračuje vo svojej iniciatíve vo sviatosti myropomazania, aby ho uviedol do plnosti kresťanského života. Potom ten istý Svätý Duch účinkuje, keď obnovuje hriechom zničeného človeka v sviatosti zmierenia a posväcuje milosťou v eucharistickom pokrme, ktorým sa môže a má živiť počas celého života.
      Aj v chvíľach svojich životných rozhodnutí či pri vstupe do manželského života, alebo do života služobného kňazstva opäť sila toho istého Svätého Ducha posúva človeka v raste ku svojmu vrcholu. A nakoniec dozrievanie i cez bolesť, choroby a iné životné kríže neostáva bez výdatnej pomoci Svätého Ducha v sviatostnom pomazaní chorých.
      Tak, ako je oživujúca vlaha a teplo jarných dní pre prírodu vonkajšou podmienkou rastu a vývoja, tak je pôsobenie Svätého Ducha zasa vnútornou podmienkou duchovného rastu a vývoja k dokonalosti pre človeka. Kým však rast v prírode sa riadi prírodnými zákonmi a ona ich nemôže ignorovať, človek môže Ducha aj odmietnuť a môže sa vystaviť riziku, že sa v tomto raste zastaví, že duchovne zakrpatie a ostane bez reálnej šance napredovať a dosiahnuť svoj vrchol v Bohu.
      „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Ale ako to chceme bez Svätého Ducha dosiahnuť? On sa nám dáva nielen vo sviatostiach, ale sa nám ponúka stále, v každej životnej situácii, len ide o to, či sa mu otvárame a nechávame mu priestor nášho srdca, aby prebýval v ňom ako v chráme (por. 1 Kor 3, 10), alebo dáme prednosť duchu tohto sveta. Ježiš, keď odchádzal po svojom krste v Jordáne do púšte, bol plný Svätého Ducha (por. Lk 4, 1) a nikdy ho neopustil. Absencia Svätého Ducha v nás, v púšti nášho života spôsobuje našu neschopnosť odolávať pokušeniam zlého a zastaveniu rastu v láske. Ježiš po svojom vzkriesení pozdravuje apoštolov pozdravom: Pokoj vám (šalom) a zároveň ich vyzýva prijať Svätého Ducha (por. Jn 20, 22), bez ktorého oni nielen ako jednotlivé osoby, ale ako nové spoločenstvo v Krista bez Svätého Ducha nemôžu naplniť svoju misiu vo svete. A to platí aj pre každého z nás. Bez účinkovania Svätého Ducha v nás sme vo svojom kresťanskom živote nepresvedčiví, sme trápni aj vo svojom tradicionalizme, vo viere bez skutkov sme iba herci náboženského folklóru, sme skôr prekážkou viery ako cestou ku viere hľadajúcim. A to je stagnácia a nie rast.
      Lenže Duch vanie, kde chce (por. Jn 3, 8) a ak nebudeme každý osobne otvorení jeho tichému vanutiu, môže sa znova premeniť na Boží „hurikán“ a poriadne s nami opäť zatriasť, aby sme sa spamätali, či chceme ostať pre tento svet aj v treťom tisícročí len pekne zakvitnutými jarnými stromami, alebo stromami s kvalitným zrelým ovocím pravého kresťanského života.
      Prosme si k tomuto rastu a dozrievaniu v láske plnosť darov Svätého Ducha aj v týchto nadchádzajúcich turíčnych sviatkov.
08.09.2006 | Čítanosť(917)
Téma: Svätý Duch
08.09.2006 | Čítanosť(864)
Téma: Svätý Duch
08.09.2006 | Čítanosť(830)
Téma: Svätý Duch
10.09.2004 | Čítanosť(1858)
Zostúpenie Svätého Ducha


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet