16.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nikto v podstate nemôže nič urobiť pre to, aby vzniklo priateľstvo. Ale mnoho sa musí urobiť, aby si ho človek udržal.

~H. GOES~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1340 reakcie0
(Share 415 0)


Téma: Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im (Lk 6, 31)

Myšlienky... 128/2003

      Istá redaktorka nedávno zašla za jedným dobrovoľným bezplatným darcom krvi, ktorý už 100-krát daroval svoju krv. Okrem iného sa ho opýtala, keď je už tak vysoko zaslúžilý darca krvi, či mu napr. v nemocnici neposkytujú z toho titulu nejaké výhody, alebo či sa mu za to už niekto zo zachránených aj poďakoval. On na to reagoval tak, že on to robí jedine preto, aby pomohol tým, čo to potrebujú. (Správa z rozhlasu 10. 9. 1999).
      Všetko, čo je dnes predmetom obchodu, je nevyhnutne spojené s bohatou reklamou, ktorá sleduje maximálnu prosperitu, maximálny zisk. Skôr, než si niečo kúpime, predávajúci nás ohúria reklamou, kde sa každý snaží čo najlepšie poukázať na prednosti a kvality svojho výrobku a keď sa už pre niečo rozhodneme, tak sa nám ponúka aj kvalitný odborný návod, ako vec používať, aby nám čo najlepšie slúžila. Vieme, že ak by sme návod nerešpektovali, mohli by sme kúpenú vec buď vážne poškodiť, alebo aj celkom zničiť. Návod je dobrý vtedy, keď je jednoduchý, stručný, výstižný a hlavne zrozumiteľný. A tieto znaky dobrého návodu ako správne prežiť ľudský život, ktorý sme nie ako predmet obchodu, ale ako nezištný dar Božej lásky dostali, sú vyjadrené v „zlatom pravidle“ pre život každého človeka, ktoré vyjadruje nadpis tejto našej úvahy.
      Človek má dnes sklon v záujme vlastného zisku všetko vtesnať do zákonov obchodu a podľa nich sa riadiť. Aj láska sa pre mnohých stáva predmetom obchodu, čo ju vlastne degraduje na tovar, ktorý sa dá kúpiť, predať, alebo vymieňať. Lenže láska je jedinečným darom, ktorý musí mať svoj neustály tok v nezištnosti, v akej sme ho všetci dostali od absolútneho prameňa lásky, od Boha, lebo Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom (1 Jn 4, 16). Boh teda a čo je Božie, čo sme nezištne my dostali a čo Boh stále dáva, nemôže byť predmetom obchodu, ale predmetom nezištnosti. A dobre vidíme, že nezištnosti je dnes ako „šafranu“. Preto Ježiš v perikope Lukášovho evanjelia tak veľa hovorí o nezištnosti. On nás vyzýva k tomu, aby sme dávali, požičiavali, robili dobre a nič za to nečakali, ani odmenu, ani vďačnosť. Dnes to býva skôr naopak, že všetko chceme, aby sa nám vrátilo. Lenže takto je to bez zásluhy pred Bohom. Ako najvyšší argument tu Ježiš spomína nezištnosť samotného Boha, ktorý je dobrý aj k nevďačným a zlým (Lk 6, 35).
      S týmto zlatým pravidlom pre prúd lásky medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom podľa modelu vnútorného prúdenia lásky medzi Božskými osobami v Trojici sa stretávame len v kresťanskom prostredí a je to pravidlo v jeho pozitívnej forme, ktoré vyžaduje robenie dobra. Často sa však stretávame aj s negatívnou formou tohto pravidla, ktorá má svoj pôvod v iných nekresťanských náboženstvách, resp. filozofiách. „Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im“. Bolo by veľmi málo, keby sme svoj život budovali len na tom, že nikomu nič zlého neurobíme. Právom by sme mohli od týchto ľudí očakávať, že by nám raz vytkli: áno, nič zlého si mi síce neurobil, ale ani nič dobrého. A čo z takého pravidla, ktoré nás nenabáda k robeniu dobrého? Lenže Ježiš nás pobáda práve k tomu, aby sme robili dobro ako on, čo kade chodil, všade dobre robil (por. Sk 10, 38).
      Dnešný svet vo svojom vodopáde slov, ohňostroji reklám a „múdrych“ rád pre život nám ponúka veľa balastu falošných pravidiel, ktoré nás strhávajú do prostredia „biznisu“ a my sa potom často ocitáme buď v bezcitnosti veriteľa, alebo v bezradnosti dlžníka namiesto toho, aby sme sa cítili v radosti nezištne dávajúceho, ktorý vlastne iba asistuje pri stálej nezištnej štedrosti Božej. Veď si musíme uvedomiť aj ďalšiu skutočnosť, že všetko, čo máme, sme dostali. Nič nie je naše, a preto sa nechvastajme, akoby sme to neboli dostali (por. 1 Kor 4, 7).
      Ježišovo „zlaté pravidlo“, ktoré nám vo svojej reči na hore zanechal, je jednoduché, jasné a pozitívne. Je pravidlom pre uplatňovanie príkazu lásky k Bohu a blížnemu, ktorý tvorí základ a podstatu kresťanstva. Toto pravidlo nás učí, ako lásku realizovať v praxi života. Toto pravidlo potvrdil sám Ježiš svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Toto pravidlo potvrdili nespočetné zástupy tých, ktorí uverili Kristovi v dvetisícročných dejinách Cirkvi a bez tohto pravidla sa nikto z nás neobíde ani v budúcnosti. Držme sa ho teda pevne všetci aj dnes, aby sme mohli preniesť krásu, vznešenosť a neprekonateľnosť kresťanstva aj do tretieho tisícročia.
15.10.2003 | Čítanosť(2844)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(1972)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(3934)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2835)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2699)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet