22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svätosť znamená nielen to, že Kristus je vo mne, ale aj to, že ja ho sprostredkúvam iným. Mojím pričinením milujú ľudia Krista, a keď hľadia na mňa, uvidia vo mne Krista.”


~FULTON SHEEN~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť693 reakcie0
(Share 262 0)


Téma: Kameň našli od hrobu odvalený / Lk 24, 2

Myšlienky... 112/2003

      Kozmický program, v ktorom si ľudstvo vytyčuje svoje plány poznania a prenikania do tajomstiev vesmíru, je stále vysoko aktuálny, stále viac koncepčný, ale aj stále viac náročný na obrovské finančné čiastky potrebné na jeho krytie. A preto nás neudivuje, keď sa dozvedáme, že po vypustení kozmických telies z riadiacich centier starostlivo sledujú ich dráhu, aby teleso išlo tam, odkiaľ má priniesť množstvo nových informácií, by splnilo svoju úlohu v kozme. Ak však zistí, že sa teleso odchyľuje od svojej vypočítanej a určenej cesty, robí sa tzv. „korekcia dráhy“, aby nevyšiel nazmar celý drahý projekt.
      Takýto úžasný a veľký projekt má aj Boh s ľudstvom, keď ho vypustil na obežnú dráhu do priestoru a času ľudských dejín, ktoré malo svoju odpaľovaciu rampu a zároveň aj pristávaciu plochu v láskavých Božích rukách. Vlastnou skúsenosťou však zisťujeme, že ľudstvo zmenilo svoj pôvodne určený kurz a bolo potrebné z riadiaceho „Centra“ vyslať impulz na „korekciu dráhy“.
      Túto korekciu urobil Kristus svojím zmŕtvychvstaním. A táto správa je pre ľudstvo jedinečná, plná radosti a nádeje, že zavŕšenie našej namáhavej cesty, ale zmysluplnej cesty bude v pravom cieli. Prijatie správy o tejto udalosti si však vyžaduje, aby sme sa naladili nie na frekvenciu našich zmyslov alebo nášho rozumu, ale na frekvenciu našej viery. Aké je to ťažké pre mnohých aj dnes uveriť, že ten, ktorý v piatok visel mŕtvy na kríži, v nedeľu ráno zanecháva po sebe znamenie ako prvé nepriame dôkazy svojho vzkriesenia. Odvalený kameň, prázdny hrob, poskladané plachty a šatka osobne zvinutá na inom mieste. Na tieto dôkazy zo všetkých, čo ich videli skôr než uvideli samotného vzkrieseného Ježiša, uveril hneď iba apoštol Ján (Jn 20,8). Peter sa vrátil domov a čudoval sa, čo sa stalo (Lk 24,12). Iba postupne prijímali nevyvrátiteľnú pravdu o vzkriesení tí, ktorých si Ježiš sám určil za svedkov tejto svetodejinnej udalosti.
      Nečudujme sa, že sa ukazuje len im a nie svetu (Jn 14,22), lebo svet sa zatvoril pred vierou. A dnes zvlášť má množstvo našich bratov a sestier akoby zablombovanú túto frekvenciu viery vo svojom srdci. Mŕtvy Kristus v hrobe ich srdca je privalený veľkým kameňom, ba mnohými kameňmi materializmu, pôžitkárstva, nevery a najmä ľahostajnosti k tejto spásnej udalosti, ktorá sa týka každého z nás. Je až neuveriteľné, čo všetko dnes sú schopní ľudia uveriť, len aby nemuseli uveriť v Boha a zmeniť svoj život. Tento neznámy výrok vystihuje skutočnosť, že pre mnohých je lepší „mŕtvy Kristus“, ktorý nám nemôže vyčítať našu chybnú životnú dráhu ako vzkriesený Kristus, na živote ktorého môžeme a máme mať účasť aj my. „Prebuď sa ty, čo spíš. Vstaň z mŕtvych a Kristus ťa ožiari“ (Ef 5, 14). Táto základná istota je aj prameňom kresťanskej nádeje. Lebo ak kresťan netrpezlivo očakáva pretvorenie svojho biedneho tela na oslávené, to preto, že má závdavok tohto budúceho stavu, lebo konečným vzkriesením sa iba zreteľne prejaví to, čím on už je v skrytej realite veľkonočného tajomstva.
      Keď sme si dnes zvykli na nepretržitý tok informácií všetkého druhu cez rozličné médiá, zvykli sme si aj na to, že jedna informácia zastiera druhú a tak po čase všetky prechádzajú postupne do zabudnutia. Medzi všetkými týmito informáciami je však jediná správa pre nás stále aktuálna, stále živá, stále naliehavá, stále vrcholne radostná, pre prijatie ktorej keď sa vnútorne naladíme na správnu frekvenciu viery, Božia moc s ľahkosťou odvalí kameň z hrobu nášho srdca, aby vzkriesený Kristus nás mohol ožiariť a skorigovať našu životnú dráhu do správneho smeru.
      Dajme sa takto vzkriesenému Kristovi k dispozícii, aby sme mohli byť svojím skutočne kresťanským životom svedkami jeho vzkriesenia pre dnešný neverecký svet.
12.06.2003 | Čítanosť(2169)
Lk 24, 36-52
12.06.2003 | Čítanosť(2002)
Lk 24, 13-35
12.06.2003 | Čítanosť(1982)
Lk 24, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet