22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svoje hranice máme znášať ako istú nemohúcnosť, prijať ju, ale prežívať ju v zameraní a úsilí o pokrok v láske. Naše obmedzenia na nás doliehajú, my sa však preto vo vzťahu k Bohu nedáme na ústup.”

~PHILIPPE MADRE~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1372 reakcie0
(Share 251 1)


Téma: Kvetná nedeľa / Sväté písmo / Zach 9, 9

Myšlienky... 110/2003

      Prvá Kvetná nedeľa v Jeruzaleme bola pre mnohých veľkým dňom. Nielen učeníci, ale celý dav, ktorý vítal Ježiša s ratolesťami v rukách a radostným volaním, veril, že Ježiš je ich Mesiáš a celá táto slávnosť je zaiste znakom začiatku jeho vlády. Oslavu Ježiša ako kráľa sprevádzalo očakávanie, že je už len otázkou času, kedy zaznejú trúbky volajúce židovský národ do zbrane, aby zvíťazili nad Rímom a svetom. Toto očakávanie ako aj oslavu vyvolal spôsob, akým Ježiš Kristus vstúpil do Jeruzalema.
      Pre niekoho sa možno zdá čudné, že si Ježiš Kristus pre túto chvíľu vybral osliatko, aby na ňom vstúpil do mesta. Boh však nič nerobí bez toho, aby to nemalo význam. Niekto môže povedať, že toto jednoduché zviera hovorí o Ježišovej pokore – a je to pravda. Ale Ježiš Kristus si vybral toto zviera z iných dvoch dôležitých dôvodov.
      Prvým dôvodom je naplnenie proroctva o Mesiášovi. Evanjelisti Matúš a Ján, keď opisujú scénu triumfálneho vstupu do Jeruzalema, citujú proroka Zachariáša: „Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice“ (Zach 9, 9). Tieto prorokove slová nám objasňujú, prečo si Spasiteľ vybral osliatko pre svoj vstup do Jeruzalema. Bolo to znamenie, ktoré nebolo potrebné ľuďom vysvetľovať. Všetci chápali, že ide o naplnenie proroctva o Mesiášovi.
      Druhý dôvod je tiež dôležitý. Vo vojnových časoch králi jazdili na žrebcoch, ale v čase mieru používali osliatko ako symbol pokoja, ktorý vládne v krajine. Prorok Zachariáš hovorí: „tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi“. Ježiš Kristus naplnením tohto proroctva sa bez slov vyhlasuje za kráľa, ktorý však prichádza nie aby bojoval, ale aby nastolil mier a pokoj.
      Z tohto pohľadu nie je ťažké pochopiť radosť davu, ktorý kričal „hosanna“. Mali pred sebou zreteľné naplnenie proroctva o príchode Mesiáša. Ignorovali však znamenie, že prichádza ako Princ pokoja. Predstava, že Mesiáš nastúpi na trón ako nejaký pozemský vládca a zúčtuje s nepriateľmi židovského národa, bola veľmi zakorenená v mysli ľudí, preto neboli schopní toto naplnenie proroctva pochopiť v jeho správnom význame.
      Dnešná Kvetná nedeľa sa tak pre nás stáva výzvou, aby sme sa chránili vnášaním vlastných predstáv do svojho duchovného života. Božie zmýšľanie nie je ľudským zmýšľaním. Postoj k Svätému písmu musí pokorným hľadaním tohto Božieho zmýšľania. Nemusí to byť vždy jednoduché, pretože nás to neraz núti vzdať sa svojich predstáv, ktoré vyrástli z nedokonalého poznania alebo jednoducho z našich pozemských túžob.
      Raniero Cantalamessa to pekne vysvetľuje slovami: „Sú roviny a aspekty skutočnosti, ktoré nemožno zbadať voľným okom, ale len s pomocou infračervených alebo ultrafialových paprskov. S použitím satelitov sa robia infračervenými paprskami fotografie celých oblastí zeme. Ako inak vyzerajú! Fotografovaním špeciálnymi filmami za osvetlenia tesne pri zemi sa môže docieliť, že vyjde najavo i to, čo je pod tým miestom v podzemí. Takto bola objavená poloha starovekých miest a pochovaných civilizácií. A Cirkev má vďaka Božiemu slovu schopnosť dať o celom živote a realite sveta odlišný obraz, taký, aký má o ňom Boh. Musíme neúnavne predkladať tento obraz stále znovu pred oči ľuďom, skôr než scéna tohto sveta pominie a než bude príliš neskoro na objavenie pravdy.“ (Raniero Cantalamessa, Chudoba, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1995, s. 61.)
29.03.2006 | Čítanosť(1665)
Téma: Sväté písmo
31.01.2005 | Čítanosť(617)
Zach 09


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet