22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa každému.

~Maria von Ebner-Eschenbachová ~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť979 reakcie0
(Share 259 0)


Téma: Vnútorná sila Božieho kráľovstva / Mk 4, 26-27.9

Myšlienky... 103/2003

       „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme, či spí, alebo bdie, v noci i vo dne, semeno klíči a rastie a on ani nevie ako. A keď úroda dozrie, ruka sa hneď chytí kosáka, lebo nastala žatva“ (Mk 4, 26-27.29).

      Končiaca žatva na našich poliach i končiaci sa liturgický rok v našej partikulárnej cirkvi nám ponúkajú príležitosť zamyslieť sa hlbšie nad Božím kráľovstvom, o príchod ktorého sa všetci denne modlievame v Pánovej modlitbe Otče náš.
      Udalosti, ktoré sa dejú vo svete okolo nás a ich neblahý vplyv na rast Božieho kráľovstva, nás akoby čím ďalej tým viac presviedčajú, že svet sa rúti skôr do nešťastia ako do vzrastu nahor, skôr do globálnej katastrofy ako do vrcholného blaha, po ktorom všetci nakoniec túžime. Ak by náš svet bol naozaj iba produktom akejsi kozmickej náhody, tak by sa mohol zasa nejakou náhodou dostať do tohto tragického zániku. Lenže je tu niekto, kto nedal takýto zmysel svetu. Je tu Boh a jeho Božská ustanovizeň – Cirkev, ktorá tvorí nadprirodzený prvok v ľudskej spoločnosti, ktorý rastie ticho, skryto a nezávisle na ľudských silách vládcov tohto sveta, nezávisle na politických systémoch, nezávisle na vzostupe alebo úpadku kultúry, nezávisle na prosperite, alebo krachu ekonomiky, nezávisle na obdobiach pre Cirkev pokojných, alebo ťažkých. Tak existuje vo svete skrytá, činná vnútorná sila s vlastnou nezávislou a nezničiteľnou dynamikou, sila nezávislá na denných udalostiach a ničivých silách. Ľudia a udalosti majú síce druhotný záporný, alebo kladný vplyv na vonkajšie prejavy Božieho kráľovstva, ale rozhodujúci vplyv je vo vnútornej, neviditeľnej sile Božej milosti a nikdy nie na moci sveta. A tento poznatok už toľkokrát overený v dejinách ľudstva nás chráni pred strachom z budúcnosti a dáva nám pocit absolútnej prevahy sily Božej ruky v dejinách sveta. Roľník predsa nemá strach, že nočným spánkom niečo zanedbal. Vie, že vnútorná plodnosť jeho sejby je prirodzene činná aj v noci a teší sa na bohatú budúcu úrodu, keď príde čas žatvy.
      A v našom duchovnom živote sme každý jeden z nás pôdou pre sejbu semena Božieho slova, ktorému ak pripravíme vhodné podmienky, vzklíči, bude ticho nebadane v nás rásť a prinesie bohatú úrodu. Ak je však pôda nášho srdca tvrdá, neskyprená, alebo zamrznutá, možno toto zrno bude pretrvávať nevzklíčené aj celý život, kým nepríde okamžik milosti, aby vzklíčilo. Ale môže zostať aj nevzklíčené, ak ho človek zanovito odmieta, čím si sám podpisuje hrozný rozsudok neúčasti na Božom kráľovstve.
      Archeológovia v egyptských pyramídach našli pri múmiách faraónov aj odložené zrno, ktoré tam ležalo bez pôdy päťtisíc rokov, a keď ho zasiali do pôdy, vzklíčilo a prinieslo klasy so zrnom. Keď zrno pre pozemský chlieb nestratilo svoju klíčivosť za päťtisíc rokov, ako by mohlo stratiť klíčivosť zrno Božieho slova, ktorému dať možnosť vzklíčiť a priniesť bohatú úrodu vo veľkej miere závisí aj od nás.
      Božie kráľovstvo, ak máme oň úprimný záujem, rastie vnútornou silou samo aj vtedy, keď si to neuvedomujeme. Týmto obrazom nám Ježiš doplňuje obraz zdôrazňovaním božského prvku sejby tým, že človek síce musí urobiť hodný kus práce sám na sebe, ale vie, že rozhodujúci prvok úrody závisí na vnútornej plodnosti zrna. Kresťan musí teda vedieť o správnom vzťahu medzi Božou milosťou a ľudskou snahou. Rozhodujúcu časť spásy robí vždy Boh a človek je iba jeho spolupracovníkom. Mária tým, že prijala Božie slovo najprv vierou do srdca a potom aj do lona a nechala ho vzklíčiť, priniesla úrodu nepredstaviteľnej ceny nielen pre seba, ale pre celý svet. Boh ju za to božsky odmenil, že si ju vzal k sebe s telom i dušou.
      Tento model prijatia zrna Božieho slova sa nám ponúka aj dnes, keď si myslíme, že je vo svete viac zla ako dobra, aby ono v nás klíčilo a prinášalo bohatú duchovnú úrodu, potrebnú pre spásu sveta.
10.02.2010 | Čítanosť(2860)
Téma: Mk 4, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2573)
Mk 4, 24-34
12.06.2003 | Čítanosť(2407)
Mk 4, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2196)
Mk 4, 35-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet