23.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Len láska samotná pozná tajomstvo obdarúvavať druhých a pritom bohatnúť.

~Clemens Von Brentano ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1424 reakcie0
(Share 252 0)


Téma: Modlitba / Sv. Mária Egyptská / Mk 10, 35-40 / Jn 15, 7

Myšlienky... 100/2003

      Piata pôstna nedeľa je v byzantskej cirkvi venovaná spomienke na sv. Máriu Egyptskú. Pohľad na jej život hovorí, že úprimné pokánie prináša dobré ovocie.
      Svoj život nezačala veľmi dobre. Mladosť strávila v túžbe čo najviac si užiť. Bola prostitútkou vo veľkom egyptskom meste. Napriek všetkým hriechom, ktorým sa oddávala, zdá sa, že kdesi hlboko v jej srdci bola božská iskra, ktorá ju viedla k Bohu. Mária nevnímala, že nežije podľa Božích zákonov alebo požiadaviek. Bola presvedčená, že svojím životom nikoho nezraňuje.
      Jedného dňa bola v prístave, kde sa pripravovala na cestu veľká loď, ktorá mala odviesť pútnikov do Svätej zeme. Mária sa rozhodla, že pôjde s nimi. Nemala v úmysle navštíviť sväté miesta ani vykonať si púť. Jednoducho si chcela iba užiť, urobiť si výlet. V takomto rozpoložení prežila cestu loďou ako aj putovanie v zástupe pútnikov do Jeruzalema. Nechala sa viesť zástupom, ktorý tvorili obchodníci, vojaci, pastieri, roľníci, ľudia z rôznych krajín, ktorí hovorili mnohými jazykmi. Tento rôznorodý zástup pútnikov mieril k svätému hrobu a Mária s nimi... Ale keď prišla k vchodu do chrámu, nejaká sila jej nedovolila vojsť. Najprv si myslela, že to len tlak zástupu ľudí jej znemožnil vojsť, ale neskôr si uvedomila, že všetci vchádzajú dnu – všetci okrem nej. Prešlo desať minúť, potom pol hodiny, nakoniec celá hodina – ale nejaká neznáma sila jej stále nedovoľovala vojsť do chrámu.
      V jednom momente sa v nej všetko zmenilo. Zreteľne si uvedomila, že nie je hodná prekročiť prah Božieho domu, že to sám Boh jej zatarasil cestu. Od tohto momentu sa začal jej život v pokání. Úplne zmenila svoj život. Ostala vo Svätej zemi, aby oplakávala svoje hriechy. Celých 48 rokov žila na púšti tým najprísnejším asketickým životom.
      Možno nám napadne otázka, prečo sa Boh dotkol tejto ženy takým zvláštnym spôsobom. Prečo nezastavil na prahu chrámu mnoho iných ľudí, ktorí boli možno aj väčšími hriešnikmi, než táto egyptská kurtizána? Prečo zastavil práve ju? Ak sa pozrieme v pokore na seba samých, možno uznáme mnoho svojich hriechov, pre ktoré by nám mala podobná neznáma sila zabrániť vstúpiť do chrámu.
      Na tieto otázky nevieme odpoveď, môžeme sa len domnievať, prečo sa Boh takým zvláštnym spôsobom dotkol tejto ženy. Mária chcela vojsť a pokloniť sa pred Pánovým hrobom v akejsi jednoduchosti. Pútnici sa prichádzali na toto miesto modliť – niektorí za zdravie, iní za úspech a materiálne zabezpečenie, alebo za svoje deti – každý mal nejakú prosbu. Ale Mária neprišla nič prosiť. Chcela sa iba pokloniť Pánovi a to jej nebolo umožnené.
      Z toho môžeme vydedukovať niečo dôležité: hoci nám sám Spasiteľ hovorí: „proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ (Jn 15, 7), je predsa viac dôležitejšie, než predkladanie osobných prosieb, túžiť po Pánovej blízkosti, po ňom samom, po jeho sile, milosti a láske.
      V evanjeliu čítame, že krátko pred ukrižovaním dvaja apoštoli v predstave, že Majster čoskoro zasadne na svoj trón, prosili, aby mohli sedieť v jeho sláve jeden po pravom a druhý po ľavom boku (porov. Mk 10, 35-40). Keby boli o niečo viac vnímaví voči Kristovi, keby sa usilovali pochopiť jeho viaceré predpovede o umučení a ukrižovaní, nepredložili by takúto prosbu. Ale oni boli uväznení vo svojich vlastných myšlienkach a túžbach, preto ju predložili.
      Nekonáme podobne, keď stojíme pre Kristovým krížom a prosíme jedine o naplnenie našich prosieb? Nie je azda motívom pre naše modlitby nejaký nedostatok – či už ide o chorobu, ťažké životné položenie a rôzne nepríjemné problémy? Či nie je našou skúsenosťou aj to, že keď máme hojnosť Božích darov ako je zdravie, úspech, šťastie v rodinnom živote a v práci, že v takých chvíľach chladne naša modlitba. Je to horká a nepríjemná skúsenosť, ale máme ju asi všetci...
      Mária Egyptská azda nevedomky urobila nádhernú vec: Chcela vstúpiť do chrámu pokloniť sa Pánovmu hrobu nie preto, aby ho o niečo prosila, ale jedine iba kvôli nemu samotnému. A tento hoci nevedomý akt jednoduchosti a odovzdanosti jej otvoril zdroj Božej milosti, ktorá jej síce zabránila vojsť do chrámu, ale na druhej strane ju priviedla k pokániu, ktoré očistilo jej hriechy a vytvarovalo nádherne jej dušu.
      Kiež by sa nám sv. Mária Egyptská stala príkladom, ako očistiť svoje modlitby, aby sme hľadali Pána najprv kvôli nemu samotnému a až potom kvôli naším potrebám. Takto sa môže stať, že už ani nebudeme potrebovať modliť sa za naše potreby, pretože budeme obdarovaní skôr, než ich vyriekneme. (Podľa: Fr. Alexander Men, Awake to Life, Oakwood Publications, Torrance, California 1996, s. 42.)
11.07.2003 | Čítanosť(3582)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2827)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2750)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2554)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet