18.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa koná svätá obeta, sanktuárium je preplnené nespočítateľnými anjelmi, ktorí zbožňujú božskú obetu, konanú na oltári.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť324 reakcie0
(Share 136 0)


Téma: Acedia / Nedbalosť /

Myšlienky... 93/2003

      Ak poviem, že vojna v Iraku bola pre mňa určitým požehnaním, tak tento výrok musím hneď uviesť na správnu mieru. Uplynulý týždeň bol pre mňa relatívne pokojný, nepriniesol žiadne úlohy nad rámec bežných povinností. Tešil som sa, že budem mať viac času na prípravu nových „Myšlienok...“ a iných materiálov, ktoré pripravujem pre novú stránku. Okrem toho som si naplánoval viacero iných vecí, ktoré som kvôli iným dôležitejším stále odkladal na neskôr. No každý deň som prežíval sklamanie, pretože som nedokázal takmer nič zo svojich plánov naplniť. Usilujem sa strážiť si čas, resp. snažím sa ho čo najlepšie využiť a preto tieto dni neboli pre mňa jednoduché, pretože som vnímal, že časom doslova mrhám. A predsa som nebol schopný „prinútiť“ sa niečo robiť. A keď som sa aj do niečoho pustil, nedarilo sa mi v takej miere, že som to po krátkej chvíli nechal. Príčiny tohto stavu som hľadal v malých zdravotných ťažkostiach, ktoré ma tieto dni sprevádzali, únave z predchádzajúcich dní, atď. Až sledovanie správ z Iraku ma priviedli na správnu stopu. Nejaký americký generál rozprával o taktike, ktorá bola stanovená pre túto vojnu: najprv zničenie strategických vojenských cieľov a potom pozemský útok. Hneď mi napadlo, že takúto stratégiu by mal ovládať kresťan v duchovnom boji: najprv zničiť dôležité strategické miesta, ktoré obsadil „nepriateľ“ a potom bojovať o dosiahnutie dokonalosti. Okamžite som však aplikoval túto myšlienku na svoj momentálny stav určitej „nemohúcnosti“. Neobsadil azda „nepriateľ“ nejaký strategický bod v mojom vnútri? Odpoveď na túto otázku prišla až neskôr, keď som sa modlil modlitbu sv. Efréma Sýrskeho:
      „Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
      Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
      Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen.“
      Keďže pred nejakým časom bola zdrojom môjho rozjímania, okamžite som spoznal, čo je dôvodom tohto môjho rozpoloženia – nedbalosť.
      „Nedbalosť“ azda nie je najvýstižnejším vyjadrením skutočnosti, ktorú mal na mysli sv. Efrém. Gréčtina vystihuje tento stav slovom akedia, slovanskí duchovní autori ho prekladali výrazom unynije. V súčasnej asketickej literatúre sa používa výraz acedia. Znamená všeobecný stav znechutenosti, unavenosti, nezáujmu.
      De Ponte vypočítavá deväť prejavov tohto duchovného stavu: 1. neúmerný strach z ťažkostí, s ktorými sa stretávame; 2. nechuť začať čokoľvek, čo stojí námahu; 3. nedbalosť v zachovávaní príkazov, poriadku, pravidiel; 4. nestálosť v dobrom, nedodržiavanie predsavzatí; 5. neschopnosť vzdorovať pokušeniu; 6. odpor k tým, ktorí sú horliví, ktorí ho dráždia svojou pracovitosťou, zachovávaním poriadku; 7. veľká strata drahocenného času; 8. sloboda, ktorá sa dáva zmyslom, zvedavosť, chuť sa zabávať a užívať všetkého; 9. zanedbávanie hlavných povinností stavu, zabudnutie na cieľ života, vynechanie náboženských motívov v konaní (Tomáš Špidlík, Prameny světla, Refugium, Velehrad 1995, s. 262.).
      Aj keď som nenašiel prítomnosť všetkých týchto prejavov „nedbalosti“, obávam sa, že ak by som toto svoje rozpoloženie neidentifikoval teraz, určite by sa niektoré z nich ešte objavili. Spoznať však „strategický bod, ktorý obsadil nepriateľ“ – to je už polovica víťazstva.
      Vojna v Iraku bola pre mňa teda požehnaním, ale len v tom zmysle, že mi dala impulz k hľadaniu príčiny môjho duchovného rozpoloženia. Myslím si, že Boh dokáže využiť každú príležitosť, aby sa dotkol ľudskej duše. Je azda len na nás, či dokážeme tieto jeho impulzy spoznať a prijať.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet