24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Veriaci môže znášať svoju úzkosť, pretože zakúsil, že ho drží a chráni hlboké, dobré tajomstvo. Za ohrozeným ľudským životom nestojí slepý osud, žiadna nevyspytateľná svojvôľa. Stojí za ním dobrotivá Božia moc. Tá mení dusiacu úzkosť v úzkosť oslobodzujúcu, omilostenú.

~Georg Moser~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1549 reakcie0
(Share 309 0)


Téma: Boh / Človek / Dar / Jn 10, 10

Myšlienky... 89/2003

      Každý zaiste s radosťou i vďačnosťou spomína na stretnutia s ľuďmi, ktorí obohatili náš život, prípadne mu dali novú iskru – inšpiráciu. Jedným z takýchto ľudí v mojom živote bol ikonopisec, akademický maliar Mikuláš Klimčák. V čase keď som bol stredoškolák, robil ikonografiu cerkvi v mojom rodisku. Spomínam na ten čas ako na dobu, kedy sa skrze naše rozhovory vo mne rodila láska k ikonám. Trpezlivosť, s akou odpovedal na moje otázky, priniesla ovocie v tom smere, že vzbudil vo mne záujem odhaľovať nielen umeleckú krásu ikon, ale hlavne krásu náuky, ktorá je v nich vložená. Vnímanie tejto krásy bolo neraz pre mňa povzbudením i akceleráciou v duchovnom živote.
      Podobne by som mohol spomenúť iné stretnutia, ktoré obohatili môj život podobným spôsobom. Cítim pritom nielen vďačnosť, ale aj určitú zodpovednosť za to, aby som toto bohatstvo, ktoré mi bola darované inými, ponúkol a daroval ľuďom, s ktorými sa stretávam. Túto zodpovednosť cíti každý, kto vníma hodnotu darov, ktoré sa mu dostali od druhých.
      No najviac požehnania a darov pre človeka prichádza zo stretnutí s Bohom. Obdarovať človeka, obohatiť jeho život – to je akoby podstatný Boží úmysel. Ježiš Kristus to potvrdzuje slovami: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Je tragédiou, ak sa človek uzatvára pred Bohom, ktorý ho chce obdarovať. Môže síce vlastnou silou dosiahnuť priam nesmierne intelektuálne bohatstvo, ale udusené a nerozvinuté čnosti, neschopnosť vnímať svet v jeho prirodzených i nadprirodzených súvislostiach, slabá alebo i niekedy úplne absentujúca náklonnosť pre nezištné konanie dobra, to všetko robí jeho život chudobným i napriek azda veľkým materiálnym hodnotám, ktoré vlastní.
      Každé stretnutie s Bohom je pre nás šancou prijať jeho dar, ktorý celkom určite obohatí náš život.
      Raz niekto smutne povedal Matke Terézii: „Ja nikdy nebudem ako ty.“
      Odpovedala mu: „To je v poriadku. Boh nechce, aby si bol taký aká som ja. Boh chce, aby si bol najplnšie tým, čím môžeš byť.“
       „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Pre Boha má život každého človeka veľkú cenu. Prichádza so svojimi darmi, aby ho pozdvihol na tú najvyššiu úroveň, do úplnej plnosti. Niekedy nie je jednoduché spoznať tento čas obdarovania, ale máme istotu, že ak kráčame životom podľa Božej vôle, aj keď nespoznáme chvíľu obdarovania, zaiste spoznáme ovocie, ktoré tieto dary prinášajú.
      Skúsme pouvažovať, skúsme pohľadať niektoré z týchto Božích darov, ktoré sú už azda viditeľné v našom živote. Pomôže nám to otvoriť sa ešte väčšmi pre ďalšie požehnania od nášho nebeského Otca. A zároveň to vzbudí väčšiu vďačnosť i azda zodpovednosť, za nezištné dávanie z týchto darov iným.
20.09.2005 | Čítanosť(1617)
Téma: Presvätá Bohorodička
25.06.2003 | Čítanosť(1571)
Téma: Bohatstvo / Povolanie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet