22.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Radosť, ak sa o ňu s niekým nedelíme, vysychá a vyprcháva.”

~JÁN PAVOL II. ~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1492 reakcie0
(Share 359 1)


Téma: Pozrite, ako sa milujú.../ Láska / Lk 10, 27

Myšlienky... 88/2003

      Pozrite, ako sa milujú...Tento známy výrok platil o životnej praxi kresťanov v prvotnej cirkvi hneď na začiatku prvého tisícročia kresťanstva a vyšiel z úst pohanov vtedajšej Rímskej ríše na adresu tých, čo svoje kresťanstvo nereprezentovali ani vycibrenou teologickou rečou, ani okázalosťou liturgických slávností, ale skutkami lásky v situáciách každodenného života a svedectvom vernosti Kristovi a jeho evanjeliu často až po vyliatie vlastnej krvi.
      Príkaz lásky k Bohu a blížnemu ako hlavné prikázanie (Lk 10, 27) sa stal reálnou praxou v živote kresťanov hneď od počiatku dejín cirkvi. Nebol ničím zahmlievaný, bol čistý, zrozumiteľný v skutkoch a mal znaky tej lásky, akou Boh miluje človeka. Nebol to len emocionálny vzťah na „platonickej“ úrovni, ale bol vždy vyjadrený konkrétnym skutkom, darom, nezištnou službou a to vždy konkrétnej osobe. Láska je totiž dynamický vzťah medzi osobami. Tak ako prúdi láska medzi Otcom a Synom a tento vzťah je vyjadrený osobou Svätého Ducha v tajomstve vnútorného života lásky najsvätejšej Trojice, je potom prirodzené, aby do tohto prúdu lásky bola zapojená aj osoba človeka. Takto chápaná a realizovaná láska v skutkoch bola tou úžasnou Božou silou, ktorou sa kresťanstvo veľmi dynamicky šírilo a duchovne vzmáhalo. To bola tá prvá evanjelizácia.
      Dnes, keď už sme prakticky za rozmedzím druhého a tretieho tisícročia, musíme sa otvorene a v pokore postaviť pred otázku, ako sa v našom živote realizuje zákon lásky ako hlavné prikázanie. O koľkých z nás by dnešní pohania mohli povedať: pozrite, ako sa milujú? Koľkí z nás dnes svoje kresťanstvo prezentujeme skutkami nezištnej lásky ako prostriedkami evanjelizácie?
      Koľkí sa totiž nazdávajú, že byť kresťanom znamená byť zapísaný v matrike pokrstených, mať za sebou prvé sväté prijímanie, birmovku, cirkevný sobáš a toto všetko spojiť s bohatými hostinami a darmi. Koľkí sa dnes nazdávajú, že byť dobrým kresťanom znamená byť v nedeľu v chráme, resp. odstáť si celý čas bohoslužieb za chrámom, chodiť na púte a odpusty, či primície novokňazov. Koľkí dnes v slovníku „zbožných“ ľudí nazývajú Boha „pánbožkom“, či „božičkom“, čím úplne vymazávajú skutočnosť Boha a osoby. A koľkí až natoľko odmietli osobu Boha, že ho nazývajú len akousi „energiou“, či „kozmickou silou“ a pod. Ako potom takúto „kozmickú energiu“ možno milovať z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle? (por. Lk 10, 27). A koľkí z kresťanov ho už celkom popreli a odmietli? Tam, kde sa viera nepremieňa na skutky lásky, tam prichádza smrť viery (por. Jak 1, 17).
      Dnes sa často hovorí o rôznych krízach, ktoré majú za následok postupnú devastáciu a nakoniec pád určitých hodnôt. Hovorí sa nielen o kríze ekonomickej, ekologickej, sociálnej, ale aj kríze mravnej, o kríze autority, o kríze viery, o kríze kresťanstva, ale ide tu v podstate vždy o krízu lásky v konkrétnom kresťanovi, v konkrétnej osobe. Kto nežije v láske, ten nežije v Bohu, pretože Boh je láska a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom (por. 1 Jn 4, 16). V čom teda žije človek, ak nežije v láske? Žije v blude! A takémuto človekovi Boh a ani cirkev nemôže zveriť evanjelizáciu v treťom tisícročí.
      Položme si opäť každý sám sebe otázku: koľko bludu nelásky je ešte vo mne? Čo môžem ešte na sebe urobiť, aby som pochopil svoju veľkú a vznešenú úlohu predstaviť v treťom tisícročí živého Krista skutkami lásky?
      Ak spím v blude nelásky, tak sa musím naozaj prebudiť do reality života, ktorý sa môže stávať krajším a lepším iba vtedy, ak budem všetkých ľudí okolo seba vnímať nie ako chodiace stromy, ale ako reálne osoby s konkrétnymi problémami, potrebami, starosťami, so súženiami a ja budem spoluúčastníkom na týchto ich súženiach (por. Zj 1, 9). Príslušníci siekt nám radi, často a vytrvalo kladú pred oči časopisy s výzvou: Prebuďte sa! My máme však dosť prostriedkov, ktoré nám Boh ponúka na to, aby sme nespali, aby sme boli aktívnymi kresťanmi. Ide len o to, dať sa slobodne k dispozícii Božej milosti, ktorá stačí na to, aby sme sa aj my stali v treťom tisícročí takými, akými boli prví kresťania na začiatku a formovali nové tisícročie na tisícročie lásky.
      Reč skutkov je totiž najzrozumiteľnejšia a najúčinnejšia. Tej rozumie každý. Používajme ju!
27.05.2011 | Čítanosť(4835)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3553)
Téma: Láska / Zmena života
12.06.2003 | Čítanosť(8363)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3560)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2955)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet