23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nestále opakuj tie isté povzbudenia a nikdy neprejavuj lenivosť; maj vždy láskavý a milý prístup. Či nevidíš, ako maliari, keď chcú vytvoriť pekný portrét, starostlivo niektoré črty zdôrazňujú a iné zasa retušujú? Nebuď horší od maliara. Keď toľko úsilia vkladajú do vykreslenia ľudskej podoby, o čo väčší dôvod máme na to my, keď formujeme podobu duše, aby sme ju vytvorili dokonalú.

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť978 reakcie0
(Share 248 0)


Téma: Peklo / Súd / Mt 25, 31-46

Myšlienky... 45/2001

      Pred pár rokmi v Nórsku vzbudila veľký rozruch rozhlasová kázeň, v ktorej zazneli slová: „Môže sa stať, že dnes večer si spokojne ľahnete spať a zajtra ráno sa prebudíte v pekle. Chcel by som vás pred tým varovať.“
      Nóri sa považujú za „moderných“ ľudí, preto boli touto kázňou pobúrení. Najväčší nórsky denník uverejnil článok pod názvom „Veď nežijeme v stredoveku!“ s nasledujúcim obsahom: „Je hrozné, že taký moderný prostriedok ako rádio, môže byť šíriteľom takých nezmyslov.“
      Aká vážnosť sa dáva dôveryhodnosti Ježiša Krista, taká sa dáva aj veciam, o ktorých nám hovorí.
      My však veríme Ježišovi, preto uznávame aj existenciu pekla. I v dnešnom evanjeliu nám Ježiš Kristus hovorí o pekle ako o realite, s ktorou musíme počítať: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41)
      Dobro má byť odmenené a zlo potrestané. Z tejto zásady celkom prirodzene vyplýva existencia neba a pekla, pretože spravodlivosť na tomto svete nie je a ani nemôže byť dokonalá. Ježiš Kristus často hovoril o posledných veciach človeka a o tom, čo nás potom čaká. Učí nás, že máme byť pripravení k akejkoľvek obeti, len aby sme neboli vrhnutí do pekla. „Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.“(Mt 18, 8-9)
      Pekelný oheň nezhasne (Mt 3, 12), je neuhasiteľný (Mk 9, 43), večný (Mt 25, 41). Ide o oheň zvláštnej povahy, ktorý sa nedá pripodobniť ohňu, ktorý poznáme. Ľudské odmietnutie Božej lásky vedie do zatratenia. Katechizmus hovorí, že hlavný pekelný trest spočíva vo večnom odlúčení od Boha, jedine v ktorom môže mať človek večný život a šťastie, pre ktorého bol stvorený a ku ktorému smeruje.
      Niektorí svätci mali milosť vidieť peklo. Napríklad sv. Terézia z Avily rozpráva: „Raz, počas modlitby som bola náhle prenesená do pekla... Telesné muky sa nemôžu vyrovnať duševným... Všetko, čo možno povedať o útrapách a rozličných mukách, ktoré spôsobujú démoni zatrateným, nie je ničím v porovnaní s tým, čo je pravou skutočnosťou...“
      I deti z Fatimy uvideli peklo: „Tento pohľad trval len okamžik a my musíme poďakovať svojej dobrej nebeskej Matke za to, že nás vopred pripravila sľubom, že nás vezme do neba. Inak si myslím, že by sme umreli strachom a hrôzou.“ (Světlo 7/1994, s. 14)
      Výroky Svätého písma a učenie Cirkvi vyjadrujú naliehavú výzvu k obráteniu. Človek, ktorý v okamihu smrti ostáva odvrátený od Boha, zotrváva v tomto stave po celú večnosť. Už nemá žiadnu možnosť k náprave, k ľútosti. Boh však do posledného okamihu dáva človeku šancu.
      Svätý arský farár povedal žene, ktorá sa znepokojovala nad večným osudom svojho manžela, ktorý v samovražednom úmysle skočil do vody, toto: „Medzi mostom a vodou ľutoval.“ Tento arský farár hovorieval: „Keby mohol zatratený povedať aspoň raz: Môj Bože Milujem ťa! – peklo by pre neho neexistovalo.“
      Ak nechceme patriť medzi tých, ktorým Ježiš Kristus povie: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41) – prijmime výzvu Svätého písma a Cirkvi k pokániu a k zmene života. Vyprosujme si milosť pre hodinu smrti. Boh nám chce dať nebo. Urobme všetko, aby sme boli hodní tohto daru.
25.06.2003 | Čítanosť(373)
Téma: Peklo
25.06.2003 | Čítanosť(371)
Téma: Peklo
25.06.2003 | Čítanosť(364)
Téma: Peklo
12.06.2003 | Čítanosť(2853)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2720)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2627)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet