18.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Možno, niekto si myslí, že jeho hriechy sú také veľké, že nemôže dúfať, že mu Boh odpustí. Nech odstúpi od vás taká myšlienka! Prečo, človek, nemyslíš na všemohúcnosť nebeského Lekára, a myslíš len na množstvo svojich hriechov? Veď Boh, ako dobrotivý, chce sa zmilovať a ako všemohúci, môže sa zmilovať. Zatvára pred sebou bránu milosrdenstva ten, kto si myslí, že Boh sa nad ním zmilovať nechce alebo nemôže. Teda nech nikto netratí nádej na Božie milosrdenstvo, hoci by mal stovky a tisíce hriechov.

~sv. Augustín~

20.06.2003 - Miron
čítanosť881 reakcie0
(Share 218 0)


Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

Myšlienky... 41/2001

      Istý muž – podnikateľ – daroval svojej manželke k narodením nové auto. Manželka bola prirodzene veľmi šťastná. Auto sa jej páčilo. A starala sa o neho. Možno, že až priveľmi. Každý druhý deň ho umyla a z vnútra povysávala. Okná čistila špeciálnym prípravkom, takže sa leskli ako kryštál. Raz do týždňa karosériu natrela ochranným voskom a dôkladne vyleštila. Veľa voľného času padlo na úkor tejto starostlivosti o auto. Výsledok však nestál za to. Manžel sa odrazu cítil zanedbávaný a akosi osamotený. A tak stále viac času trávil v spoločnosti – medzi svojimi priateľmi. Tu spoznal ženu, pri ktorej sa necítil osamotený a zanedbávaný. A tak dar daný z lásky rozdelil manželstvo.
      I nám sa dostalo veľa darov, ktoré boli dané z lásky. Všetko – naše schopnosti, rôzne talenty, zručnosť rúk a mysle – je darom od nebeského Otca. Zaiste tieto dary prijímame s vďačnosťou a usilujeme sa ich využívať tak, aby sme nimi oslávili Boha. No prílišná sústredenosť na tieto dary môže byť nebezpečná. A to v tom zmysle, že kvôli darom môžeme zanedbávať Darcu týchto darov. A dar predsa nie je väčší ako Darca. Zanedbávať Darcu tiež znamená zrieknuť sa všetkých ostatných darov, ktoré sú pre nás pripravené. A možno že sú väčšie a hodnotnejšie, ako terajšie.
      Taliansky spisovateľ a apoštol mládeže Carlo Carretto bol veľkým organizátorom katolíckej mládeže v Taliansku a mával na svojich podujatiach desaťtisíce mladých poslucháčov. Uprostred horúčkovitého apoštolátu s mládežou, pri vešperách na sviatok sv. Karola Boromejského v roku 1954 začul tiché volanie: „Poď so mnou na púšť! Jestvuje ešte niečo väčšie než je rečniť mládeži - a to je milovať nebeského Otca v úprimnej modlitbe.“
      Odišiel teda na púšť. Do kufra si zabalil aj zošit, v ktorom mal vyše tisíc adries chlapcov a dievčat, že im bude z púšte písať a viesť ich v apoštoláte listami. Ale duchovný otec mu povedal: „Carlo, keď sa chceš hlboko modliť k Bohu, musíš prerušiť úplne svoju činnosť.“
      A Carlo poslúchol, založil oheň a dal v ňom zhorieť zošit s adresami. So slzami v očiach sa díval, ako vietor rozfúkal po púšti popol s jeho adresami. A potom sa oddal takej vnútornej modlitbe k Bohu, že čoskoro pocítil v modlitbe šťastie a poznal, že modlitba nie je strata času a že modlitbou môže svojim mladým bratom a sestrám viacej pomáhať ako listami. A pretože skúsil šťastie opravdivej modlitby, napísal vo svojej knihe „Lettere dal deserto“, po slovensky „Listy z púšte“, že „bez každej pochybnosti modlitba je najväčší dar pre človeka“ (Jozef Vrablec, V službe Slova B, SÚSCM, Rím 1991, s. 187.).
      Carlo Carretto nedal prednosť darom pred Darcom, preto bol ešte viac obdarovaný. A túto skúsenosť môže prežiť každý z nás.
25.06.2003 | Čítanosť(1342)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
20.09.2005 | Čítanosť(1342)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet