11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Cesta duchovného rastu vyžaduje odvahu, iniciatívu a nezávislosť v myslení i konaní. Slová prorokov a pomocná ruka milosti sú síce naporúdzi, ale cestu musí prejsť každý sám. Žiaden učiteľ nás nemôže doviesť k cieľu na chrbte. Neexistujú žiadne vopred dané recepty. Rituály sú len pomôcky, nie učenie samé. Môžete jesť prírodné jedlo, odriekať pred raňajkami päť zdrávasov, modliť sa čelom k východu alebo západu a chodiť v nedeľu do kostola, ale to vás k cieľu nepriblíži. Žiadne slová a žiadne učenie z vás na tejto ceste nesníme povinnosť samostatne sa rozhodovať, usilovne pracovať a trápiť sa nad svojimi nevyšľapanými cestami, ktoré vedú neopakovateľnou krajinou vášho vlastného života k identifikácii vášho vlastného „ja“ s Bohom.

~M. S. Peck ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1080 reakcie0
(Share 267 0)


Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

Myšlienky... 41/2001

      Istý muž – podnikateľ – daroval svojej manželke k narodením nové auto. Manželka bola prirodzene veľmi šťastná. Auto sa jej páčilo. A starala sa o neho. Možno, že až priveľmi. Každý druhý deň ho umyla a z vnútra povysávala. Okná čistila špeciálnym prípravkom, takže sa leskli ako kryštál. Raz do týždňa karosériu natrela ochranným voskom a dôkladne vyleštila. Veľa voľného času padlo na úkor tejto starostlivosti o auto. Výsledok však nestál za to. Manžel sa odrazu cítil zanedbávaný a akosi osamotený. A tak stále viac času trávil v spoločnosti – medzi svojimi priateľmi. Tu spoznal ženu, pri ktorej sa necítil osamotený a zanedbávaný. A tak dar daný z lásky rozdelil manželstvo.
      I nám sa dostalo veľa darov, ktoré boli dané z lásky. Všetko – naše schopnosti, rôzne talenty, zručnosť rúk a mysle – je darom od nebeského Otca. Zaiste tieto dary prijímame s vďačnosťou a usilujeme sa ich využívať tak, aby sme nimi oslávili Boha. No prílišná sústredenosť na tieto dary môže byť nebezpečná. A to v tom zmysle, že kvôli darom môžeme zanedbávať Darcu týchto darov. A dar predsa nie je väčší ako Darca. Zanedbávať Darcu tiež znamená zrieknuť sa všetkých ostatných darov, ktoré sú pre nás pripravené. A možno že sú väčšie a hodnotnejšie, ako terajšie.
      Taliansky spisovateľ a apoštol mládeže Carlo Carretto bol veľkým organizátorom katolíckej mládeže v Taliansku a mával na svojich podujatiach desaťtisíce mladých poslucháčov. Uprostred horúčkovitého apoštolátu s mládežou, pri vešperách na sviatok sv. Karola Boromejského v roku 1954 začul tiché volanie: „Poď so mnou na púšť! Jestvuje ešte niečo väčšie než je rečniť mládeži - a to je milovať nebeského Otca v úprimnej modlitbe.“
      Odišiel teda na púšť. Do kufra si zabalil aj zošit, v ktorom mal vyše tisíc adries chlapcov a dievčat, že im bude z púšte písať a viesť ich v apoštoláte listami. Ale duchovný otec mu povedal: „Carlo, keď sa chceš hlboko modliť k Bohu, musíš prerušiť úplne svoju činnosť.“
      A Carlo poslúchol, založil oheň a dal v ňom zhorieť zošit s adresami. So slzami v očiach sa díval, ako vietor rozfúkal po púšti popol s jeho adresami. A potom sa oddal takej vnútornej modlitbe k Bohu, že čoskoro pocítil v modlitbe šťastie a poznal, že modlitba nie je strata času a že modlitbou môže svojim mladým bratom a sestrám viacej pomáhať ako listami. A pretože skúsil šťastie opravdivej modlitby, napísal vo svojej knihe „Lettere dal deserto“, po slovensky „Listy z púšte“, že „bez každej pochybnosti modlitba je najväčší dar pre človeka“ (Jozef Vrablec, V službe Slova B, SÚSCM, Rím 1991, s. 187.).
      Carlo Carretto nedal prednosť darom pred Darcom, preto bol ešte viac obdarovaný. A túto skúsenosť môže prežiť každý z nás.
20.09.2005 | Čítanosť(1538)
Téma: Presvätá Bohorodička
25.06.2003 | Čítanosť(1478)
Téma: Bohatstvo / Povolanie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet