23.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pros Pána Boha o požehnanie pre svoju prácu, ale nežiadaj, aby ju aj on vykonal.

~Karl Heinrich Waggerl ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť997 reakcie0
(Share 173 0)


Téma: Nanebovstúpenie Pána

Kartotéka

Nanebovstúpenie
VILIAM JUDÁK

      Na štyridsiaty deň po Veľkej noci kresťania slávia Nanebovstúpenie Ježiša Krista. Tajomstvo sviatku nám o. i. predstavuje rozlúčku apoštolov s Ježišom po skončení jeho poslania na zemi. Táto rozlúčka je však iná ako mnoho ľudských rozlúčok so svojou melancholickou náladou. Ježišov návrat k Otcovi je pravou príčinou na radosť, tak ako sám povedal: „Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi...” (Jn 14, 28).
      Naozaj, tak ako sa Ježiš pri svojom „zostúpení” k nám neodlúčil od svojho Otca, tak sa pri svojom „vystúpení” k Otcovi neodlúčil od ľudí tohto sveta. Keď sa Kristus vrátil k Otcovi, vzal so sebou do neba svoju a tým aj našu ľudskú prirodzenosť. Tak si on, prvorodený medzi svojimi bratmi (Rim 8, 29), privlastnil pre nás celé nebeské dedičstvo a pripravil nám príbytok v dome svojho Otca (porov. Jn 14, 2).
      Nanebovstúpením Ježiša Krista dostala naša ľudská prirodzenosť prísľub najvyššej odmeny, ktorú môže získať človek. Je pre nás ozaj dobre, že Ježiš sa vrátil k Otcovi, lebo tak sa môžeme dokonale zúčastniť na živote trojjediného Boha. Keďže Ježiš prebýva ako ozajstný človek u Otca, aj my tu raz nájdeme svoje prebývanie v Bohu, kde ho budeme vidieť z tváre do tváre; keďže Ježiš berie svoju ľudskú tvár so sebou hore k Otcovi, celému ľudstvu je už pripravený príbytok u Boha a potom je človek povolaný nielen byť u Boha, ale v Bohu, tak ako Ježiš je nielen u Otca, ale v ňom a s ním jedno.
      Je vynikajúce, že sa Ježiš vrátil k Otcovi, lebo svojím nanebovstúpením sa nám mohol priblížiť celkom novým spôsobom. Pred nanebovstúpením videli apoštoli Pána telesnými očami, ale odvtedy, čo Ježiš vystúpil do slávy svojho Otca, je prítomný na zemi iným, tajomným spôsobom.
      Keď ešte Ježiš prebýval na zemi, kráčal vedľa nás, viditeľný našim očiam, odvtedy, čo vystúpil na nebesia, je tu, žije v nás. Keďže historický Ježiš sa vrátil k Otcovi a vzal nám možnosť vidieť ho pozemskými očami, patríme k tým blaženým, ktorí veria v skrytú, vnútornú prítomnosť Vzkrieseného. Blažení sme, lebo veríme, že vzkriesený Kristus nás nielenže neopustil a nezanechal nás ako siroty, ale sa k nám ešte tesnejšie priblížil. My dnešní kresťania nie sme teda vôbec ochudobnení oproti tým, ktorí mohli vidieť Ježiša svojimi pozemskými očami.
      Stretnutia so Vzkrieseným trvali krátko - iba štyridsať dní. Pán pri svojom odchode však poslal svojich učeníkov k druhým, k všetkým ľuďom, aby ohlasovali radostnú zvesť, lebo Boh sám vstúpil v tomto Ježišovi Nazaretskom - v jeho živote, smrti, vzkriesení a nanebovstúpení, s konečnou platnosťou do dejín sveta. A odvtedy môžu mať dejiny už len dobrú budúcnosť a odvtedy znamená budúcnosť pre každého človeka, ktorý hľadá a nechá sa Bohom nájsť, život v plnosti.
      Rozlúčka Pána pri jeho nanebovstúpení je príčinou najväčšej radosti. Rozlúčkové dary jeho novej, vnútornej prítomnosti nás tak veľmi spájajú s Bohom, že ho odvtedy pociťujeme ako bližšieho než predtým. Pri svojom nanebovstúpení k Otcovi Kristus zanechal ľuďom na zemi bohaté dary. A preto s občanmi neba plesajme a tešme sa, že nás neopustil, aj keď je s nimi v nebesiach.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet