24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Dúfať znamená milovať a veriť bez ohľadu na to, že sme niekedy oklamaní a že sme sami niekedy oklamali.”

~LOUIS EVELY ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1179 reakcie0
(Share 244 0)


Téma: Mt 28, 20

Kartotéka

Slovo života na máj 2002
CHIARA LUBICHOVÁ

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” (Mt 28, 20)

      Evanjelista Matúš začína svoje evanjelium upozornením, že ten Ježiš, o ktorom rozpráva, je Emanuel - Boh s nami (porov. Mt 1, 23), a zakončuje ho práve slovami života na tento mesiac. Ježiš v nich sľubuje, že ostáva s nami navždy, aj po svojom návrate do neba. Až do konca sveta bude Emanuelom.
      Ježiš tieto slová povedal učeníkom, len čo ich poveril ísť do celého sveta a šíriť jeho posolstvo. A bol si vedomý toho, že ich posiela ako ovce medzi vlkov, takže budú podstupovať protivenstvá a prenasledovania (porov. Mt 10, 16-22). Nechcel ich teda v ich poslaní nechať osamotených, preto vo chvíli, keď má odísť, sľubuje, že ostáva. Prestanú ho síce vidieť svojimi očami, nebudú viac počuť jeho hlas ani sa ho už nebudú môcť dotýkať, no on bude medzi nimi ako predtým, ba ešte väčšmi ako predtým. Ak sa totiž doteraz nachádzal na určitom presnom mieste - v Kafarnaume či pri jazere, na vrchu či v Jeruzaleme, odteraz bude všade tam, kde sú jeho učeníci.
      No Ježiš mal pred očami i všetkých nás, čo musíme žiť v zložitostiach každodenného života. A keďže je vtelenou Láskou, myslel to takto: chcem stále ostať medzi ľuďmi, chcem mať účasť na ich starostiach, radiť im, kráčať po ich cestách spolu s nimi, vstupovať do ich domov a svojou prítomnosťou oživovať ich radosť.
      Preto chcel ostať s nami a dávať nám pociťovať svoju blízkosť, silu a lásku.
      V Lukášovom evanjeliu sa uvádza, že keď ho učeníci uvideli vznášať sa do neba, s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema (Lk 24, 52). Ako k tomu mohlo dôjsť? Tak, že zakúšali skutočnosť týchto jeho slov.
      Aj nás naplní radosť, ak skutočne uveríme tomu, čo Ježiš sľubuje: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.”
      Tieto slová, vlastne posledné, ktorými sa Ježiš obrátil na učeníkov, znamenajú skončenie jeho pozemského života a zároveň začiatok života Cirkvi, v ktorej je prítomný mnohorakým spôsobom: v Eucharistii, vo svojich slovách, vo svojich služobníkoch (biskupoch, kňazoch), v chudobných, v maličkých, v zaznávaných - vo všetkých blížnych.
      Pritom treba zdôrazniť jednu osobitnú Ježišovu prítomnosť, na ktorú on sám poukázal takisto v Matúšovom evanjeliu: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18, 20). Touto prítomnosťou chce mať možnosť prebývať trvalo na každom mieste.
      Ak žijeme, čo prikazuje, najmä jeho nové prikázanie, môžeme túto jeho prítomnosť zakusovať aj medzi ľuďmi, na miestach, kde tento ľud žije, všade.
      To, čo od nás žiada, je vzájomná láska, ktorá slúži, chápe, má účasť na bolestiach, úzkostiach i radostiach našich blížnych; láska, ktorá všetko prikrýva, všetko prepáči, typická pre kresťanstvo.
      Žime tak, aby sme všetci mali možnosť stretnúť sa s Ježišom už tu na tejto zemi.
12.06.2003 | Čítanosť(10841)
Mt 28, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet