24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ó, veľký Duch, pomáhaj mi, aby som nikdy neodsudzoval človeka, dokiaľ som nebehal dva týždne v jeho mokasínach!

~indiánske príslovie ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1010 reakcie0
(Share 202 0)


Téma: Nanebovstúpenie Pána

Kartotéka

Skutočný návrat do skutočného života
Vladimír Juhás

      Blížiaci sa odchod Ježiša späť k Otcovi vnáša medzi apoštolov strach a obavy z budúcnosti. Ako to zvládnu sami bez Majstra? Budú mať tú silu, ktorá postaví chromého na nohy, otvorí slepému oči a hluchému uši? Budú ich poslúchať démoni, keď im prikážu, aby vyšli z posadnutého človeka? Čo keď sa na ich slovo neudeje nič a odmenou im bude iba opovrhnutie a výsmech okolostojacich? Štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní je už tu. Ale čo teraz?
      Neistota z nastávajúcich dní ovládala apoštolov iba do tej chvíle, pokiaľ boli presvedčení, že celá budúcnosť závisí len od nich. Skúsenosť na Olivovej hore mala však oslobodzujúci charakter. Nie oni, ale prisľúbený Boží Duch v nich má moc meniť skutočnosť. Až vtedy, keď zostúpi na nich Svätý Duch, stanú sa svedkami Zmŕtvychvstalého v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Nie od schopností a neschopností apoštolov teda závisí úspech ich ohlasovania. Garantom úspechu je Boží Duch. Ak by ho odmietli, odmietnu Tvorcu svojich životov, ktorému na človeku najviac záleží. Ak ho však prijmú, potom je celá budúcnosť otvorená pre Božie možnosti. Už nie v ich, ale v Božích rukách je celý ich zajtrajšok.
      Až teraz sa apoštoli môžu pokojne vrátiť domov. Boh je ten, ktorý bude konať. No napriek tomu im ťažko padne rozlúčiť sa s Ježišom. Uprene hľadia k nebu a nedokážu si celkom predstaviť, že ich budúcnosť stojí a padá na dôvere k nemu. Tak málo a zároveň tak veľa žiada od nich Boh. Stačí iba dôverovať, a predsa je to v živote mnohokrát také ťažké. Apoštoli sa nedokážu odpútať od závislosti od seba samých. Preto sa k nim približujú dvaja mužovia v bielom odeve a oslovujú ich, aby im dali odvahu ísť dopredu: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba...?” Treba ísť a žiť. Už sa nemusíte báť. Boh je s vami. A tak sa z hory, ktorá sa volá Olivová, vrátili do Jeruzalema.
      Po zážitku na hore sa treba vrátiť opäť dolu. Nebolo by správne ostávať vysoko a ďaleko od života. Práve Jeruzalem je pre apoštolov miestom ich čistej reality. Miestom, kde sa to všetko stalo. Práve tam prežili každú všednú radosť, ale aj smútok, odvrhnutie, zapretie a strach. Práve tam zažili so svojím Pánom najväčšiu oslavu a zároveň najväčšiu zradu. Treba premeniť tento životný priestor. Treba doň zostúpiť.
      Nanebovstúpenie Pána je sviatkom návratu do života. Kresťan nemá hľadieť do neba a ostať nečinný. Má sa vrátiť do vlastného Jeruzalema. Veď Boží svet nie je nad nami, ale medzi nami. Preto Kristus od nás žiada vážne prijatie života tu na zemi. Prijmime svoj životný priestor - svoj Jeruzalem a urobme ho lepším!


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet