27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kto sa opravdivo modlí, ten sa stáva šťastným človekom.

~Eckhart ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1205 reakcie0
(Share 294 0)


Téma: Kristus Kráľ

Kartotéka

Kristus Kráľ ťa potrebuje...
JOZEF JURKO

      Prekladateľka knihy Abbé Pierra Testament... Bohu vďaka, hneď v úvode píše: „Od pradávna svet fungoval tak, že milosrdní obdarovávali chudákov. Pre emauzské spoločenstvo však platí: Si nešťastný a biedny? Obdarúvaj!” V roku 1949 požiadali Abbé Pierra, aby pomohol človekovi, ktorý sa pokúsil spáchať samovraždu. Bol odsúdený na doživotie, ale pretože zachránil komusi pri požiari život, omilostili ho. Keď vyšiel z väzenia, nikto ho nechcel, manželku našiel žiť s druhým a dcéra ho nepoznala. Abbé Pierre mu vtedy povedal: „To, čo mi rozprávaš, je hrozné, ale nemôžem pre teba nič urobiť... Nemôžem ti dať nič. Ty chceš umrieť a nič ti v tom nebráni. No kým sa zabiješ, poď mi trochu pomôcť, potom urobíš, čo uznáš za vhodné.” A tak Abbé Pierre získal prvého spoločníka Georga. Ten sa mu neskôr priznal: „Keby ste mi boli dali peniaze, izbu, zamestnanie, zase by som sa bol pokúsil zomrieť. Ale vy ste ma potrebovali!” Potvrdil tak mienku Abbé Pierra, že najhorší je pocit byť zvyšný. Mohli by sme povedať nepotrebný, zbytočný, frustrovaný. Dnešný človek, okrem niekoľko výnimiek, ktoré sa priživujú na úkor druhých, sa chce realizovať a rozvíjať. Potrebuje cítiť, že je potrebný a užitočný. Človek, ktorý uveril v Krista, by sa nemal dostať do takej situácie. Ježiš sa identifikuje s tými, ktorí potrebujú činorodú lásku k Bohu i blížnemu. Kto ju uskutočňuje, napĺňa zmysluplne svoj život a príde k celovečnej odmene. Kto neuskutočňuje lásku, sám sa vylučuje z Božej odmeny, a to navždy. Vrcholí rok Boha Otca nedeľou Krista Kráľa a pripomína sa nám jeho príchod v sláve, keď bude súdiť živých i mŕtvych. Nebudeme súdení podľa počtu modlitieb, účastí na svätých omšiach, svätých ružencov, krížových ciest, pútí... budeme súdení z lásky. Nie, nebudeme súdení dokonca ani len podľa toho, čo sme zlé urobili. Niektorí ľudia sú nešťastní, zatrpknutí aj zatvrdnutí v zle. Je veľmi málo ľudí, ktorí vedome a dôsledne chcú a robia zlo alebo to robia len prechodne. Ježiš jasne hovorí, že zlorečení, ktorí budú zľava, dostanú sa do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom, nie preto, lebo robili zlo, ale preto, že zanedbávali v živote robiť dobro: nepomohli, neposlúžili druhým... Keďže Ježiš sa stotožňuje so všetkými, ktorí potrebujú pomoc, treba im prejavovať službu. Na toto, na túto službu sme potrební, Ježiš počíta s nami. Boží ľud uskutočňuje svoju „kráľovskú hodnosť” tak, že žije podľa tohto povolania slúžiť s Kristom (KKC 786). Preto sme tu potrební. Nikto tu nie je prebytočný, zbytočný. Boh Otec túži po svojich deťoch a chce cez nás, cez svoje deti, aby v tomto svete bola láska zjavná. Hovorí o tom skúsenosť zo života: Žehlila bielizeň. Jej dcérka sa hrala. V rozhlase bežal program, lenže mama bola mysľou inde. Zrazu malé dievčatko povie: „Mami, môžem sa ťa na niečo opýtať?” Pozrela na dcérku a prikývla: „Čo máš na srdiečku?” ? „Mami, chcela si ma takú, aká som?” ?znela otázka v súlade s reláciou o nechcených deťoch, ktorú vysielal rozhlas. „Ach, ty moje zlato,” odložila žehličku a chytila dcérku do náručia, „pravdaže som ťa takúto chcela, veľmi som ťa chcela!” Nájdu sa rodičia, ktorí nechcú deti, môžeme povedať, že neprijmú alebo neprijímajú deti s láskou ako Boží dar. Boh chce každé dieťa, Boh miluje svoje deti a túži po nich. Posledný prípravný rok na Veľké jubileum 2000 nám odkrýval obraz lásky Boha Otca. Pracovný text synodálnych otcov na nedávno skončenej biskupskej synode v Ríme hovorí: „Jubilejný rok bol od počiatku čias venovaný zvláštnym spôsobom Bohu, príležitosťou na znovuobjavenie a nové spoznanie pravej tváre Boha, príležitosťou vrátiť sa k nemu” (Instrumentum laboris 91). Nech nás Kristus Kráľ vedie v Duchu Svätom k tejto večnej láske nášho nebeského Otca.
20.06.2003 | Čítanosť(1132)
Téma: Kristus Kráľ
20.06.2003 | Čítanosť(1011)
Téma: Kristus Kráľ


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet