15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh ťa niekedy napĺňa svetlom a inokedy zase nie. Vedz, že Boh je nekonečne dobrý. Preto aby si mohol napredovať, stačia ti tieto žiarivé chvíle, aj keď tie druhé sú ti tiež na úžitok, aby si bol vernejší.”

~bl. Josemaría Escrivá~

20.06.2003 - vladyka Milan
čítanosť1568 reakcie0
(Share 244 0)


Téma: Pochopiť hlbšie zmysel rodiny / Rodina

Príhovor

      Keď sa človek rozpráva s ľuďmi, vždy do popredia vystupujú problémy, ktoré vyplývajú z rodinného zázemia. Mojím najväčším problémom je muž – alkoholik, sťažuje sa manželka na denne opitého manžela. Neviem si porozumieť so svojím dospievajúcim synom, hovorí s obavami starnúci otec. Rodičia nás nechápu, sťažuje sa mládež. Nevieme nájsť spoločnú reč so svokrovcami, trápi sa mladá nevesta. V takýchto, či podobných výrokoch by sme mohli pokračovať ďalej, veď každý z nás sa s týmito problémami stretáva denno – denne. Niekedy sa takmer zdá, akoby nebolo iných problémov okrem rodinných, ktoré vstupujú do života ľudskej spoločnosti.
      Problémy sú tu na to, aby sme si ich všímali a hľadali riešenie, nie na to, aby sme ich obchádzali s presvedčením, že sa nás netýkajú. Ak nám aj momentálne vyhovuje situácia našej rodiny, už zajtrajškom sa to môže zmeniť, narušiť, na čo nie sme dosť pripravení. Možno nám v manželstve všetko vyhovuje, máme čo je potrebné a dietky sú poslušné, avšak posunom do pozície starých rodičov sa zrazu všetko zmení a my sa môžeme čudovať, že práve dom nášho rodinného šťastia sa stáva miestom rodinnej tragédie.
      Preto každý z nás rovnako musí brať vážne tento rok – Medzinárodný rok rodiny a svojím dielom prispieť k hlbšiemu chápaniu problematiky rodiny a jej riešenia na úrovni rozhovorov a konferencií, ale aj na úrovni modlitby a obety za dobro ľudských rodín.
      Veď približne 825 rozvodov a 45000 potratov vykonaných len za rok 1993 na Slovensku neveští pre budúcnosť národa nič dobré. Za týmito suchými číslami je 1700 mladých ľudí, ktorí sklamali v láske a v oblasti charakteru porušili vlastný sľub, zachovali sa bezcharakterne voči vlastným slovám manželskej prísahy, už vôbec nehovoriac o nadprirodzenej ujme, ktorú utrpeli narušením Božieho zákona: „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ Znemožnili tak vplyv Božej milosti na svoj život, ktorý nenávratne smeruje k svojmu zavŕšeniu v realizácií Božej spravodlivosti. To nie sú maličkosti, keď si k toľkému nešťastiu pripočítame ešte raz taký počet dietok, ktoré stratili rodičovské zázemie a zostali v starostlivosti len jedného z nich, alebo boli „odložené“ do rozličných ústavov a domovov.
      A čo povedať o tých, ktorí zabili vlastné nenarodené deti. To maličké – nenarodené je už na večnosti, ale tých 45000 slovenských mamičiek, ktoré v minulom roku dali zabiť svoje dieťa skôr než sa narodilo, chodí dnes po uliciach so zdevastovanou nielen maternicou, ale aj dušou.
      Podľa názoru odborníkov devastácia na biologickej štruktúre ženy sa určite raz vypomstí, lebo geneticky je možné vymazať to, čo vstúpilo do života ženy – možno to bude neplodnosť či rakovina maternice, alebo prsníka, ktorá sa prejaví v 1-4 generácií dotyčných žien.
      A čo devastácia duše ženy? Ako sa dá predpokladať skutočne čistý cit ženy – matky u tých, ktoré sebecky zničili vlastné dieťa?
      Veru, ak sa človek pozerá na všetky tieto nešťastia vo svete, musí povedať, že každý problém začína v rodine. A preto je dôležité, aby každý z nás hľadal riešenie týchto problémov, ktoré sú v rodinách, či rodinných spoločenstvách ústavného typu, v spoločenstvách rozličných hnutí a tiež v rehoľných spoločenstvách. Každé „rodinné spoločenstvo“ má svoju štruktúru, svoje špecifiká, ktoré si musíme dôkladne všímať a v láske riešiť, lebo všetci rovnako máme rozhodujúci vplyv na problematiku pokoja a mieru vo svete.
      Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojom posolstve k sláveniu Svetového dňa mieru 1. januára 1994 o. i. povedal: „Ako má človek dúfať v atmosfére ustrnulej ľahostajnosti, ktorá je niekedy otrávená nenávisťou, že príde doba pokoja, ktorú by mohli priblížiť iba city solidarity a lásky?“
      Nesmieme však rezignovať. Vieme, že napriek všetkému je mier možný, pretože je vpísaný do pôvodného Božieho plánu. Boh chcel pre ľudstvo stav harmónie a mieru a k tomu položil základ on sám v prirodzenosti človeka stvoreného na „jeho obraz“. Táto Božia podoba sa uskutočňuje nielen v individuálnom, ale aj v tom jedinečnom spoločenstve osôb, ktoré vytvára muž a jedna žena, ktorý sa tak spájajú v láske, že sa stávajú jedným telom (Gn 2, 24).
      Lebo je napísané: „Stvoril ho na boží obraz ako muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Toto zvláštne spoločenstvo osôb poveril Pán zvláštnemu poslaniu odovzdávania života a starostlivosti oň vytvorením rodiny, čím má toto spoločenstvo rozhodujúco prispieť k spracovaniu stvorenia a starať sa o budúcnosť ľudstva.
      Problematika ľudstva je teda problematikou ľudskej rodiny, a popri tejto skutočnosti sa nedá chodiť ľahostajne. Preto každý muž, žena, každý chlapec, dievča, či starý otec, stará mama, musí vážne brať všetky iniciatívy, ktoré naša Cirkev predkladá, aby modlitbou, obetou a osobným záujmom zvolával Božie požehnanie a ochranu Panny Márie do jej najzákladnejšej štruktúry – do našich rodín na Slovensku.

      Príhovor na začiatku Medzinárodného roka rodiny
25.06.2003 | Čítanosť(1053)
Téma: Rodičia / Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(1009)
Téma: Rodičia / Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(691)
Téma: Rodina


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet