15.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska je predovšetkým načúvanie v mlčaní. Milovať znamená rozjímať.

~Antoine de Saint-Exupéry ~

20.06.2003 - o. ThLic. Peter Fedor
čítanosť1824 reakcie0
(Share 310 0)


Téma: Duchovný život / Nepremárniť svoju šancu / Lk 18,18-27

Myšlienky... 38/2001

AI:       V jednej zahraničnej televízií bola súťažná hra v ktorej si veľmi dobre počínala mladá dievčina. Od výhry veľkej sumy ju delila jediná správna odpoveď. Moderátorka jej položil otázku a ona na ňu nevedela odpovedať a tak prišla o veľkú výhru.
KE:       Muž, ktorý sa dnes rozprával s Ježišom sa mohol zmocniť nebeského pokladu. Chýbal mu k tomu jeden jediný krok. Vzdať sa svojho pozemského majetku. Nedokázal to a tak prišiel nie iba o veľkú sumu peňazí, ale o poklad, ktorý sa nedá číslami či peniazmi vyjadriť.
DI:       Muž, o ktorom hovorí dnešné evanjelium je odsúdeniahodný. Odmietol Ježišovu ponuku a tým odmietol samého Ježiša, Boha. Ale pozrime sa bližšie na tohoto človeka, pripadne ho porovnajme so sebou.
Ježiš mu spomína prikázania. V skratke Ježiš menuje sedem prikázaní Desatora. Sú to prikázania tzv. druhej tabule (od štvrtého po desiate prikázanie), ktoré vyzývajú človeka k správnemu vzťahu k ľuďom.
      Cti svojho otca i matku - IV. božie prikázanie. Autorita rodičov je v mnohých prípadoch oslabená. Ale nejde tu tak o autoritu v zmysle panovania či absolútnej poslušnosti. Má tu isť o preukázanie úcty tým, ktorí mi dali život, starali sa o mňa, obetovali sa pre mňa mnohorakým spôsobom. Apoštol Pavol napísal: „Cti svojho otca i matku - aby si dlho žil a dobre ti bolo“ (por. Ef 6,1-3). Aj toto je dôvod úcty k rodičom: dlhý život. Môžeme to chápať ako dlhý život na zemi, ale skôr ako poukázanie na večnosť. A druhá znak úcty k rodičom je dobro pozemského života. Mať sa dobre, byť šťastný je to po čom zaiste každý túži. Pre toto sa oplatí mať deťom úctu k rodičom. Čo samozrejme predpokladá primeranú starostlivosť a lásku zo strany rodičov.
      Zákaz zabíjať - V. božie prikázanie. Možno akoby sa netýkalo možno väčšiny, možno nikoho z nás. Veď nie sme vrahovia. Ale dá sa zabiť nožom či puškou, ale aj slovom, hnevom. A slovom, hnevaním sa zabíjame. Lebo keď sa na niekoho hnevám, už je pre mňa akoby mŕtvy. A my, ktorý si hovoríme kresťania to tak robíme, hoci máme milovať i svojich nepriateľov.
      Nescudzoložíš - VI. a IX. prikázanie. Otázka mravnej života pred manželstvom či v manželstve. Opäť sa prispôsobujeme svetu, ktorý hovorí: „toto nie je hriech, toto je prirodzené“. Ale ten, kto zakúsil nešťastie, ktoré je s týmto hriechom spojené, určite dá Bohu i v tomto prikázaní zapravdu.
      Nepokradneš - VII. a X. prikázanie. Nesiahneš na majetok niekoho cudzieho, či už potajme - čo je krádež, alebo akoby legálne, očividne siahneš na cudzí majetok.
      Nebudeš krivo svedčiť - VIII. prikázanie. I v tomto prikázaní chybíme. Veď koľkokrát klameme a potom sa pred sebou ospravedlňujeme: „musel som to urobiť, kvôli tomu či tomu“.
      Muž, ktorého Ježiš odsúdil v týchto prikázaniach obstal, plnil ich.
PAR:       Ako je to s nami? Koľko nám chýba? Jedno, ako mužovi z dnešného evanjelia? Alebo viac päť, sedem deväť?
      Kresťanstvo je Cesta. Na mnohých miestach Sv. Písma sa takto o kresťanskej viere hovorí. Cesta vždy vedie od svojho začiatku k cieľu. A do cieľa dorazí každý, kto neprestane kráčať. Možno sme horší od muža z evanjelia, ale môžeme byť lepší v tom, že on prestal kráčať k cieľu, vzdal sa pred jej koncom. My sme možno ešte ďaleko, ale neustávajme. Možno na začiatok by bolo potrebné sa zamyslieť ako vo svojom živote plníme Desatoro. Asi tam by sme mohli začať. A potom prejsť k tým ťažším skutočnostiam, ako vzdanie sa majetku a dať svoj život úplne Kristovi.
MY:       Desať Božích prikázaní to nie je niečo náboženské. Apoštol Pavol hovorí, že tento boží zákon majú i pohania vpísaní do svojho svedomia. S týmto zákonom sa človek akoby rodil. Preto jestvujú výčitky svedomia u veriacich i neveriacich.
      Počujme čo hovorí už nebohá Olga Havlová, prvá manželka prezidenta ČR: „ Nie som náboženský založený človek, ale 10. Božích prikázaní zachovávam. A nerozmýšľam či je to niečo náboženské alebo nie.“ (Slov. rozhlas - 1994)
ADE:        Jedná nesprávna odpoveď spôsobila, že dievčina v TV hre nič nevyhrala. Krok späť spôsobil, že muž z evanjelia sa nedostal do večného života. Nech naše kroky vedú vždy k Ježišovi, či už sme od neho vzdialení meter či sto kilometrov. Len aby sme neustávali na ceste za ním.
27.05.2011 | Čítanosť(4573)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(8768)
Lk 18, 9-14
27.06.2003 | Čítanosť(3091)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(2626)
Lk 18, 35-43


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet