23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „I keby si bol pustovníkom, keby si spával na zemi, keby si jedol popol a neustále plakal, avšak ak by si nepomáhal svojmu blížnemu, nerobil by si nič veľkého.”

~SV. JÁN ZLATOÚSTY ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1187 reakcie0
(Share 238 1)


Téma: Sväté písmo / Hlad po Svätom písme / Mk 8, 1-10

Myšlienky... 37/2001

      Sú rôzne situácie, ktoré prezrádzajú, aké túžby sa skrývajú v srdci človeka. Kto sa pozrie na vášnivého futbalového fanúšika, môže veľmi ľahko konštatovať, že v jeho srdci je túžba po víťazstve jeho družstva.
      Keď sa pozrieme na zástupy, ktoré v dnešnom evanjeliu obklopovali Ježiša, môžeme s úplnou istotou povedať, že boli hladní po Božom slove.
      Hlad po Božom slove je jedným zo znamení spásy. Je rozhodujúcim prvkom, ktorý Pán žiada od človeka. Kto nepotláča, nezavrhuje či neničí v sebe túžbu duše po nasýtení Božím slovom, ten dokáže dobre pripraviť svoje srdce na prijatie tohto semena. Zároveň má schopnosť prijať nadprirodzené Božie dary, ktoré dávajú Božiemu slovu vzrast v srdci toho, kto ich prijal.
      Zástupy v dnešnom evanjeliu mali takéto otvorené srdce. Tri dni už boli s Ježišom. Tri dni načúvali jeho slovám. Nestarali sa o svoje potreby, len dychtivo počúvali. Odmenou im bola skúsenosť Božej prozreteľnosti, ktorá si vzala na starosť naplnenie ich telesných potrieb. Boh zázračne rozmnožuje chlieb a nasycuje zástup. Ako krásne sa takto naplňujú Ježišove slová, že máme hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a že ostatné dostaneme navyše (por. Mt 6, 33).
      V dnešných dňoch však môžeme sledovať inú situáciu. Ak by sme hľadali, po čom je lačný dnešný človek, nájdeme mnoho rôznych odpovedí, ale hlad po Božom slove by sa v tomto výpočte objavoval poriedko. Zdalo by sa, akoby v dnešnom svete odumrel hlad po Božom slove.
      Nie je to však pravda. Človek nikdy neprestane túžiť po večných pravdách, ktoré objasňujú zmysel života, námahy a utrpenia. Je však možné, že túto túžbu zahádže rôznym haraburdím, ktoré sa mu v prítomnom okamihu vidí dôležitejšie, ako hľadanie odpovedí na základné otázky ľudského života. A ak sa mu aj zvýši nejaký ten čas, vždy je po ruke “zabijak“ času v podobe televízie či iných masmédií. Takto nemá čas, aby uhasil svoj smäd po Božom slove a tak nemôže ani zakusovať veľkosť Božej prozreteľnosti.
      Nedajme sa teda oklamať tým, že očividne nepociťujeme hlad po Božom slove. Skúsme sa začítať do evanjelia – jeden deň, druhý... a pocítime, ako sa začne prebúdzať nami uspaný hlad po večných pravdách. Skúsme a nebudeme ľutovať.
      Ignác Klug v jednej svojej knihe opisuje Boží súd nad ľudskou dušou. Na pokyn Večného Sudcu predstúpi pred súdenú dušu sedem postáv.
      Prvá - malé, krásne dieťa - zdvihne ruku a pýta sa: „Duša, ja som tvoja kresťanská nevinnosť. Prečo si ma zabila?“
      Druhá - väčšie dieťa - sa spýta: „Duša, ja som tvoj obraz po 1. sv. prijímaní, tvoja čistota a zbožnosť, prečo si ma zabila?“
      Pristúpi tretia postava v rozkvete mladosti a povie: „Duša, ja som tvoja krásna mladosť. Prečo si ma odstrčila a opustila moje ideály?“ Štvrtá - krásna postava - vyčíta: „Duša, ja som tvoja prvá láska, čistá, povedz, prečo si ma zneuctila a znesvätila?“
      Piatou postavou je sám Spasiteľ s krížom: „Duša, koľkokrát som ťa volal, klopal som na tvoje srdce, prečo si mi neotvorila?“
      Šiesta postava drží v ruke veľkú knihu: „To sú skutky tvojho života. Prečo je tu tak málo dobrých?“
      Posledná postava v roztrhaných biednych šatách sa naraz premenila v kráľovské dieťa a volá: „Takáto premena sa s tebou mohla stať, ale ty si nechcela...“ (Homiletické směrnice 1986/87, s. 1/7.)
      Spisovateľ na konci dodáva, že k takejto podobe súdu prišiel po rokoch denného čítania Svätého písma. Ono má totiž moc a schopnosť pretvoriť človeka, aby sa nemusel báť otázok týchto postáv, ale aby mohol počuť Kristovo láskavé pozvanie do večnej blaženosti.
      Nech teda dnešné evanjelium v nás vzbudí také predsavzatie i konanie, aby o nás platili rovnaké slová ako o zástupoch okolo Ježiša. A to, že sme ľud, ktorý je hladný po Božom slove.
29.03.2006 | Čítanosť(1585)
Téma: Sväté písmo
12.06.2003 | Čítanosť(2807)
Mk 8, 31 - 9, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2673)
Mk 8, 10-21
12.06.2003 | Čítanosť(2389)
Mk 8, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet