11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Mladík objavuje, že je ,niekým’ nezávislým od druhých; dospelý objavuje, že je ,niekým’ uprostred druhých.

~MICHEL QUOIST~

20.06.2003 - Miron
čítanosť995 reakcie0
(Share 275 0)


Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

Myšlienky... 36/2001

      Márnotratný syn vzal svoju časť dedičstva a odcestoval do ďalekého kraja. Ježišovi poslucháči museli pri tejto informácií stŕpnuť. Dôvod je jednoduchý. Židia boli v tej dobe jediným národom, ktorý sa klaňal jedinému a pravému Bohu. Boli si vedomí toho, že sú vyvoleným národom. Vedeli aj to, že okolité krajiny, ba aj tie vzdialenejšie, nepoznajú pravého Boha a uctievajú mnohých bôžikov. Poznali aj svoje dejiny a vedeli, že aj ich národ neraz poblúdil a dal sa zviesť týmto modlárskym vplyvom cudzincov. Vedeli tiež, že ich Boh z tohto poblúdenia rôznymi cestami vyviedol. Preto zmienka o človeku, ktorý odcestoval do ďalekého kraja musela v nich vyvolať obavu o tohto človeka. Odišiel predsa do kraja pohanov, kde nie je synagóga, kde sa nedodržiava sabath, kde sa nedbá na rituálne očisťovanie, kde nemožno zohnať „čisté“ jedlo a predovšetkým kde na človeka z každej strany striehne vplyv pohanského náboženstva. Preto židovské predpisy ustanovovali, že tam, kde žije aspoň desať Židov, má sa postaviť synagóga, alebo sa majú schádzať na takom mieste, kde je voda. Tieto predpisy svedčia o tom, že Židia nepodceňovali vplyv pohanstva a preto sa v cudzine usilovali vytvoriť vlastnú komunitu. V nej mali viac šancí udržať si svoju vieru ako aj dodržať predpisy Zákona.
      Márnotratný syn však odišiel sám. Nečudo, že Ježišovi poslucháči stŕpli. Zaiste poznali – a možno osobne – mnohých, ktorí takto odišli a stroskotali.
      Na tomto mieste by bolo dobré pouvažovať, kde sa nachádzame. Sme doma, alebo sme tiež odišli do ďalekého kraja?
      Sv. Ambróz Milánsky komentuje hovorí: „Je samozrejme možné, že niekto môže odísť ďaleko od svojho ľudu cez svoj spôsob života než prekonaním nejakej vzdialenosti... Ten, kto sa oddelí od Krista, je v exile a stáva sa subjektom sveta. Ale my nie sme cudzinci a nepriatelia; my sme spoluobčania so svätými a Božou rodinou; boli sme nejaký čas ďaleko, ale Kristovou krvou stali sme sa blízki.“
20.07.2003 | Čítanosť(2238)
Téma: Obrátenie / Zmena
12.06.2003 | Čítanosť(2368)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(1921)
Lk 15, 1-10
08.02.2010 | Čítanosť(1411)
Obrátenie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet