24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Iba vážny človek sa môže pobaviť. Duch radosti je možný iba u človeka duchovného. Prevládajúcou vlastnosťou svetáka je pesimizmus.

~Chesterton~

20.06.2003 - Miron
čítanosť319 reakcie0
(Share 144 0)


Téma: Ž 93

Kartotéka

Vznešenosť Pána - Stvoriteľa
Ján Pavol II. na audiencii 3. 7. 2002

       „Podstatný obsah 93. žalmu, pri ktorom sa dnes pristavíme, je pôsobivo vyjadrený niekoľkými veršami hymnu, ktorý ponúka Liturgia hodín v pondelkových vešperách:

      Stvoriteľ neba nesmierny,
      tvoj svet je súhrou zázrakov:
      pramene, moria, potoky
      sa napájajú z oblakov.

      Prv, než vojdeme do srdca tohto žalmu, kde prevláda obraz vody, chceli by sme si najprv uvedomiť literárny druh a jeho základný tón. Odborníci definujú náš žalm - ako aj žalmy 96. až 99. - ako ,spev Pánovi, ktorý je Kráľom’. Žalm oslavuje Božie kráľovstvo ako zdroj a prameň pokoja, pravdy a lásky, podobne, ako pri modlitbe Otčenáša: ,Príď kráľovstvo tvoje!’ Žalm 93 sa začína radostnou správou: Pán kraľuje (verš 1). Žalmista oslavuje Božie kraľovanie, teda jeho účinnú spásonosnú, stvoriteľskú a vykupiteľskú činnosť pre svet i pre človeka. Pán nie je násilný panovník, bývajúci vo vzdialenom nebi, ale prítomný uprostred svojho ľudu ako mocný a zároveň láskavý Spasiteľ.”

Obrazy Božej moci a slávy

       „V prvej časti je stredom pozornosti Pán ako kráľ. Ako panovník sedí na pevnom a slávnom tróne (porov. verš 2). Jeho plášť je jasom nadprirodzenosti, pás jeho šiat tvorí všemohúcnosť (porov. verš 1). Stredobodom žalmu je teda zvrchovaná moc, silnejšia ako morské príboje. Žalmista viackrát zdôrazňuje hlas riek, teda hukot ich vôd. V skutočnosti hukot veľkých vodopádov spôsobuje nepríjemné pocity a chvenie celého tela. Hovorí o tom aj Žalm 42: Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov; všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa (verš 8). Voči tejto sile prírody sa ľudská bytosť cíti malá. Žalmista to však použije ako odrazový mostík a vyzdvihuje oveľa väčšiu Pánovu moc. Trojnásobnému opakovaniu výrazu: pozdvihujú rieky (porov. Ž 93, 3) zodpovedá trojnásobné potvrdenie vyššej moci Boha.”

Komentáre 93. žalmu u cirkevných otcov

       „Cirkevní otcovia radi komentujú tento žalm aplikujúc ho na Krista, Pána a Spasiteľa. Origenes, ktorého do latinčiny preložil sv. Hieronym, hovorí: ,Pán kraľoval, odel sa slávou, teda ten, čo sa kedysi triasol v biede tela, teraz žiari v Božom majestáte.’ Ďalej hovorí, že rieky a vody, ktoré pozdvihujú svoj hlas, predstavujú významné postavy prorokov a apoštolov ohlasujúcich Pánovu chválu a slávu a zvestujú celému svetu jeho súdy (porov. 74 omelie sul libro dei Salmi, Miláno 1993, s. 666 a 669). Sv. Augustín symbol prívalov a morí rozvíja ešte viac. Podobne ako rieky plné tečúcich vôd, apoštoli naplnení a posilnení Duchom Svätým sa už viac neboja a konečne pozdvihujú svoj hlas. ,Keď Krista začali ohlasovať toľké hlasy, more sa začalo vzdúvať.’ ,V rozbúrení mora sa zdalo,’ poznamenáva sv. Augustín, ,že sa loďka Cirkvi v strachu kolíše, lebo je ohrozovaná a prenasledovaná. No Pán na výsostiach - mocnejší nad mohutné morské príboje - kráčal po mori a upokojil ich’ (Esposizioni sui salmi, III, Rím 1976, s. 231). Boh, ktorý je všemohúci a nepremožiteľný, je vždy blízko svojho ľudu a dáva mu svoje ponaučenia. To je myšlienka, ktorú ponúka 93. žalm v poslednom verši. Po najvyššom tróne na nebesiach nasleduje trón archy zmluvy v Jeruzalemskom chráme, po Božom hlase kozmickej sily prichádza jeho sväté a neomylné slovo. Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy (verš 5).”

Ozvena tohto žalmu v Apokalypse

       „Takto sa končí tento hymnický žalm, ktorý je síce krátky, ale je veľmi hlbokou modlitbou, vzbudzujúcou dôveru i nádej u veriacich, ktorí sa neraz cítia stratení a boja sa, že ich pohltia dejinné búrky a zasiahnu hroziace temné sily. Istú ozvenu tohto žalmu môžeme vidieť v Zjavení apoštola Jána, kde inšpirovaný autor opisuje veľké nebeské zhromaždenie oslavujúce pád utláčajúceho Babylona: Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal: ,Aleluja! Začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh’ (Zjv 19, 6).”
06.10.2003 | Čítanosť(635)
Ž 93


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet