21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ježišov príchod na zem priniesol radosť svetu a každému ľudskému srdcu. Ten istý Ježiš prichádza znovu do našich sŕdc počas svätého prijímania. Chce rozdávať ten istý pokoj a radosť.”

~Matka Terézia~

20.06.2003 - Miron
čítanosť957 reakcie0
(Share 269 0)


Téma: Staroba

Kartotéka

Čas Simeona a Anny
FRANTIŠEK BABIAR

      Čas, keď sa zdá, že radosť, šťastie a zdravie dostali už krídla spomienok. Keď všetko je dávno a ďaleko, hmlisté a nejasné ako cez sivý zákal. Popoludnie či podvečer? Život obnažený a vyschnutý ako holé konáre, úpenlivo vystreté k nebu. A predsa: čas bohatý a múdry ako jeseň, ktorá rozdala úrodu a teraz sa v hlbokom stúlení do seba cez biely spánok pripravuje na nový život. Krehké striebro pavučín nastavuje vráskavé zrkadlo rozdelené na tabuľky života - ako Študentská pečať. Čas dozrievania a dozretia, čas vyzúvania koreňov a strihania korienkov, čas balenia kufrov...
      A predsa: čas vonkoncom nie prázdny a na svojom dne ani nie smutný. Láskavo pripomína, že kedykoľvek, v každej životnej situácii možno plniť Božiu vôľu a cez vlastné poslanie i osobnú charizmu podieľať sa na Božom pláne záchrany a spásy. Čas - svedectvo viery, nádeje, no predovšetkým lásky - sa stáva živou pochodňou, lebo rednú nielen kosti, ale aj pamäť, slová a človek, napodobňujúc Lásku na kríži, šetrí svojimi poslednými siedmimi slovami. O to viac, o čo nezodpovednejšie tára tento svet a o čo viac sa on sám v živote natáral.
      Čas, keď duša naplno prežíva zmysel kríža, z ktorého sa nedá padnúť. Čas, keď už aj trpezlivosť prináša len tŕne, ale zabraňuje duchovnej atrofii. A pritom slina prináša šomranie na každom kroku: na schodík, že je vysoko; na poslanca, že je ešte vyššie; na suseda, že sa väčšmi ľutuje ako ja sám; na deti, že sú nevďačné; na celý svet, že ma nechce počúvať a byť na moje kopyto... Aj taký môže byť čas Simeona a Anny - Fanuelovej dcéry z Aserovho kmeňa, ktorá ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku nevychádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami (porov. Lk 2, 36-37) -, ak sme nevypleli náklonnosti a tak sa stali karikatúrou osobných slabostí, ak sme sa nenaučili začínať premenu od seba, ak nám namiesto krídel vyrástli generálske epolety, ak zabúdame na to, čím sa nám prihovára Simeon a Anna.
      A predsa: v každom čase, aj teraz, ba práve teraz, keď slabnúci zrak rozjasňuje oči srdca a únavou padajúce ruky sa v lone spontánne spínajú k modlitbe, možno nájsť spojivo medzi nebom a zemou. Kontakt, ktorý početnými ohnivkami kuje pevnú reťaz, utrpením dopĺňajúcu to, čo ešte chýba... A tak nás zreteľnejšie a naliehavejšie oslovuje zodpovednosť za láskyplnú účasť napríklad na akomkoľvek utrpení a potrebe blížneho, na pomoci pri stvárňovaní vnúčeniec, na prijatí služby lektora či akolytu, na mnohorakej kultúrnej a formačnej práci v spoločenstve... Na pokornom fiat každej ponuke zhora. Lebo Pán pozná naše schopnosti i možnosti, nežiada nad sily a k ponuke pribalí aj potrebné milosti.
      Čas, keď všetky ponuky, potreby a služby často možno plniť modlitbou, pôstom a obetou už len vo vlastnom chráme Svätého Ducha, v skrytosti, tichosti a pokore, v pochopenej a prijatej opustenosti a askéze; keď každú aktivitu - od blednúceho úsmevu so zákmitom čara mladosti až po prebodnutie boka - spája milosrdná láska, ktorej stačí pohľad na kríž a odovzdaných sedem slov. Čas, keď srdce pochopilo, že nádej síce umiera posledná, ale umiera, aby sa v odpúšťaní naplno zaskvela láska.
      Čas nástojčivo dobiedzajúci: kým je ešte čas...
      Čas Simeona a Anny, keď dozretá osobná vôľa už len mlčky prijíma a odovzdáva, keď na vlnách skúsenosti a poznania dôverne zaznieva z druhého brehu: „Nunc dimittis... Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji...”
09.09.2003 | Čítanosť(1510)
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32
13.07.2003 | Čítanosť(3057)
Téma: Adopcia / Matka / Staroba
25.06.2003 | Čítanosť(662)
Téma: Staroba
25.06.2003 | Čítanosť(589)
Téma: Staroba


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet