20.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Poviem úprimne, že to bola kríza mladosti a hanba pred určitými priznaniami, čo ma odvádzala od mojich úkonov zbožnosti. Mnohým, ktorí sú v tých istých okolnostiach, by to vyhovovalo. Keby však boli úprimní, priznali by, že to, čo ich predovšetkým odvrátilo od náboženstva, bolo prísne pravidlo ohľadom zmyslov, čo náboženstvo ukladá všetkým, že najprv sa dopytovali rozumu a vedy na metafyzické dôkazy, ktoré by im dovoľovali viac sa ním nezaťažovať.

~F. Coppée~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1677 reakcie0
(Share 271 1)


Téma: ...bol si verný nad málom,... / Talent / Mt 25, 14-30

Myšlienky... 28/2003

      Slovo talent (hrivna) sa zo starogréckeho peňažného systému, kde predstavovalo peňažnú jednotku vyjadrenú hodnotou 26, 2 kg striebra a čo sa v nižších peňažných jednotkách rovnalo šesťdesiatim mínam, alebo šesťtisícom drachiem, prenieslo do súčasnosti ako mimoriadna už do „kolísky“ darovaná veľká hodnota zvláštnych schopností, ktoré akoby predurčovali takéhoto človeka dosiahnuť mimoriadne úspechy v nejakom odbore. A tak dnes poznáme, napr. v školskom systéme, tzv. talentové skúšky, kde sa prísnymi testmi a skúškami zistí, či túto prirodzenú vlohu uchádzač o štúdium má, alebo nemá a podľa toho je, alebo nie je prijatý. Zo životnej praxe poznáme, že sú jedinci s talentom pre matematiku, pre cudzie jazyky, pre hudbu, alebo pre rôzne iné druhy umenia - maliarstvo, sochárstvo a pod. A vieme tiež, že tí, ktorí objavili v sebe svoj talent a pridali ku tomu svoju prácu, námahu a drinu, dosiahli geniálne výsledky v svojej profesii. Sám veľký hudobný skladateľ Ľ. V. Beethoven sa raz vyjadril, že génius sa skladá z desiatich percent talentu a z deväťdesiatich percent poriadnej driny. O tých, ktorí rozvíjali dar talentov v sebe, sa svet vždy dozvedel, bol na nich hrdý, vážil si ich a nezabudol na nich, pretože ich diela mu ich stále pripomínajú. Tí, ktorí si svoj talent sami zakopali, tí zakopali aj seba do zabudnutia.
      Pozrime sa teraz na prekrásnu perikopu podobenstva o talentoch, ako nám ju líči svätý evanjelista Matúš (Mt 25, 14-30).
      Vyplýva z nej pre nás predovšetkým prvý a hlavný fakt, že Boh je darcom talentov, ktoré sú majetkom a rozdáva ich každému podľa jeho schopností dať do obehu tak, ako sa aj dnes peniaze rozmnožujú ich obehom v ekonomike, vo výrobe, na trhu, v obchode a pod. Jeden dostane viac, iný menej, ale každý dostane. Boh totiž nikoho nevylučuje z darovania svojich talentov, ktoré tvoria akýsi základný kapitál na to, aby tento rástol, aby sa vzmáhal, aby bol v obehu a aby prinášal osoh pre všetkých.
      Podľa Božej ekonomiky aj päť talentov a ďalších päť, ktoré sluha získal, alebo dva talenty s ďalšími získanými dvomi talentmi, Boh nazýva „málom“ oproti tomu, čo on pre všetkých usilovných sluhov dáva – nepredstaviteľne veľkú hodnotu Božieho kráľovstva, v radosti svojho Pána. To je to „mnohé“, nad čím nás Pán ustanoví, ak budeme verní nad tým „málom“, ktoré sme tu na tomto svete dostali do správcovstva, aby sme ho s námahou a usilovnosťou rozmnožovali. To „mnohé“ by bol dostal aj ten tretí sluha, keby bol svoj talent rozmnožil a ďalší jeden. Výrok Pánov by bol taký istý ako u predchádzajúcich dvoch. Lenže on svoj talent zakopal a tým zakopal aj účasť na tom „mnohom“, ktoré Boh má pre každého, len nie pre lenivca. Tak, ako chcel dať „denár“ Božieho kráľovstva každému, kto sa nechal najať do práce bez ohľadu na dĺžku pracovného času a množstva vykonanej práce (Mt 20, 1-16), tak isto chce každého urobiť účastným na radosti Pána bez ohľadu na množstvo prinesených talentov na vyúčtovanie. Božia ekonomika tu má iné kritéria úspešnosti sluhu, či správcu majetku ako ekonomika ľudská. Boh hľadí na ochotu pracovať, na ochotu namáhať sa, rozmnožiť Boží kapitál, dať ho do obehu a tým do úžitku všetkých, ktorí majú z neho žiť. Boh tu teda hodnotí našu ochotu a nadšenie pre spoluprácu s Božou milosťou, s Božími darmi, s vykupiteľským Božím dielom. Rast Božieho kráľovstva záleží teda od rozmnožovania Božích talentov vernými a usilovnými sluhami. Prosme si, aby sme aj my takými boli a chráňme sa, aby sme neprepadali lenivosti, lebo tá sa raz vo večnosti určite zmení na „plač a škrípanie zubami“.
25.06.2003 | Čítanosť(825)
Téma: Talent / Život
12.06.2003 | Čítanosť(2926)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2814)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2699)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet