21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš Kristus prvý jasne zdôraznil cenu každej jednotlivej duše a nikto viac nesmie priviesť tieto duše k ich predošlej biede. Nikto nemôže poprieť, že jedine On priviedol duše k týmto vrcholom... Človek môže voči nemu a voči jeho posolstvu zaujať stanovisko, aké chce, jedno je isté: od tej chvíle sa hodnota našej rasy zvýšila. Pravá úcta človeka, vedome či nevedome, spočíva v praktickom uznaní Boha ako Otca.

~Harnack~

20.06.2003 - Miron
čítanosť445 reakcie0
(Share 288 0)


Téma: Boh / Život

Kartotéka

Boh a život
PETER CIBIRA

      Karl Frielingsdorf v knihe Falošné predstavy o Bohu píše o tom, ako viedol poradenstvo či kurzy o vzťahoch človeka k Bohu. Na kurzoch sa zúčastnilo viac ako šesťsto ľudí, medzi nimi aj väčšie množstvo kňazov a rehoľných sestier. Autor zaznamenáva výsledky svojho výskumu. „Zaujímavé je,” píše, „že okrem toho, čo hovoríme o Bohu a čo sa snažíme veriť, máme v podvedomí aj svoju vnútornú predstavu, svoj vnútorný vzťah daný predovšetkým prvotným vzťahom rodičov k nám i najranejšími predstavami o Bohu.” Frielingsdorf zistil, že ľudia, ktorí, možno denne učia o tom, že Boh je dobrý, láskavý a milosrdný Otec, kdesi vo svojom vnútri často skrývajú strach, predstavu, že Boh je možno tvrdý, náročný, že kladie na ľudí ťažké bremená, alebo na druhej strane, že sa o nás nestará. Hoci sa títo ľudia čestne usilujú uveriť tomu, čo hlásajú, pretvoriť svoje vnútro, nie je to pre nich vždy jednoduché. A tak z podvedomého vzťahu k Bohu vyrastajú niekedy falošné pocity viny, strachu, nezáujmu, neslobody. Je zaujímavé, ako úzko súvisí vzťah k Bohu, so vzťahom k životu, k ľuďom. Sú to veci, ktoré sa nedajú oddeliť. Náš podvedomý vzťah k Bohu je akési podhubie, z ktorého vyrastá mnoho našich názorov, postojov i pocitov. Vyplývajú z neho aj spôsoby riešenia, to, či sa zlomení stiahneme, alebo sa k problémom pevne postavíme. Z nášho podvedomého vzťahu k Bohu a k svetu vyrastá spôsob voľby priateľov, vstupovanie do vzájomných vzťahov i celkový prístup k životu. Je to otázka veľmi dôležitá vtedy, keď sa človek začína trápiť o svoj vzťah k životu, k svetu, k ľuďom i k sebe samému, keď sa začína zaoberať tým, aký je, a čo všetko vplýva na to, aký je. Preto je potrebné hovoriť aj o svojich predstavách o Bohu, o tom, ako ho vnímame. A ako predstavuje Boha Ježiš, aký má k nemu vzťah? To je pre nás veľmi dôležité a zásadné. Keď Ježiš začal verejne účinkovať, vyzýval ľudí, aby sa kajali, pretože sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pred Ježišom s podobnou výzvou - Kajajte sa - vystúpil aj Ján Krstiteľ. Ján však ako dôvod pokánia zdôrazňoval: Kajajte sa, lebo sekera už je priložená na korene stromov (Mt 3, 10). Vyzýval na pokánie, aby sa ľudia zachránili, aby sa vyhli trestu - „vyrúbaniu”, „sekere” priloženej na naše životy. Ježiš vyzýva: Kajajte sa, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo; hovorí o nádeji, o dobrom posolstve, ktoré má byť dôvodom, aby sa človek menil, aby si usporiadal svoje vzťahy, svoj život. Často hovorievame, že Ježiš prišiel, aby nás vykúpil, že vzal na seba naše hriechy, že niesol svoj kríž a podstúpil smrť. Ale v Ježišovom pozemskom živote je dôležitá aj skutočnosť, že Ježiš prišiel oznámiť ľudstvu, že Boh je milujúci Otec, že je Bohom milosrdenstva, Bohom lásky. Aj toto poznanie súvisí s vykúpením a má silu človeka oslobodiť. Samozrejme je potrebné, aby sme sa ním nechali preniknúť, aby sme ho pochopil a prijali. Uveriť, že Boh je Bohom lásky, milosrdenstva, znamená uveriť, že náš život tu na zemi nie je nijaká skúška ani nijaký trest, ale dar daný z lásky. Uveriť, že náš život napriek všetkým problémom, krížom a ťažkostiam má svoj zmysel, že je za ním úmysel, myšlienka daná v láske. Uveriť, že Boh je milujúci Otec, znamená prijať, že za všetkým je jeho láska, že láska je hlavná podstata vesmíru i ľudského života. Uveriť v Božiu lásku znamená žiť v atmosfére prijatia a slobody s vedomím, že aj keď sa musím meniť a mnohé veci ma ešte trápia, som prijatý. Život v atmosfére Božej lásky možno vidieť veľmi zreteľne na Ježišovi. Božia láska je základom života. Tá láska, ktorá prechádza všetkým, dejinami vesmíru, dejinami ľudstva i osobnými dejinami. Láska, ktorú môžeme hľadať, poznávať, nad ktorou sa môžeme zamýšľať. Nie v zmysle sladkej jednoduchej lásky, ktorou sa človek opája, že je milovaný a zabúda na problémy, na život, na ľudí okolo seba. Uveriť v Božiu lásku znamená čosi úplne iné, čo nemusíme cítiť, ale čo pretvára človeka. Ak v ňu uveríme, môžeme sa stať ľuďmi, z ktorých vyžaruje dôvera, viera, vyrovnanosť i pokoj. Je to prijatie lásky, ktorá nakoniec vedie k zodpovednému, múdremu životu, je to svetlo, ktoré by malo patriť aj do dnešných čias, svetlo, o ktorom by sme možno mali viac uvažovať a ktoré by sme mali niesť v srdci. Táto láska môže a má viesť k tomu, aby sme sa s ňou zjednocovali, aby sme sa sami stávali ľuďmi lásky. Povedané rečou evanjelia, aby sme konali pokánie, menili svoje zmýšľanie i svoje postoje.
20.09.2005 | Čítanosť(1616)
Téma: Presvätá Bohorodička
25.06.2003 | Čítanosť(1569)
Téma: Bohatstvo / Povolanie


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet