24.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak by nebolo viac Cirkvi, tento svet by dostal iný, obludný vzhľad.

~kardinál Ratzinger~

20.06.2003 - Miron
čítanosť526 reakcie0
(Share 206 0)


Téma: Korupcia

Kartotéka

Korupcia - čo s ňou?
JUDr. ALEXANDER NEMEC

      V poslednom čase sa medzi ľuďmi čoraz väčšmi skloňuje slovo korupcia. Slovník cudzích slov tento výraz vysvetľuje ako podplácanie, dávanie úplatku, mravný úpadok. Trestný zákon zahŕňa takéto počínanie pod ustanovenie trestného činu ako súdne stíhateľný delikt s možným trestom odňatia slobody. Avšak očistenie spoločenského života od korupcie nemožno zužovať len na postih úplatkárstva, ale aj protekcionárstva, využívania spoločenského postavenia v prospech vlastnej osoby, získavania materiálnych či nemateriálnych výhod v súvislosti so zneužívaním funkcie, zneužívaním informácií o skutočnostiach dôležitých pre obchodný styk a pod. Aj napriek tomu, že korupčné škandály sú vždy stredobodom pozornosti médií a ustavične sa odhaľujú tí, čo sa pôvodne zaviazali slúžiť záujmom ostatných, ale slúžili predovšetkým sebe, počet korupčných afér neklesá. Niekedy vzniká dojem, že korupcia prenikla do každej spoločenskej sféry. Bolo by naivné domnievať sa, že korupciou sú zaťažení len ateisti či inoverci. Tento nešvár má na svedomí okrem iného aj zvyšovanie našich životných nákladov, relatívne znižovanie miezd a počtu pracovných príležitostí. Natíska sa otázka, čo môže kresťan-katolík proti tomuto negatívnemu spoločenskému javu robiť? Je vôbec možný svet bez korupcie? Treba vychádzať z poznania, že úplatkárstvo je v príkrom rozpore s Božím zákonom: Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve (Ex 23, 8). Aj za čias Ježiša Krista jestvovali ľudia, ktorí zneužívali svoju moc a utláčali svojich blížnych. Napríklad vyberači daní boli známi svojimi korupčnými praktikami a v spoločnosti ich považovali za bezcharakterných ľudí. Patril k nim aj colník Matúš, ktorého Ježiš pri Genezaretskom jazere povolal do služby ako svojho piateho učeníka. Na Ježišove „Poď so mnou!” vstal, opustil všetko a šiel za ním (Lk 5, 27, 28). Evanjelista Matúš je vzorom nápravy pre všetkých, ktorí podľahli hriechu, siahli po úplatku a dali sa zmámiť bezpracným ziskom. Tí, ktorí sú zapletení do nečistých praktík, tiež majú šancu zavrhnúť korupciu a obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti (Ef 4, 24). Možno im bude spočiatku ťažké riadne platiť dane a odmietať úplatky, ale úžitok, ktorý to prinesie, stojí za akékoľvek úsilie. Je to jediná reálna cesta na dosiahnutie novej kvality medziľudských vzťahov.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet