26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Smrťou ničoty začína život. Smrťou života končí mnohá ničota.”

~PAVOL STRAUSS~

20.06.2003 -
čítanosť1190 reakcie0
(Share 256 1)


Téma: Bohoslužba / Práca / Lk 10, 42

Kartotéka

Práca ako bohoslužba
Ján Rybár

      V bežnom kresťanskom hodnotení vzťahu práce a modlitby sa modlitba obyčajne kladie vyššie, lebo väčšmi spája dušu s Bohom. Toto hodnotenie sa zdôvodňuje najmä pochvalou, ktorú Ježiš adresoval Márii pri návšteve jej brata Lazára. Keď Marta vyjadrila pred Kristom svoju nevôľu, že ju sestra Mária nechá obsluhovať samu, zatiaľ čo ona sedí pri jeho nohách a počúva jeho slová, Kristus jej povedal: „Mária si vyvolila lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý” (Lk 10, 42). Modlitba spája dušu bezprostredne s Bohom, a preto všetci svätí milujú modlitbu.
      Skutočne, modlitbe patrí primát, ale iba v tom zmysle, ako patrí prvenstvo rozmýšľaniu o dobre pred realizáciou dobra, vyhľadávaniu správnej cesty pred cestovaním, láske a nadšeniu pred cieľom, ktorý dáva práci elán a smer. Práca pre prácu bez konkrétneho cieľa by nemala zmysel. Len cieľ, zameranie sa na cieľ, dáva práci zmysel, posväcuje ju.
      Je však dôležité, že človeka ani svet nespasí poznanie správnej cesty, ale iba kráčanie po nej. Realizácia dobra, ktorá je spojená s prácou, je nutnou cestou k spáse. Modlitba a práca sú dva póly toho istého spásonosného procesu. Modlitba bez realizácie obsahu nie je správna.
      Takáto modlitba sa odsudzuje aj v evanjeliu. „Nie každý, kto mi hovorí ,Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach” (Mt 7, 21). Opravdivým prejavom lásky nie sú krásne modlitby, ale obeta pre dobro. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!”, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! (Jak 2, 14-16). Zbožné snívanie o dobre je oveľa ľahšie ako namáhavé konanie dobra. Dokonca možno povedať, že aj rojčenie o dobre, modlitba, ak je náhradou za konanie dobra, je sebaklam.
      Modlitba je úcta k Najvyššiemu, vďaka, premietanie ušľachtilých cieľov, je čerpanie sily na konanie dobra, na krásny život, na obety. Obeta a práca sú ukončením, dovŕšením modlitby. Práca, ak je konaná s láskou k Bohu a blížnemu, je ozaj v pravom zmysle najkrajšou bohoslužbou, najkrajším prejavom tejto lásky.
      Toto hľadisko nie je nové. O sv. Františke Rímskej sa hovorí, že vždy prerušila modlitbu, ak bolo treba vykonať nejakú povinnosť. Sv. Terézia Avilská zdôrazňovala sestrám: „Nie, milé sestry, namýšľaním a citovým rozplývaním sa nič neurobí. Náš Pán chce dôkazy činmi, konaním. Ak vidíte trpiaceho, ktorému by ste mohli priniesť úľavu, bez váhania opustite modlitbu, aby ste mu pomohli.” Podľa sv. Jána z Kríža v Božích očiach je jediný čin cennejší ako všetky zjavenia a videnia.
      Každá práca, i tá najnižšia, pokiaľ nie je zameraná na škodu blížneho, na deštrukciu, je posvätná. Každý stav, povolanie, úrad je oltár, na ktorom človek koná obety na spásu ostatných a na slávu Božiu. Na Božej váhe majú všetky povolania, predovšetkým tie, ktoré sú zamerané na pomoc blížnym, cenu pred Bohom, ak sú konané svedomite a s láskou.
25.06.2003 | Čítanosť(539)
Téma: Bohoslužba / Liturgia
25.06.2003 | Čítanosť(482)
Téma: Bohoslužba / Liturgia
12.06.2003 | Čítanosť(8335)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3540)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2930)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet