25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa nám vidí vecou neľahkou alebo nemožnou obrátiť sa k Bohu pre množstvo našich hriechov, pripomeňme si a uvážme, ako Pán, keď ešte chodil po zemi, svojou dobrotivosťou vracal slepým zrak, liečil všelijaké choroby, hluchým dával sluch, kriesil mŕtvych, ktorí už takmer hnili a pod. Preto tým viac navráti dušu, ktorá sa k nemu obracia, hľadá jeho milosrdenstvo a prosí ho o pomoc. Pretože ten, ktorý stvoril telo, stvoril aj dušu; a ako vtedy, keď prebýval tu na zemi, tým všetkým, ktorí k nemu prichádzali a u neho hľadali pomoc a uzdravenie, svoju dobrotu štedro prejavoval, - to isté urobí i vo veciach duchovných. Pretože, keď telám, ktoré hynú a umierajú, prejavoval také milosrdenstvo, tým viac prejaví milosrdenstvo duši nesmrteľnej, nehynúcej, ktorá sa k nemu priblíži, bude jeho pomoc hľadať a o jeho milosrdenstvo prosiť.

~sv. Makar Egyptský, pustovník, +390 ~

20.06.2003 -
čítanosť649 reakcie0
(Share 228 0)


Téma: Gal 5, 12

Kartotéka

Uniesť ťarchu vlastnej slobody
Marián Dragúň

      Ľudia obyčajne vedia, čo je to otroctvo, ale nemajú pojem o skutočnej slobode, ktorá sa v jadre dotýka tajomstva samého Boha i človeka. Preto aj sloboda človeka je tajomstvom. Sloboda nie je niečo, čo človek má, slobodný človek „je...”
      Niet pravej skúsenosti Boha bez vnútornej slobody človeka, ktorý má možnosť rozhodnúť. Jeden z cirkevných otcov tvrdí: „Mať v láske slobodu je milovať Boha a milovať Boha je mať v láske slobodu...” Lenže ako si môžeme zachovať túto slobodu lásky a žiť krásne tajomstvo slobody Božích detí?
      Niekoľko podmienok zachovania kresťanskej slobody:
      Vstupom do sveta slobody je modlitba. Človek, ktorý sa modlí, otvára sa múdrosti a moci samého Boha, pre ktorého nie je nič nemožné. V modlitbe sa rozširujú hranice ľudskej slobody, človek sa dotýka nekonečna. Čím hlbšie vnikáme do tajomstiev modlitby, tým väčšia je naša sloboda, lebo modlitba nás oslobodzuje, uzdravuje a premieňa.
      Dôležitou podmienkou kresťanskej slobody je stretať sa so živým Kristom, poznanie evanjelia a účasť na Eucharistii. Meditácia Božieho slova a adorácia Eucharistie vedie k poznaniu, že Kristus je naša sloboda. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi žijeme slobodu a sme slobodní aj od slobody.
      Pravú slobodu podmieňuje ponáranie sa do múdrosti kríža. Pán Ježiš zostal aj na kríži slobodný. Ľudsky ho zničili, ale nezničili jeho slobodu. Utrpenie a bolesť sa často javia ako najväčší nepriatelia slobody, a predsa v Kristovi tajomstvo kríža vedie k slobode veľkonočného rána... Veriaci človek môže byť slobodný dokonca v utrpení a smrti.
      Aby sme dokázali uniesť ťarchu slobody a prijať všetko, čo nás ešte čaká, je nevyhnutné denne bojovať o priestor slobody v nás. Život sa neskladá len z jednorazových veľkých rozhodnutí, ale pozostáva predovšetkým zo všedných drobných chvíľ života. A práve tu najčastejšie zlyhávame. Ak nedokážeme byť verní pravidelnej modlitbe, často sa sýtiť Božím slovom a Eucharistiou, ak sa neskloníme pred tajomstvom nášho každodenného kríža, tak sa nečudujme, že sme ešte stále otrokmi. Všetkých nás sv. Pavol vyzýva: Vy ste povolaní pre slobodu, bratia... (Gal 5, 12). Poslúchnime a vezmime na seba ťarchu slobody, ktorá je v zodpovednosti za seba i za všetkých, ktorých milujeme a ktorí milujú nás...
27.04.2016 | Čítanosť(782)
Téma: Hebr 12, 1
16.06.2003 | Čítanosť(2014)
Gal 5, 16-26
16.06.2003 | Čítanosť(1637)
Gal 5, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet